Bachelor- eller specialeprojekt om vilde bier

Kunne du tænke dig at lave et bachelor- eller specialeprojekt, der bidrager til et forskningsprojekt om betydningen af sprøjtegifte for vilde bier, så læs mere her.

13.09.2018 | Christian Haaber Rasch

I et eller flere specialer vil det være muligt at lave et feltprojekt om vilde bier eller honningbier i tilknytning til forskningsprojektet. Foto: Yoko Luise Dupont (stenhumle på hvidkløver)

Biodiversiteten af insekter er gået kraftigt tilbage historisk. Dette gælder ikke mindst i landbrugslandet, hvor den intensive opdyrkning levner få naturlige levesteder, og der bruges pesticider til bekæmpelse af skadedyr og ukrudt. Desværre påvirkes nytteinsekter som vilde bier også negativt af sprøjtegifte samt af mangel på blomster og redesteder.

Selvom sprøjtegifte testes grundigt inden brug, tager laboratorietests ikke højde for andre stressfaktorer i felten, f.eks. betydningen af sult eller sygdom for evnen til at modstå pesticiders giftvirkning. Standardtests udføres desuden på honningbier, som kun er én ud af knap 300 arter af vilde bier, som er registreret i Danmark.

På AU er vi p.t. i gang med et større projekt, som har til formål at udforske betydningen af komplicerende faktorer i landskabet for pesticideffekter på honningbier (link til projektbeskrivelse på bios-hjemmesiden). I den forbindelse er der planlagt et stort landskabsforsøg, hvor der gennemføres eksperimentelle sprøjtninger i 2019 og 2020.

I et eller flere projekter vil det derfor være muligt at lave et feltprojekt om vilde bier eller honningbier i tilknytning til forskningsprojektet. Undersøgelser kunne omfatte målinger af effekter på forekomst og diversitet af vilde bier eller effekter på udvalgte arter af bier. Det vil også være en mulighed at koble feltobservationerne med små laboratorieeksperimenter for at afdække årsags-virkningssammenhænge. 

Kontakt:

Yoko L. Dupont (yoko.dupont@bios.au.dk) (21343591), Sektion for Plante og Insektøkologi, Institut for Bioscience

Per Kryger (per.kryger@agro.au.dk), Entomologi og Plantepatologi, Institut for Agroøkologi

Agrobiologi