Rektor: Aarhus Universitet bør gå fra 4 til 5 fakulteter

Science and Technology har vokset sig så stort, at rektor foreslår at dele det i to fakulteter. Læs her, hvad det betyder for dig, og hvordan du kan komme med kommentarer til rektors forslag.

Rektor foreslår at dele Science and Technology i to fakulteter. Foto: Lars Kruse / AU Foto
Rektor foreslår at dele Science and Technology i to fakulteter. Foto: Lars Kruse / AU Foto

Kære studerende ved ST.

Fakultetet Science and Technology på Aarhus Universitet har vokset sig så stort, at rektor nu foreslår at dele det op i to fakulteter. Det skal mindske ledelsesudfordringen og derigennem styrke fagligheden og skabe en bedre balance på universitetet som helhed.

Delingen af ST forventes ikke at påvirke din studiehverdag, og det bliver eksempelvis stadig muligt at følge kurser udbudt på andre institutter/fakulteter. I forslaget lægges der op til, at den nuværende institutstruktur fastholdes, samt at ansvar for uddannelse og kurser videreføres efter de nuværende placeringer og aftaler. 

Forslaget til delingen af ST er sent i høring. Du kan læse forslaget på siden scitech.medarbejdere.au.dk/proces-for-fremtidig-organisering-af-st.

Har du kommentarer til forslaget, beder vi dig indseende dine kommentarer senest fredag d. 17. maj 2019 til dit studenterråd (BFU, DSAU, MFSR, MoGenS eller RIA).

Venligst
Ledelsen på ST