Søg stipendier og rejselegater til jordbrugs- og vildtbiologiforskning

Fonden Frands Christian Frantsens Legat vil i april 2017 uddele stipendier og rejselegater på mellem 15.000 og 25.000 kr. til dygtige studerende inden for jordbrugs- og vildtbiologiforskning på Science and Technology. Ansøgningsfristen er mandag d. 3. april.

24.02.2017 | Christian Haaber Rasch

Fonden Frands Christian Frantsens Legat skal have modtaget din ansøgning senest mandag d. 3. april 2017 kl. 12.00.

Stipendier og rejselegater fra Fonden Frands Christian Frantsens Legat kan søges til studier i dansk jordbrug og vildtbiologi (fugle og pattedyr). De kan søges til følgende formål:

  • For specialestuderende til ophold ved udenlandske forskningsmiljøer, anvendelse af særligt apparatur, omkostningstunge analyser eller feltarbejde.
  • Til populærvidenskabelig promovering af forskning i relation til dansk jordbrug og vildtbiologi.

Du får dit ansøgningsskema her eller ved at henvende dig til Birgitte So-Young Ahn på bsa@au.dk

Fonden Frands Christian Frantsens Legat skal have modtaget din ansøgning senest mandag d. 3. april 2017 kl. 12.00.

Svar på ansøgninger kan forventes primo maj 2017. På baggrund af ansøgningerne beslutter bestyrelsen antallet af donationer og størrelsen af den enkelte donation.

Evt. spørgsmål kan rettes til Birgitte So-Young Ahn på 2057 0955 eller bsa@au.dk

Studerende