SciTech-Tinget

SciTech-Tinget (STT) er et forum, hvor alle med interesse og engagement i foreningslivet på Natural Sciences og Technical Sceinces kan samles og få videndeling, sparring, hjælp og inspiration hos hinanden, hvad enten det drejer sig om studenterpolitik, økonomi, regler eller noget helt fjerde. STT fungerer også som bindeled mellem de studerende og fakultetsledelsen og studieadministrationen. Der afholdes møde i STT to gange hvert semester.

Læs mere om formål, møder, forretningsorden m.v. i STT's kommissorium.

Næste møde

15. november 2021 kl. 17:15

Til møder i SciTech-Tinget kan alle - på vegne af dem selv eller deres forening - bidrage med punkter, spørgsmål og andet, både til de øvrige medstuderende og foreninger, eller til repræsentanterne fra ledelsen (prodekanerne på Nat og Tech) og fra Vejledning og studieinformation.

Mødet foregår enten fysisk på Campus (typisk Institut for Matematik) eller via Zoom.

Mødeinvitation sendes cirka 14 dage før mødet til alle foreninger via SciTech-Tingets mailliste (som alle kan komme på ved at sende en mail til scitechtinget.st@au.dk), og deles derudover på SciTech-Tingets facebookside og debatforum.

Normalt varer et møde 1-1½ time. Alle opfordres til at bidrage med indhold til møderne, men det er naturligvis ikke et krav. 

Søg tilskud til faglige arrangementer

Studenterforeninger på Natural Sciences og Technical Sciences kan søge prodekanen for uddannelse om tilskud til afholdelse af faglige arrangementer for studerende.

Eksempelvis kan foreninger søge om tilskud til kaffe og kage, til kurser eller til leje af en bus til et virksomhedsbesøg. Tilskud må ikke gå til lønudgifter.

Det er et krav, at arrangementet henvender sig til studerende på Nat og/eller Tech og er af faglig karakter.

Du søger om tilskud ved at sende følgende til Christian Haaber Rasch på chr@au.dk

  • Motiveret beskrivelse af arrangementet, inkl. tid og sted
  • Specifikt beløb, der ansøges om
  • Budget for brug af tilskud

Send ansøgningen i god tid inden arrangementet afholdes. Behandlingstiden er to-tre uger.

Evt. spørgsmål kan rettes til Christian Haaber Rasch på chr@au.dk eller 2494 0128.

Foreninger på Nat og Tech

Idékatalog

Via SciTech-Tinget har studerende lavet et idékatalog til deling af gode idéer til sociale online-arrangementer blandt studerende. Tilføj gerne din bedste idé! 

Find idékataloget i google.docs her.

Inputs og sparring på Facebook


Kalender

Herunder kan du få et overblik over arrangementer for foreningerne på Nat og Tech. Vær dog opmærksom på, at ikke alle foreninger opdaterer denne kalender, så den er ikke komplet.

Kontakt

Du kan kontakte SciTech-Tinget, fx hvis du eller din forening ønsker at komme med på maillisten, ved at...

Referater

Referater fra før 2. september 2019 er skjult pga. GDPR.