Kontakt

Det Internationale Kontor

På Internationalt Kontor kan vi hjælpe dig med dine spørgsmål vedrørende udlandsophold. Vi kan svare på generelle spørgsmål omkring udlandsophold - hvordan man kommer i gang, hvordan man søger, hvor kan man komme hen, hvordan man søger fakultetstipendium osv., men da der er rigtig mange fagligheder på Tech og Nat, har vi delt institutterne imellem os. Nedenfor kan du se vores kontaktoplysninger, hvem du skal kontakte, og hvordan du skal booke os via bookingsystemet.

 

Uddannelser på Institut for Biologi, Institut for Molekylær Biologi og Genetik, Institut for Fødevarer, Institut for Husdyrvidenskab og Institut for Agroøkolog

Uddannelser på Institut for Fysik og Astronomi, Institut for Kemi, Institut for Geoscience, iNano, Institut for Matematik og Institut for Datalogi    

Diplom- og civilingeniøruddannelser


Fie Bøje Misholt 

International Koordinator

På barsel indtil efteråret 2022

Book en samtale med det Internationale Kontor

Internationale faglige koordinatorer

Når du går igang med at planlægge dit udlandsophold - hvad enten du vælger Norden, Europa eller en oversøisk destination - skal du tidligt i forløbet kontakte den faglige internationale koordinator på dit institut. Den faglige koordinator har et overblik over udvekslingsaftaler i Europa og evt. oversøiske aftaler, som instituttet har indgået, og han/hun kan give dig den indledende vejledning omkring godkendelse af kurser eller evt. sende dig videre til den relevante uddannelsesansvarlige.

Agroøkologi - kandidat

Diplomingeniør

Bioteknologi/Kemi/Kemi og fødevareteknologi

Keld Lars Bak

Viceinstitutleder

Bygning/Bygningsdesign

Elektronik/IKT/Elektrisk energiteknologi

Sundhedsteknologi

Ingeniørvidenskab

For faglig vejledning om dit udlandsophold kontakt venligst uddannelseslederen for din uddannelse.

Du kan finde kontaktoplysningerne på din studieportal under Kontakt og Studieservice - Uddannelsesansvarlige og uddannelsesudvalg

Matematik - Udrejsende

Molekylærbiologi og Genetik