Case competition 2019

STAY RELEVANT / Case Competition

Omsæt dine akademiske kompetencer til strategisk forretningsudvikling og hjælp virksomheder med
at forblive relevante for kunder og samarbejdspartnere.

 • Et samarbejde mellem Silkeborg Kommune og Aarhus Universitet

Sæt din faglighed i spil

Du er en de mange studerende fra Arts, der mødes mandag og tirsdag den 7. og 8.  oktober i Aarhus eller torsdag og fredag den 24. og 25. oktober i Emdrup, hvor du sammen med dine medstuderende skal sætte din faglighed i spil og finde løsninger på problemstillinger, som en række virksomheder tumler med.

I Aarhus bliver du og de andre deltagere delt op i hold på op til fem deltagere. I vil mandag den 7. oktober bliver præsenteret for arbejdsmetoden design thinking af Lasse Chor fra firmaet Happy 42 - http://happy42.dk/. Dagen efter den 8. oktober bliver I kørt til Silkeborg med bus, hvor I i 7 timer får mulighed for at arbejde på en konkret problemstilling. Derefter skal hver gruppe pitche deres løsning for et dommerpanel.

I Emdrup bliver du og de andre deltagere delt op i hold på op til fem deltagere. Alle studerende på DPU, Emdrup, kan tilmelde sig Case Competition. Både bachelor og kandidatstuderende. Vi har brug for at vide hvor mange der kommer, så vi kan finde nok spændende cases og bestille nok mad. I vil torsdag den 24. oktober bliver præsenteret for arbejdsmetoden design thinking af Lasse Chor fra firmaet Happy 42 - http://happy42.dk/. Dagen efter den 25. oktober skal I i 7 timer arbejde på en konkret problemstilling. Derefter skal hver gruppe pitche deres løsning for et dommerpanel.

Du skal være med fordi:

 • Du får udviklet dine kompetencer ift. at arbejde med designprocesser
 • Du får mulighed for ”pitche” gode idéer og vise dine kompetencer til fremtidige arbejdsgivere
 • Det er en god platform for at sætte din teoretiske viden i spil ift. til rigtige problemstillinger
 • Du udvikler din forretningsforståelse og får indsigt i strategisk designtænkning
 • Deltagelsen er et godt input til dit CV

Læringsmål

Den studerende vil gennem sin deltagelse i Case Competition, Stay Relevant 2019 blive i stand til at:

Viden

 • vise forståelse for hvordan fagligheden fra den studerendes egen uddannelse kan formidles og anvendes i forhold til et relevant arbejdsmarked

Færdigheder

 • afholde præsentationer inden for præsentationsformen ”pitching”
 • selvstændigt formidle relevansen af faglige teorier og metoder ift. et arbejdsmarked
 • anvende egen faglighed til at løse arbejdsmarkedsrelevante problemstillinger

Kompetencer

 • selvstændigt omsætte sine faglige færdigheder i forhold til det omgivende samfund
 • indgå konstruktivt i et udviklingssamarbejde

Pitch workshop den 4. oktober i Aarhus

Som forberedelse til Stay Relevant Case Competition, har du mulighed for at deltage i en workshop, hvor vi øver præsentationsformen pitching. Her bliver du skarp på at præsentere dig selv eller dine ideer. Præsentationsformen kan bruges i forskellige dialog situationer – både til netværksmødet, eksamen eller mere jobsøgningsrelaterede situationer. Vi vil tage udgangspunkt i, at du skal lære at pitche dig selv, og på workshoppen vil du få mulighed for at træne dit pitch i praksis.

Aarhus: Program for den 7.-8. oktober 2019

Program for 7. oktober 2019

Kl 15.00-17.00                    Introduktion til designthinking, arbejde med cases og pitch
                                           v/ Lasse Chor, Happy 42, i Juridisk Auditorium, bygning 1343 lokale 275

                                        Se slides her.

Program for 8. oktober 2019
Arrangementet den 8. oktober afholdes på: Campus Bindslevs Plads i Silkeborg


Kl 8.00                               Afgang med bus fra Aarhus Universitet, Langelandsgade 139, parkeringsplads

                                         (case-competition afholdes i Silkeborg på Campus Bindslevs Plads)

                                         inkl. morgenmad

Kl. 9.00                              Velkomst, motivationstalk og præsentation af problem
                                          v/ Lasse Chor, Happy 42

Kl. 9.30-12.30                    Case-arbejde

Kl. 12.30-13.00                  Frokost

Kl. 13.00-15.30                  Case-arbejde

Fra kl. 15.30                       Aflevering af slides. Slides skal navngives med gruppenummer og
                                         sendes på mail til Terkel Rørkær Sigh terkel.r.sigh@cas.au.dk

Kl. 15.30-16.30                  Kaffe med kage

Kl. 16.30-17.30                  Pitch for virksomheder – runde 1

Kl. 17.30-18.30                  Pitch for virksomheder – runde 2

Kl. 18.00 ca.                      Aftensmad

Kl. 18.30-19.30                  Pitch for virksomheder – runde 3

Kl. 19.30-20.00                  Pitch og præsentation af vindercase - snack og bobler

Kl. 20.00-20.30                  Prisoverrækkelse

Kl. 20.30-21.15                  Bussen kører retur til Aarhus

Emdrup: Program for den 24.-25. oktober 2019

 

Program for 24.oktober, 2019

Kl 13.00-16.00                     Introduktion til designthinking, arbejde med cases og pitch 
                                            v/ Lasse Chor, Happy 42, Lokale D165

Program for 25. oktober 2019

Kl. 8.30                                Check in og morgenmad i Lokale A200

Kl. 9.00                                Velkomst, motivationstalk og præsentation af cases
                                            v/ Lasse Chor, Happy 42

Kl. 9.30-12.30                      Case-arbejde

Kl. 12.30-13.15                    Frokost

Kl. 13.15-16.00                    Case-arbejde og forberedelse af Pitch

Kl. 16.00 – 16.30                 Aflevering af eventuelle slides eller andet materiale og kaffe med kage

Kl. 16.30-18.00                    Pitch for virksomheder – runde 1 /eventuelt runde 2 (Alle deltagere lytter med)

Kl. 18.00-19.00                    Der serveres tapas og bobler mens dommerne voterer.                                                                                            Når dommerne er klar, overrækkes præmie

Kl. 19.00 - …..                      Fredagsbaren har åben

Forplejning

Der er forplejning samt drikkevarer hele dagen (du behøver ikke medbringe noget).

Vi slutter af med bobler i forbindelse med prisoverrækkelsen.

Præmier

 • First Price
 • WTF-Award
 • Publikumsprisen

Regler

De deltagende virksomheder har ejendomsretten til alle rettigheder, opfindelser, produktionsmetoder og andre tekniske fremskridt, der fremkommer som led i den afholdte case competition. Overdragelsen af rettigheder til de deltagende virksomheder sker automatisk og løbende i takt med, at rettighederne opstår.

De studerende er berettiget til at bruge frembringelser og materiale, som hidrører fra den afholdte case competition, i sammenhænge der vedrører eksamen og undervisning på Aarhus Universitet. Den studerende har ret til at præsentere sine resultater fra case-competition, herunder i jobsøgnings øjemed, i det omfang dette ikke medfører efterfølgende anvendelse som bryder med rettigheder der er overgået til virksomheden. Ønsker de studerende at bruge frembringelser og materiale, som hidrører fra den afholdte case competition, i andre sammenhænge, kan det kun ske, hvis der indgås særskilt skriftlig aftale med virksomheden herom.

Designmentor: Lasse Chor

Lasse Chor is a Danish entrepreneur who started his first company at the age of 13, and has since then been heavily involved in the Danish and global entrepreneurship ecosystem. Through his current company Happy42 Lasse is currently mentor for a number of startups around the world, and advisor to a handful of large corporations including some Fortune 500 companies. Lately Lasse also turned his attention to investments and he’s currently active as a private angel investor. Bonus info is that Lasse’s mom thinks that he’s is the best son in the world.

Dommerpanel

 • Unni From, Viceinstitutleder på Institut for Kommunikation og Kultur
 • Gregers Pilgaard, Udviklingschef i Silkeborg Kommune
 • Anita Dalsgaard, Strategisk digital rådgiver
 • Laurent Ponty, EU Category Development hos Arla
Se hvordan det gik i 2019