Case Competition for sprogstuderende 2020

STAY RELEVANT / Case Competition

Omsæt dine akademiske kompetencer i forhold til at arbejde med intern kommunikation,

digital kommunikation og bæredygtighedskommunikation

 • Et samarbejde mellem Ringkøbing Skjern Erhvervsråd og Aarhus Universitet

Sæt din faglighed i spil

Som IVK-studerende mødes du virtuelt mandag d. 27. april, onsdag d. 29. april og torsdag d. 30. april med dine medstuderende, så I kan samarbejde om kan finde løsninger på problemstillinger, som en række virksomheder fra Ringkøbing-Skjern tumler med - se virksomhederne nederst på siden.

I bliver delt op i grupper. Mandag d. 27. april bliver I præsenteret for arbejdsmetoden "Design thinking" af Lasse Chor fra firmaet Happy 42. Onsdag og Torsdag arbejder I med en konkret problemstilling og vil slutter af med, at hver gruppe pitcher deres løsning for et dommerpanel. Det kommer til at foregå ved at I uploader en video med gruppen præsentation.

Du skal være med fordi:

 • Du får udviklet dine kompetencer ift. at arbejde med designprocesser
 • Du får mulighed for pitche gode idéer og vise dine kompetencer til fremtidige arbejdsgivere
 • Det er en god platform for at sætte din teoretiske viden i spil ift. til rigtige problemstillinger
 • Du udvikler din forretningsforståelse og får indsigt i strategisk designtænkning
 • Deltagelsen er et godt input til dit CV

Designmentor Lasse Chor

Lasse Chor is a Danish entrepreneur who started his first company at the age of 13, and has since then been heavily involved in the Danish and global entrepreneurship ecosystem.

Through his current company Happy42 Lasse is currently mentor for a number of startups around the world, and advisor to a handful of large corporations including some Fortune 500 companies.

Lately Lasse also turned his attention to investments and he’s currently active as a private angel investor.

Bonus info is that Lasse’s mom thinks that he’s is the best son in the world.

Dommerpanel

 • Martin Nielsen
 • Susanne Trip Nielsen, Ringkøbing/Skjern Erhvervsråd

Læringsmål

Den studerende vil gennem sin deltagelse i Case Competition, Stay Relevant 2020 uge 18 blive i stand til at:

Viden

 • vise forståelse for hvordan fagligheden fra den studerendes egen uddannelse kan formidles og anvendes i forhold til et relevant arbejdsmarked

Færdigheder

 • afholde præsentationer inden for præsentationsformen ”pitching”
 • selvstændigt formidle relevansen af faglige teorier og metoder ift. et arbejdsmarked
 • anvende egen faglighed til at løse arbejdsmarkedsrelevante problemstillinger

Kompetencer

 • selvstændigt omsætte sine faglige færdigheder i forhold til det omgivende samfund
 • indgå konstruktivt i et udviklingssamarbejde

Aarhus: Program 27., 29. og 30. april 2020

Mandag d. 27. april 2020

09:00Introduktion til designthinking, arbejde med cases og pitch  (Live og Live-on-tape) / Lasse Chor       

Onsdag d. 29. april 2020

09:00Introduktion til Ringkøbing Skjern som region  (link til præsentation)                            
09:30Sætte case-arbejdet i gang (Live og Live-on-tape) / Lasse Chor
10:00

Case-arbejde
Mulighed for at kontakte:

Virksomheder (telefonnummer på jeres case)
Lasse Chor  ( lasse@happy42.dk og  26544153
Trine Susanne Johansen 
Carmen Daniela Maier (kun pr. mail)
Marianne Grove Ditlevsen 
Mona Agerholm Andersen    

12:00Små konkurrencer med præmier i løbet af dagen
15:30Tjek ind / Lasse Chor
16:00Slut

Torsdag d. 30. april 2020

08:30Case-arbejde
9:30Deadline - Upload af præsentation i Blackboard
10:00Dommerkommitee voterer
15:30Kort beretning fra dommerpanel (Live)
15:45Lasse Chor annoncerer de første 8 vindere
16:00Lasse Chor annoncerer vinderen af konkurrencen, publikumspris samt WTF-prisen
16:30Slut

Præmier

 • First Price
 • WTF-Award
 • Publikumsprisen

Regler

De deltagende virksomheder har ejendomsretten til alle rettigheder, opfindelser, produktionsmetoder og andre tekniske fremskridt, der fremkommer som led i den afholdte case competition. Overdragelsen af rettigheder til de deltagende virksomheder sker automatisk og løbende i takt med, at rettighederne opstår.

De studerende er berettiget til at bruge frembringelser og materiale, som hidrører fra den afholdte case competition, i sammenhænge der vedrører eksamen og undervisning på Aarhus Universitet. Den studerende har ret til at præsentere sine resultater fra case-competition, herunder i jobsøgnings øjemed, i det omfang dette ikke medfører efterfølgende anvendelse som bryder med rettigheder der er overgået til virksomheden. Ønsker de studerende at bruge frembringelser og materiale, som hidrører fra den afholdte case competition, i andre sammenhænge, kan det kun ske, hvis der indgås særskilt skriftlig aftale med virksomheden herom.

Kontakt onsdag 29 april 2020

Undervisere

Tidsrum

Intern kommunikation

Digital kommunikation

Bæredygtigheds- og miljøkommunikation

10.30 – 12.00

MGD via Zoom/Blackboard

TSJ via Zoom/Blackboard

CDM pr. mail (cdm@cc.au.dk)

13.30 – 15.00

MA via Zoom/Blackboard

TSJ via Zoom/Blackboard

CDM pr. mail

(cdm@cc.au.dk)

Virksomheder

10.00 – 15.30

Kontaktinfo i casebeskrivelse

Lasse Chor

10.00 – 16.00

Via Zoom/Blackboard

Administration

9.00-16.00

Nina Theile Zeiss tel: 2099 6745 mail:ntz@au.dk

Katrine Solvang tel: 4087 3919 mail: katrinesolvang@au.dk

Se hvordan det gik i 2019

Har du spørgsmål, så kontakt: