Case competition i samarbejde med Design Danmark

STAY RELEVANT / Case Competition

Omsæt dine akademiske kompetencer til strategisk forretningsudvikling og hjælp virksomheder med
at forblive relevante for kunder og samarbejdspartnere.

 • Et samarbejde mellem Design Denmark og Aarhus Universitet

Sæt din faglighed i spil

Du kan blive en af 200 studerende fra Arts, der mødes mandag den 9. oktober. Sammen skal I sætte jeres fagligheder i spil og finde løsninger på problemstillinger, som en række design- og erhvervsvirksomheder tumler med.

Du og de andre deltagere bliver delt op i hold på op til fem deltagere med forskellige fagligheder. I skal i første fase udvikle løsninger i en 24 timers sprint session. Går dit hold hele vejen, er der tre faser mere og præmier i vente. Vinderteamet skal præsentere deres løsning på Business by Designs årlige konference i november.

Du skal være med fordi:

 • Du får udviklet dine kompetencer ift. at arbejde med designprocesser
 • Du får mulighed for ”pitche” gode idéer og vise dine kompetencer til fremtidige arbejdsgivere
 • Det er en god platform for at sætte din teoretiske viden i spil ift. til rigtige problemstillinger
 • Du udvikler din forretningsforståelse og får indsigt i strategisk designtænkning
 • Deltagelsen er et godt input til dit CV

 
Alle nuværende studerende på Arts – uanset hvor langt du er i din uddannelse – er velkommen til at deltage.

Case Competition i tre faser

Case Competion Fase 1

Hvem: 180 studerende i 36 teams samt undervisere, gæster og facilitatorer
Hvornår: 24 timers sprint session fra mandag den 9. oktober kl. 9.00 til tirsdag 10. oktober kl. 9.00.
Hvor:
Event Space Katrinebjerg

Case Competion afvikles som en 24 timers sprint session, der faciliteres af udvalgte virksomheder og eksperter indenfor designprocesser, brugeroplevelser og strategisk forretningsudvikling. Problemstillingerne stilles af de medvirkende erhvervsvirksomheder. Se program for døgnet på nedenfor på siden. 

Case Competion Fase 2

Hvem: 36 teams pitcher for dommerpanel
Hvornår: 
Pitchpræsentation onsdag den 11. oktober kl. 12.00 – 17.00
Hvor:
INCUBA, Katrinebjerg og Event Space Katrinebjerg, Helsingforsgade 22, Aarhus N

Som en del af aktiviteterne i New Danish Modern, Kulturhovedstadens store designevent, præsenterer alle hold deres ideer for et dommerpanel bestående af fremtrædende designtænkere og strategiske forretningsudviklere.
Dommerpanelet præmierer de to bedste forslag og kårer dét vinderteam, der senere på året får mulighed for at præsentere deres løsning på Business by Designs årlige konference for erhvervsledere og beslutningstagere i midtjyske virksomheder.    

Case Competion Fase 3

Hvem: Det vindende team pitcher for alle 150 deltagere på erhvervskonferencen 
Hvornår:
Torsdag den 30. november
Hvor:
Turbinehallen

Vinderen skal give en pitch-præsentation for alle deltagere på Business by Designs erhvervskonference i efteråret. Dette team vil til denne tid, have haft mulighed for at forfine deres ide yderligere. De vil få muligheden for at tale for 150 fremtrædende erhvervsledere og repræsentanter fra designbranchen.

Program for den 9.-11. oktober (fase 1-2)

OBS! tidspunkterne kan ændre sig   

Mandag den 9. oktober           


Du vil i uge 40 modtage en infomail via BlackBoard, hvor nærmere info vedr. mødested og anden praktisk information fremgår.

Kl. 9.00   Velkomst, motivationstalk og præsentation af problem
- Præsentation af rammer for workshoppen herunder afleveringsformat

Kl. 18.00-20.00   Designmentorerne kommer rundt
Designmentorer besøger de enkelte grupper mhp. afklaring af spørgsmål og præsentation af den aktuelle status (hvor er I ift. den designproces, der blev præsenteret af Lasse Oxbøll: Indsigt – Innovation – Implementering)

 Kl. 23.00   Natmad
- Øl, vand og musik

Tirsdag den 10. oktober


Kl. 9.30-10.00  Morgenmad

Kl. 10.00   Aflevering

Onsdag den 11. oktober

Fra kl. 12.30 vil virksomhederne være tilstede i Eventspace Katrinebjerg for en uformel samtale/dialog med deltagerne.

Vi starter kl. 13.30 i hhv. Incuba og Eventspace Katrinebjerg, hvor grupperne er delt op i 2 hold, ligeså er de 6 dommere. I første omgang vil tre dommere vurdere løsningerne og kåre 2 vinderteams fra hhv. Incuba og Eventspace Katrinebjerg. De fire vinderteams går videre til finalen, der afvikles i Eventspace Katrinebjerg kl. 16.15 til 16.40 foran alle 6 dommere. De kårer herefter den endelige vinder. 

Vi fejrer jer alle sammen med snacks og bobler fra kl. 16.40 – altså lige efter sidste pitch i finalen.

Tidsplan

 

Incuba

Case

ESK

Case

12.30

Virksomheder møder de studerende

13.30

 

Gruppe 1

Tryg/Ry

Gruppe 17

WLS

13.38

 

Gruppe 2

Tryg/Ry

Gruppe 20

WLS

13.46

 

Gruppe 11

FIP1

Gruppe 24

G+B1

13.54

 

Gruppe 4

DanDry1

Gruppe 22

FurBa

14.02

 

Gruppe 3

Tryg/Ry

Gruppe 29

G+B2

14.10

 

Gruppe 10

DanDry2

Gruppe 25

G+B1

 

 

Pause

 

Pause

 

14.40

 

Gruppe 14

FIP2

Gruppe 26

G+B1

14.48

 

Gruppe 8

DanDry2

Gruppe 23

FurBa

14.56

 

Gruppe 9

DanDry2

Gruppe 30

G+B2

15.04

 

Gruppe 6

DanDry1

Gruppe 31

LOA

15.12

 

Gruppe 5

DanDry1

Gruppe 35

Aart

15.20

 

Gruppe 12

FIP1

Gruppe 21

FurBa

15.28

 

Gruppe 13

FIP1

Gruppe 28

G+B2

15.34

 

Gruppe 15

FIP2

Gruppe 32

LOA

15.42

 

Gruppe 16

FIP2

Gruppe 34

Aart

 

 

 

 

 

 

Finale

 

 

 

 

 

16.15

 

I 1

 

 

 

16.23

 

ESK 1

 

 

 

16.31

 

I 2

 

 

 

16.39

 

ESK 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ca. 17.00

VINDER UDNÆVNES

Præmier

Deltagerne på de to hold, der har leveret de to bedste løsninger, præmieres.

Præmierne annonceres senere. Vinderen skal pitche sin løsning for alle deltagere på Business by Designs erhvervskonference i efteråret. En del af præmien til det vindende hold er, at det får mulighed for at udvikle deres ide sammen med den virksomhed, de har løst problemstillingen for.

Regler

De deltagende virksomheder har ejendomsretten til alle rettigheder, opfindelser, produktionsmetoder og andre tekniske fremskridt, der fremkommer som led i den afholdte case competition. Overdragelsen af rettigheder til de deltagende virksomheder sker automatisk og løbende i takt med, at rettighederne opstår.

De studerende er berettiget til at bruge frembringelser og materiale, som hidrører fra den afholdte case competition, i sammenhænge der vedrører eksamen og undervisning på Aarhus Universitet. Den studerende har ret til at præsentere sine resultater fra case-competition, herunder i jobsøgnings øjemed, i det omfang dette ikke medfører efterfølgende anvendelse som bryder med rettigheder der er overgået til virksomheden. Ønsker de studerende at bruge frembringelser og materiale, som hidrører fra den afholdte case competition, i andre sammenhænge, kan det kun ske, hvis der indgås særskilt skriftlig aftale med virksomheden herom.

Designmentorer

Desingmentorerne er jeres sparringspartnere i konkurrencens fase 1.  De vil være til stede mandag den 9. oktober.

 • Charlotte Mathiesen, DYO
 • Simon Skafdrup, 3PART
 • Lasse Oxbøll, ARTLINCO
 • Tina Thomsen, 1:16

 

Dommerpanel

 • Tina Thomsen, 1:16
 • Lasse Oxbøll, Artlinco
 • Tonny Danielsen, Væksthus Midtjylland
 • Torben Madsen, Link Architecture
 • Anne Marie Paahus, prodekan, Aarhus Universitet
 • Martin Meyer Møller, videnskabelig assistent, Aarhus Universitet

Eksempler på cases

ØKONOMI
Hvordan skal fremtidens penge se ud, og hvordan betaler vi i et pengeløst samfund? 

DETAILHANDEL
Hvad betyder dagligvarer på abonnement for handlen i de fysiske butikker? 

DELEØKONOMI
Hvad er det for et socialt fænomen, der ligger bag deleøkonomi, og hvad betyder det, hvis vi holder op med at købe og eje vores ting?

MARKEDET
Hvordan styrker en virksomhed sin markedsposition blandt de 20-30-årige i forskellige verdensdele?

... og vinderen er

Læs nyheden på studieportalen:

Madbod skal være samlingssted i Ry
I konkurrence med 35 andre teams blev vinderne af case competition’en ”Stay Relevant” fundet onsdag den 11. oktober. Vinderteamet havde udviklet et forslag til, hvordan en madbod kan blive et kulturelt omdrejningspunkt i Ry.

Billeder fra dagen

Har du spørgsmål, så kontakt:

FAQ

Hvor lang tid varer sprinten?
Sprinten starter mandag den 9. oktober, kl. 9.00 og slutter tirsdag den 10. oktober, kl. 9.00, hvor besvarelsen senest skal afleveres. Er man færdig tidligere, må man gerne tage hjem – husk blot at komme retur og aflevere besvarelsen tirsdag den 10. oktober senest kl. 9.00.

Hvor foregår det?
Der er to lokationer, hvor I arbejder. Den ene er Eventspace Katrinebjerg. Den anden er Incuba Katrinebjerg. I bliver inddelt i grupper a 5 studerende, og grupperne fordeles mellem de to lokationer.

I hvilket format skal besvarelsen afleveres?
Alle grupper skal aflevere i samme format (powerpoint på USB stick, der udleveres ved opstart). Fremlæggelsen af besvarelsen skal ske i pecha kucha-format. En introduktion til dette vil blive givet i løbet af mandagen. 

Er der remedier til at lave mock-ups (karton, saks, lim mv)?
Hertil er der papir, A4 blokke/løs-ark og post-its og penne til rådighed. Dvs. der stilles remedier til rådighed i det omfang det vil være normalt i forhold til en ”udviklingsworkshop”.
Der vil i udgangspunktet ikke være materialer til egentlig ”mock-ups” eller ”protytyper”. I det omfang dette skulle blive nødvendigt, vil behovene nok være ret forskellige fra gruppe til gruppe. Dette må i så fald løses i dialog med virksomhed og designmentor (får man brug for at ”bygge noget” kan man evt. hente papkasser i det nærliggende supermarked eller cykelhandler og købe en limpistol til 50kr i Søstrene Grene – begge findes i Storcenter Nord). Det forudsættes, at de studerende selv har PCere og software til at samle en præsentation.

Vi skal aflevere tirsdag klokken 9. Skal præsentationen (med slides osv.) være færdig der, eller må vi arbejde videre med præsentationen?
Når præsentationen er afleveret, kan der ikke arbejdes videre på den. Det er samme princip, der gælder, som ved eks. aflevering af eksamensopgaver.