Arbejde i et ministerium

Er du nysgerrig på, hvordan det er at arbejde i ministeriet til hverdag?

05.10.2020 | Arts Karriere

Dato man 23 nov
Tid 09:00 09:45
Sted Webinar, Zoom

Til dette arrangement møder vi Iben Rehling, der i sommers færdiggjorde sin kandidat i Uddannelsesvidenskab. Efterfølgende er hun startet i jobbet som fuldmægtig i Uddannelses- og forskningsministeriet. Iben vil fortælle om sin hverdag i ministeriet, hvad hun laver, hvilke kompetencer hun benytter fra sin uddannelse, hvilke jobovervejelser hun havde mens hun læste og ikke mindst om, hvordan hun fik jobbet.


// EFTER ARRANGEMENTET HAR DU FÅET …

•  Indsigt i, hvilke opgaver der ligger en lignende stilling.

•  Indsigt i, hvilke kompetencer der er i spil i sådan et job.

•  Indsigt i, hvordan man kan bringe sine interesser, uddannelse og erfaring i spil på vej mod et arbejde.

Til arrangementet vil der være tid til dialog og spørgsmål.    

 

// TILMELDING

Tilmeld dig arrangementet ved at klikke her.

Du kan senest tilmelde dig kl 07:00 på dagen. 

     

// ZOOM

Link til Zoom-møde:https://aarhusuniversity.zoom.us/j/61670646772

Arts, studerende.au.dk, Forside, Career forside