Ansøgning om holdskifte senest 15. februar

Hvis du har en særlig grund, og hvis der er plads på holdet, har du mulighed for at søge om at blive flyttet til et andet hold på samme fag/kursus.

06.02.2020 | Lisbeth Hartmann

Hvis et fag bliver opdelt i hold, vil du automatisk blive sat på et hold.

Du har mulighed for at søge om at blive flyttet til et andet hold, hvis:

  • du vurderer, at særlige omstændigheder nødvendiggør holdskifte
  • der er ledige pladser på det hold, du ønsker at skifte til.

Der er kun mulighed for at skifte til hold på samme kursus; det er ikke muligt at skifte mellem forskellige emner eller valgfag.

Du kan søge i perioderne

  • 1.-15. september
  • 1.-15. februar

Send en mail til Studiecenter Arts med oplysning om, hvilket hold du er på nu, og hvilket du gerne vil skifte til. Husk at oplyse navn og studienummer.

Uddannelse