Arts sætter fokus på studerendes trivsel i en coronatid

Der skal pustes nyt liv i Arts’ studenterdrevne aktiviteter og foreninger. De er nemlig vigtige for de studerendes trivsel både nu og her og på den anden side af corona. Derfor ansætter Arts en trivselskoordinator, der sammen med de studerende skal sætte gang i aktiviteterne.

08.02.2021 | Lisbeth Hartmann

Corona lægger en dæmper på alle sociale aktiviteter for tiden. Det gælder desværre også studenterdrevne foreninger og -aktiviteter på Arts. Derfor gør fakultetet nu en ekstra indsats for at holde liv i foreninger og andre studenterdrevne initiativer, forklarer dekanen på Arts Johnny Laursen:

”På Arts sætter vi de studerendes trivsel højt. Og vi indså i slutningen af 2020, at der skulle ekstra kræfter til for at sikre den sociale trivsel i en tid, hvor de studerende ikke kan mødes fysisk i de mange faglige og sociale foreninger og netværk, vi har.”

Den ekstra indsats består konkret i en nyansat trivselskoordinator ved navn Amanda Krogsgaard Timmermann, der i sommeren 2020 dimitterede fra medievidenskab på Arts og selv har været aktiv i mange af studenterorganisationerne.

Hendes job som trivselskoordinator er en projektansættelse, og jobbet består bl.a. i at få viden og gode erfaringer ud til de studerende om, hvordan faglige og sociale aktiviteter kan gennemføres online eller på anden måde forsvarligt under de gældende corona-restriktioner.

Dedikeret blik på trivsel

Amanda Krogsgaard Timmermann har med egne ord et ’dedikeret blik på trivsel’.

”Corona har gjort det klart, at fællesskaber betyder meget for den sociale trivsel – særligt for unge. Derfor er det blandt andet væsentligt at få etableret et samarbejde med de mange studenterforeninger på Arts, som holder gang i de lokale studiemiljøer. I kombination med det store trivselsarbejde, studievejlederne allerede udfører, skal initiativerne både favne de studerende, der mistrives, og dem der ’bare’ savner deres fællesskaber og studieaktiviteter,” siger hun.

I første omgang vil trivselskoordinatorens opgave være at lytte til de studerendes idéer og på den baggrund finde muligheder og indsatser. Derpå skal hun sammen med de studenterdrevne organisationer igangsætte tiltag, der kan fremme trivsel og facilitere dialog, samarbejde og netværk mellem studerende.

Fremtidssikring af foreninger

Ikke mindst handler det om at fremtidssikre studielivet, forklarer dekan Johnny Laursen. Hvis de studenterdrevne foreninger og netværk dør nu, er der risiko for, at de ikke genopstår.

”De initiativer, vi sætter i gang nu med Amanda som tovholder, sker for at sikre de studerendes sociale trivsel i en periode, der er præget af alt andet end socialt samvær. Men initiativerne skal også sikre, at foreningerne består på den anden side af corona og understøtte det rige sociale og faglige liv, som også er en stor del af et universitetsstudie,” siger Johnny Laursen.

Kontakt
Amanda Krogsgaard Timmermann

Johnny Laursen

Studerende, Medarbejdere