AU afskaffer studieaktivitetskravet på 45 ECTS pr. studieår

Den 1. februar 2021 er studieaktivitetskravet blevet afskaffet for alle uddannelser ved AU. Universitetsledelsen har samtidig valgt, at fastholde en række andre regler for fremdrift.

16.02.2021 | Karoline Munk Hansen

Som studerende på Arts betyder det, at du ikke længere skal bestå 45 ECTS pr. studieår for at bevare din studieplads.

Følgende regler for fremdrift i studiet vil fortsat være gældende:

 • Maksimale studietider
  Som studerende skal du stadig afslutte din uddannelsen inden for den maksimale studietid – dvs. inden for den normerede studietid + 6 måneder.
 • Førsteårsprøven
  Er du bachelorstuderende, skal du også fremover leve op til kravene i førsteårsprøven på din uddannelse.
 • Automatisk tilmelding til speciale
  Er du kandidatstuderende vil du fortsat blive automatisk tilmeldt specialet på det fjerde semester af kandidatuddannelsen.
 • SU-reglen om studieaktivitet
  Reglerne omkring studieaktivitet og SU er stadig gældende. Det betyder, at din SU-udbetaling stopper, hvis du er forsinket med mere end 30 ECTS-point.

Hvor kan jeg finde flere informationer
Du kan finde vejledning om alle vigtige studieregler på din studieportal – se under ”Regler og vejledninger”.

Har du spørgsmål til reglerne eller brug for vejledning, er du altid velkommen til at kontakte studievejlederne for din uddannelse.

Uddannelse