Bliv bedre til akademisk skrivning og læsning med StuDIY

Som studerende på Arts kan du i foråret 2019 deltage i en række korte kurser med fokus på studiekompetencer, herunder akademisk læsning og skrivning. Kurserne afholdes i Aarhus, men et lignende tilbud findes på Campus Emdrup. Husk tilmelding.

04.03.2019 | Lisbeth Hartmann

Hvis du som studerende tænker over følgende, kan StuDIY være noget for dig:

  • Hvordan griber jeg studielæsningen mest hensigtsmæssigt an?
  • Hvad vil det sige at skrive akademisk?
  • Hvorfor og hvordan laver man en problemformulering?
  • Hvad skal man egentlig i analysedelen af en opgave?

Det er nemlig spørgsmål som disse, StuDIY-kurserne gerne vil gøre de studerende klogere på. (Tilmelding Scroll ned)

StuDIY er en sammenskrivning af Study og Do It Yourself, og det er et tilbud til studerende på fakultetet Arts på Aarhus Universitet, som ønsker at forbedre deres studiekompetencer. Kurserne afholdes i Aarhus, men et lignende tilbud findes på Campus Emdrup i København.

Det, StuDIY kan tilbyde, er generelle studiestrategier og tips til akademisk læsning og skrivning, som de studerende kan finde inspiration i og arbejde videre med på egen hånd.

StuDIY-kurserne i forårssemesteret 2019 varer 2-2,5 timer. De bliver afviklet som en kombination af underviser-oplæg og workshop-aktiviteter, og de studerende får mulighed for at afprøve de præsenterede tilgange, stille spørgsmål og få feedback.

Afholdelsen af kurserne varetages af læse-skrivevejledere ansat ved  Rådgivnings- og støttecentret på Aarhus Universitet.

Temaer for forårets kurser

Der udbydes kurser i seks centrale temaer inden for akademisk læsning og skriftlig formidling.

Temaerne er:

  • Akademisk læsning
  • Akademisk argumentation
  • Problemformulering 
  • Synopsis 
  • Analyse 
  • Akademisk sprog 

Det kræver ikke forberedelse at deltage, men studerende opfordres til at medbringe egne studiematerialer, sådan at de indlagte øvelser kan tage udgangspunkt i netop de læse- eller skriveopgaver, der er mest relevante for den enkelte studerende.

Tilmelding

Deltagelse i StuDIY er gratis for alle studerende på Arts. Tilmelding til kurserne er dog nødvendig. Man tilmelder sig kurserne enkeltvis og kan således deltage i ét eller flere kurser.

Mere information om kurserne samt link til tilmelding findes på StuDIYs hjemmeside.

Online-kurser

Som et supplement til de fysiske kurser findes desuden et online Blackboard-kursus. Her er der mulighed for at se nogle korte film om fire af StuDIY-temaerne (akademisk argumentation, problemformulering, analyse og akademisk sprog). Efterfølgende kan man teste sin viden om emnet.

StuDIY udbydes af Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier på Arts, Aarhus Universitet.

Studerende, Arts