Forwarder du din AU-mail til din private mail?

Selv om mail-forwarding er en mulighed i din AU-mail, kan vi ikke garantere dig, at alle mails når frem. Derfor anbefaler vi, at du i stedet sætter din computer, smartphone eller din egen mail op til at hente AU-mails.

02.01.2018 | Karoline Munk Hansen

Du kan finde vejledninger til, hvordan du sætter din AU-mail op her:

Uddannelse