Gode uddannelser på Arts er et fælles projekt

Sådan lød tilbagemeldingen fra én af de studerende, der deltog i årets uddannelsesdag på Arts. Vi har spurgt tre af de studerende, der deltog, hvad de tog med fra dagen. Læs deres svar her.

25.02.2020 | Anja Kjærgaard

På billedet ses en af oplægsholderne - tidligere formand for Artsrådet, Sissel Xenia Reese Foto Lars Kruse AU Foto


Uddannelsesdagen på Arts er et årligt tilbagevendende arrangement, der henvender sig til både medarbejdere og studerende. I år var temaet for dagen studieglæde, og blandt de knap 100 deltagere fandt vi tre studerende, der her sætter ord på deres tanker om dagen. 

Jonathan RossenJonathan Rossen, læser Uddannelsesvidenskab på DPU og sidder i Artsrådets forretningsudvalg

Hvorfor deltog i Uddannelsesdagen på Arts?

"Det gjorde jeg, fordi det er vigtigt med et studenterperspektiv. Det er jo altid ledelsen, der i den sidste ende træffer beslutninger om den måde, vi studerer på. Men min fornemmelse er også, at de lytter. Det gjorde de sidste år, hvor temaet var feedback, og det gjorde de også i år. Jeg kan mærke, at de tager mange af kommentarerne, der er vigtige for os studerende, til sig. Så dagen bekræfter mig i, at vi faktisk er fælles om det her projekt, der handler om at sørge for gode uddannelser på Arts. 

Hvad tog du med fra dagen?

"En af de ting, jeg tog med, var - at vi på Arts skal prøve at skabe en form for studenterkultur, der ikke er så fokuseret på eksamener og præstationspres. Kan vi på tværs af uddannelserne understøtte initiativer, der lægger et andet fokus end fokus på det præstationsfremmende?"

Hvad forbinder du selv med studieglæde?
"Anerkendelse - både blandt undervisere og medstuderende. Det betyder meget for mig med både en faglig og en social anerkendelse - for eksempel og helt konkret når underviserne anerkender de spørgsmål, man rejser, og den viden man også forsøger at bringe i spil som studerende i en undervisningssituation."

Pernille Brinch ThomsenPernille Brinch Thomsen, læser Kunsthistorie

Hvorfor deltog i Uddannelsesdagen på Arts?
"
Jeg deltog, fordi det er vigtigt som studerende at deltage i arrangementer, hvor vi kan blive hørt både af underviserne, administrationen og ledelsen. Her har vi som studerende mulighed for at komme med vores holdninger til vigtige emner som fx studieglæde og feedback, der var temaet sidste år. Samtidig får man som studerende også et stort indblik i, hvordan fakultetet organisatorisk fungerer."

Hvad tog du med fra dagen?
"
Jeg blev i løbet af dagen særligt opmærksom på, at vi studerende er ret enige i, hvad der skaber studieglæde for os. Derudover blev jeg særlig opmærksom på, at man som studerende ved medievidenskab på første semester har et fag om at lære, hvor man lærer at håndtere referencesystemer, og hvad der forventes af én som universitetsstuderende. Sådan et fag burde være obligatorisk på alle studier, det ville jeg som studerende have været glad for."

Hvad forbinder du selv med studieglæde?
"
Studieglæde er for mig, når jeg har tid og mulighed for at fordybe mig i min faglighed. Samtidig er det vigtigt at have nogle undervisere, der er inspirerende og engageret, da dette gør mig som studerende inspireret og engageret. Derudover spiller de sociale og faglige fællesskaber en stor rolle i forbindelse med trivsel, og dermed også studieglæde."

Jason TranJason Tran, læser Kinastudier

Hvorfor deltog i Uddannelsesdagen på Arts?
"Jeg synes, det er vigtigt at være med til arrangementer, hvor man fra administrationens side forsøger at nærme sig de studerende og viser interesse i, hvilke holdninger vi studerende har om vores tid på universitetet. Jeg synes også, det er vigtigt, at vi som studerende selv giver input til den slags arrangementer."

Hvad tog du med fra dagen?
"Jeg fik en indsigt i, hvad forskellene og lighederne mellem arbejdsglæde og studieglæde eller studielyst var. Nogle nye ideer til at genoverveje, hvordan man som studerende kan tænke sin dagligdag og sin rolle som studerende. Der var meget stof til eftertanke og nogle gode diskussioner, som forhåbentlig bliver taget videre og ikke bare bliver glemt efter i dag."

Hvad forbinder du selv med studieglæde?
"Når man kan tage de metoder og teorier i brug, som man lærer i undervisningen, og bruge dem i den ”virkelige verden”, så man ikke befinder sig i en lukket boble inde på universitetet, men også kan finde sammenhængen uden for Nobelparkens røde mure. Omvendt forbinder jeg også studieglæde med det, at man som studerende bør få tid og plads til ”at være i nu’et” og rent faktisk bare læse og fordybe sig i et materiale, hvor man ikke konstant skal forbinde det med ”den virkelige verden”. Dét at kunne læse en bog og interessere sig for indholdet – ikke fordi man skal bruge det senere på studiet i en eksamensopgave eller på arbejdsmarkedet, men fordi man VIL."


Fakta om Uddannelsesdag Arts

Uddannelsesdag Arts er et årligt tilbagevendende arrangement, der henvender sig til såvel medarbejdere som studerende. Uddannelsesdagen er et led i Arts´ kvalitetssikringssystem. Hvert år har sit tema. I år var det studieglæde efter anbefaling fra IKK studienævn. Ud over oplæg af Erhvervspsykolog Rikke Brix samt tidligere formand for Artsrådet Sissel Xenia Reese bød dagen også på tre andre vinkler på emnet. Således havde vejledningskoordinator Lena Pradham Bakkestrøm også et oplæg om det gode studieliv, afdelingsleder Thomas Rosendal et oplæg om de studerende som centrum for studietilrettelæggelse og sidst, men ikke mindst studieleder Lars Kiel Bertelsen et oplæg om de fysiske forhold i forhold til det gode læringsmiljø.

Læs også nyheden på medarbejdersiden

Studerende