Har du et skab i Nobelparken?

Tøm skabet, før Bygningsdrift gør det. Alle skabe skal være tømt inden 8. juli, så de kan blive gjort klar til næste semester.

28.06.2019 | Lisbeth Hartmann

I uge 28 og 29 klargøres skabene til det kommende semester. Skabene kan således ikke benyttes mellem uge 28 og uge 30. Inden uge 28 skal alle genstande være fjernet fra skabene. Er skabene ikke tømte, bliver de efterladte ting behandlet som ”glemte sager”. Glemte sager kan afhentes på Driftskontoret i bygning 1467, lokale 123 på hverdage mellem kl. 11.00 og 12.00.

Studerende