Arts studerende.au.dk Career forside Forside

Hvad kan jeg? Sæt ord på dine kompetencer - Aarhus

Kan du også have svært ved at forklare, hvad man kan med netop din uddannelse? Oplever du, at det kan være en udfordring at sætte ord på dine kompetencer i f.eks. jobansøgninger?

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

onsdag 27. oktober 2021,  kl. 15:15 - 17:00

Sted

Aarhus, bygning 1485, lokale 123 (Nobelsalen)

Sådan er det for mange af os, selv om vi hver dag sætter vores kompetencer og styrker i spil på forskellig vis. Med denne workshop får du mulighed for at identificere både faglige og personlige kompetencer med udgangspunkt i egne erfaringer. Du vil blive præsenteret for en række øvelser, der alle har til formål at øge din bevidsthed om dine kompetencer og give dig en større forståelse af, hvad du helt konkret kan byde ind med på arbejdsmarkedet.

Arrangementet er en workshop, hvor du selv kommer på banen, og der vil også være gruppearbejde.

// ARRANGEMENTET ER FOR DIG, DER ...

  • Ønsker en større bevidsthed om dine styrker og kompetencer.
  • Er bachelor- eller kandidatstuderende på Arts.   

// EFTER ARRANGEMENTET HAR DU FÅET …

  • En større forståelse af, hvad du kan bidrage med på arbejdsmarkedet.
  • Sat ord på og fået en større bevidsthed om dine kompetencer og styrker.
  • En viden som du kan tage afsæt i og bygge videre på, når du skal finde et specialesamarbejde, en praktik eller et job. 

// TILMELDING

Kommer snarest.