Hvornår får jeg mit eksamensbevis?

Beviset lander i din E-boks senest 2 måneder efter, at din sidste bedømmelse er offentliggjort (juli måned tæller ikke med).

Når du har afsluttet din bachelor- eller kandidatuddannelse, vil du modtage et digitalt eksamensbevis i din e-Boks.

Du kan udskrive et eksamensudskrift fra studieselvbetjeningen (STADS) via mitstudie.au.dk, som kan dokumentere dit uddannelsesforløb, indtil dit bevis er klar.

Eksamensbeviset er den eneste originale dokumentation for, at du har gennemført uddannelsen. Hvis du ikke har modtaget dit eksamensbevis inden for 2 måneder, regnet fra den dato din sidste bedømmelse er offentliggjort, skal du kontakte universitetet. Ligeledes hvis du mener, der er fejl i dit bevis.

Juli måned indgår ikke i beregningen af de 2 måneder.