Inden studiepraktik vidste jeg ikke, at…

Gymnasieelever fra hele landet var i sidste uge i studiepraktik på Aarhus Universitet. På Arts bød vi velkommen til 770 elever, der kom for at høre om studieliv, fag og karriere. Læs her, hvilke indsigter, de blandt andet fik i løbet af praktikken - og få et par gode råd om at træffe valg.

30.10.2017 | Johanne Vejrup Nielsen

Inden studiepraktik vidste jeg ikke, at... "Uddannelsen giver adgang til så mange forskellige jobs" - Ditte Greve, Svendborg Gymnasium (studiepraktik på international virksomhedskommunikation i fransk).

Inden studiepraktik vidste jeg ikke, at... "Aarhus ville blive min foretrukne studieby" - Freja Thomsen, Odense Katedralskole (studiepraktik på international virksomhedskommunikationi tysk).

Inden studiepraktik vidste jeg ikke, at... "Der er mulighed for udveksling til Canada." - Tirza Tiffany Wiese, Tønder Gymnasium (studiepraktik på international virksomhedskommunikation i fransk).

”Hvor mange synes, at det at vælge studie er et svært valg?”

Studenterstudievejleder Lars Mortensen holder torsdag eftermiddag et oplæg for gruppen af studiepraktikanter på faget international virksomhedskommunikation (IVK) i spansk. Oplægget kredser om emnet at træffe et valg.

Næsten alle i gruppen af gymnasieelever rækker hånden op og er i tvivl om, hvilket fag de skal læse.

”Prøv at tænke over, hvad der motiverer dig. Er det at opbygge relationer, at blive god til spansk, eller noget andet? Der kan være mange faktorer der spiller ind på studievalg, fx økonomi, prestige, karriere. Så vær ærlige over for jer selv, og tænk over, hvad der betyder noget,” opfordrer Lars Mortensen.

Et fag man har lyst til at stå op til hver dag

Lars Mortensen kan tydeligt huske, hvordan det var selv at skulle vælge studie:

”Da jeg var 14, troede jeg, at jeg skulle være astronaut, så jeg ville lære russisk og blive ingeniør. Men en god lærer i gymnasiet gav mig efterfølgende en stor interesse for spansk. Så jeg endte på IVK spansk, og nu er jeg fortsat på retorik. Så pas på med at tænke: ’Der er kun ét studie for mig, der kan være spændende’. For der vil være flere muligheder - og der er også noget på alle studier, du ikke vil synes er spændende,” fortsætter studenterstudievejlederen.

Efter snakken opsummerer én af studiepraktikanterne det kort:

”Man skal vælge noget, man har lyst til at stå op til hver dag.”

Inspiration til studievalget

I løbet af studiepraktikken har gymnasieeleverne deltaget i undervisningen sammen med nuværende studerende og hørt korte oplæg om bl.a. karrieremuligheder.

Til venstre kan du møde 3 af de gymnasieelever der var i studiepraktik på international virksomhedskommunikation i hhv. tysk og fransk, og læse hvordan de fuldfører sætningen: ”Inden studiepraktik vidste jeg ikke, at…”

Om studiepraktik:

  • Samtlige bacheloruddannelser på Arts har studiepraktik i 2 eller 3 dage i løbet af uge 43.
  • Formålet med studiepraktikken er, at man som gymnasieelev kan få et retvisende billede af, hvordan det er at gå på universitetet. Derfor deltager alle i enten holdundervisning eller forelæsning, og på mange fag er der også fx alumneoplæg og oplæg om karrieremuligheder og studievalg.
  • Studiepraktikanterne modtager på mange fag noget materiale, inden de møder op og får mulighed for at snakke om undervisningen enten før eller efter.
  • Studiepraktikanterne følges af mentorer, der selv er studerende på fagene.
  • Der er mulighed for at overnatte på universitetet under studiepraktikken, hvilket mange benytter sig af.

 

Kender du nogen, der er i gang med at vælge studie?

Læs om U-days

Find kontaktinfo på Studievejledningen på Aarhus Universitet 

Se video med studerende på sproguddannelserne

Studerende, Kommende studerende