Madbod skal være samlingssted i Ry

I konkurrence med 35 andre teams blev vinderne af case competition’en ”Stay Relevant” fundet onsdag den 11. oktober. Vinderteamet havde udviklet et forslag til, hvordan en madbod kan blive et kulturelt omdrejningspunkt i Ry.

12.10.2017 | Ulrik Albert Vosgerau

Vinderteamet. Fra venstre: Michael, Biljana, Malthe og Brenda. Christian er med på mobilen.

Malthe og Michael præsenterer vinderforslaget.

Vinderteamets prototype på en serveringsbakke.

I konkurrence med over 150 medstuderende har Biljana Nikolina Celebija, Michael Halstrøm Norup Jensen, Malthe Stavning Erslev, Brenda Jannani Casipillai og Christian Hagelskjær From vundet konkurrencen Stay Relevant med deres løsningsforslag til en problemstilling, som Kvickly i Ry havde opstillet.

Fællesskabsfølelse gennem maden
Kvickly i Ry har vokset sig stor, men vil stadig gerne have en stærk lokal forankring. Vindertemaet har derfor arbejdet med, hvordan man kan gøre noget stort til noget småt.

”Vi endte med at foreslå en madbod som et konkret sted, hvor lokale producenter, brugsforeningen og borgere kan mødes om et godt måltid og derigennem styrke fælleskabsfølelsen i byen. Det er en forretningsmodel, der bygger på en holistisk tilgang,” lyder det fra teamet.

Tanken er, at en madbod administreret af Kvickly skal placeres centralt i Ry og blive et nyt samlingssted. Her kan lokale producenter sælge deres varer, foreninger tjene penge ved at stå i boden, familier få et godt måltid, mens kunderne ledes videre til Kvickly, fordi man ved køb i boden vil få madopskrifter og rabatter til indkøb i butikken.

Hard work pays off
De studerende oplevede konkurrencen som meget relevant og spændende, fordi de arbejdede med konkrete cases og derigennem fik en tæt kontakt til de virksomheder, de skulle finde løsninger for. På vinderteamet læser alle i dette semester faget avanceret interaktionsdesign, men kommer ellers fra forskellige studier. Det oplevede de som en fordel i konkurrencen.

”Vores tværfaglighed gjorde en forskel i forhold til at forstå en hel masse aspekter af en enkelt problemstilling, som casen krævede. I arbejdet var vi også nødt til at udfordre os selv og være knap så metodiske og teoretiske for i stedet fokusere på, hvad virksomhederne har brug for i vores løsning. Og selvom det var hårdt – vi regnede ud, at vi arbejdede 17 timer i det første døgn – var det vanvittigt spændende … og så er det jo rart, at hard work pays off,” slutter teamet.


Fakta
Stay Relevant er en case competition, arrangeret i samarbejde mellem Arts og Design denmark. Her har 180 studerende sat deres fagligheder i spil for at finde løsninger på en række design- og erhvervsvirksomheders aktuelle innovationsudfordringer.

Konkurrencen afvikles i tre fase. I første fase, der lå den 9.-10- oktober fik de studerende 24 timer til at arbejde på den case, deres team var blevet tildelt. Fase to lå onsdag den 11. oktober, hvor alle teams præsenterede deres løsningsforslag for et dommerpanel bestående af erhvervslivsrepræsentanter og forskere fra AU. Fire teams gik herefter i en finale, hvor vinderen blev fundet.

I tredje fase skal de to bedste teams præsentere deres løsningsforslag for deltagerne på Business by Designs erhvervskonference den 30. november.

Universitetets fælles case competition i marts er næste gang studerende på Arts har mulighed for at stille op.

Priser, Studerende