Orientering fra prodekanen i forbindelse med genåbning af universitetet

Prodekan for uddannelse Niels Lehmann orienterede fredag den 9. april studerende på Arts om genåbning og mulighed for fremmøde på campus.

12.04.2021 | Karoline Munk Hansen

Kære studerende på Arts

Vi er nu klar til at iværksætte den lille genåbningsplan, som jeg omtalte inden påske. Der er tale om en genåbning af et mindre antal undervisningsforløb, og I må desværre forvente, at genåbningen langt fra vil komme til at omfatte alle studerende.

Planen iværksættes gradvist i uge 15 og 16 alt efter, hvad der kan lade sig gøre lokalt. Vi har prioriteret forløb på første årgang på BA-uddannelser og på KA-uddannelser uden tilhørende BA-uddannelser samt endnu et antal forløb, der rummer væsentlige praksiselementer. De af jer, der er omfattet af genåbningen, vil få besked direkte i Blackboard. Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte jeres afdelingsleder.

Vi lukker samtidig op for, at et mindre antal studerende – ikke mindst specialestuderende – kan anvende faciliteter på campus til studiemæssige formål. Vi er underlagt en hård grænse for, hvor mange studerende, vi maksimalt må lukke ind på campus, så jeg kan desværre ikke love jer, at alle ønsker kan imødekommes. Det er en stor udfordring at klargøre lokalerne til genåbning, så i begyndelsen kan der også være lidt udfordringer med at være klar i alle hjørner af campus. På mandag får I nærmere besked om, hvordan booking kommer til at foregå.

En del af vores læsepladser ”bor på” biblioteket, der er underlagt andre vilkår end universiteterne. Deres genåbning er programsat til d. 21.4., og det er først herefter, at man vil kunne få adgang til disse læsepladser.

For at kunne møde op på campus skal man være i besiddelse af dokumentation for en maksimalt 72 timer gammel negativ test, medmindre man hører til i en af de nationalt bestemte undtagelseskategorier. Det gælder uanset formål. I skal være forberedte på, at der vil blive gennemført stikprøvekontrol.

Vi har prioriteret at få genåbningsplanen på plads. Derfor bliver det først i næste uge, at vi kan melde endeligt ud vedrørende formen på eksamensafviklingen.

Jeg ønsker jer alle en god semesterafslutning, hvad enten den bliver en smule fysisk eller ej.

 

Venlig hilsen

Niels Lehmann

Prodekan for uddannelse

Uddannelse