Studiecentret og studievejlederne holder sommerferie

Studiecentret holder lukket fra d. 5 til den 30. juli, studievejlederne holder lukket i hele juli måned.

Hvis du i denne periode har problemer med at tilmelding omprøven, skal du sende en e-mail til studiecentret inden tilmeldingsfristens udløb - så hjælper vi dig med at blive tilmeldt. (Gem kvitteringen på mailen - det er din dokumentation for, at du har henvendt dig rettidigt).

Hvis du har problemer med specialeaflevering, kan du kontakte studiecentret på e-mail.