Studiecentret og studievejlederne holder sommerferie

Studiecentret holder lukket fra d. 6. til den 31. juli, studievejlederne holder lukket i hele juli måned.

01.07.2020 | Lisbeth Hartmann

Hvis du  i denne periode har problemer med at tilmelding omprøven, skal du sende en e-mail til studiecentret inden tilmeldingsfristens udløb - så hjælper vi dig med at blive tilmeldt. (Gem kvitteringen på mailen - det er din dokumentation for, at du har henvendt dig rettidigt).

Hvis du har problemer med specialeaflevering, kan du kontakte studiecentret på e-mail.

Uddannelse