Succesfuldt studentersymposium om vikingetid og middelalder

Det ottende årlige studentersymposium tiltrak over 100 deltagere fra hele verden inklusiv 24 talere fra 11 forskellige europæiske universiteter. Symposiet var i år udvidet til et to-dagsarrangement og bød på mange spændende oplæg og diskussioner.

28.03.2015 | Simon Nygaard og Sophie Bønding

De studerende lytter opmærksomt til et af symposiets mange spændende oplæg.

Symposiets arrangører (fra venstre): Niels Krogh Nielsen, Simon Nygaard, Sophie Bønding, Luke John Murphy og Nikolaj Skou Haritopoulos.

Den 19.-20. marts løb det 8. årlige studentersymposium i vikingetids- og middelalderstudier af stablen. Dette år deltog mere end 100 studerende og ansatte, og den overvældende interesse vidner om det aktive og engagerede studenter- og forskningsmiljø, som efterhånden har etableret sig inden for vikingetids- og middelalderstudier, lokalt på Aarhus Universitet såvel som internationalt.

 

Ved årets symposium talte 24 talere fra 11 forskellige europæiske universiteter, som præsenterede deres forskning i emner indenfor norrøn litteratur, sprog, samfund, kultur, religion, materiel kultur og receptionshistorie, fordelt på otte tematisk inddelte sessioner. Ud over studerende, undervisere og andre interesserede fra Aarhus Universitet var flere deltagere rejst hertil fra indland og udland, blandt andet fra England, Tyskland og Island, for at deltage i symposiet.

 

Sprudlende studenter- og forskningsmiljø

Det første studentersymposium fandt sted i 2008 med otte talere fra Aarhus Universitet. Inspireret af den inkluderende og motiverende stemning ved en konference om nordisk mytologi på Århus Universitet i 2007 satte initiativtageren Bergdís Þrastardóttir sig sammen med et par andre engagerede studerende for at skabe en platform, hvor studerende havde mulighed for at dele deres ideer, inspirere hinanden og opnå erfaring i at præsentere egne projekter. Siden da har symposiet haft vokseværk. Som ph.d.-studerende ved Nordisk stod Bergdís for organiseringen og afholdelsen af de første fire symposier, alt imens symposiet udviklede sig til at blive både internationalt og interdisciplinært.

 

Med tiden er symposiet blevet den største studenterkonference inden for vikingetids- og middelalderstudier på international basis. Dette års arrangører, Sophie Bønding, Luke John Murphy, Simon Nygaard, Niels Krogh Nielsen og Nikolaj Skou Haritopoulos, alle ph.d.- eller bachelorstuderende ved hhv. Religionsvidenskab, Nordisk og Historie, modtog i november ikke mindre end 40 abstracts som svar på symposiets åbne Call for Papers. Dermed var der tale om mere end en fordobling af antallet i forhold til tidligere år, hvilket vidner om det engagerede studentermiljø, som symposiet med tiden er blevet platform for blandt studerende ved universiteter over hele Europa.

 

Trods symposiets eksplosive vækst holder arrangørerne fast ved symposiets erklærede formål: At skabe en platform, hvor studerende på alle niveauer fra bachelor- til ph.d.-studerende kan mødes og udveksle ideer indenfor venlige og uformelle, men professionelle rammer og således få erfaring med at præsentere egen forskning for andre. Symposiet arrangeres stadig af studerende, for studerende og med studerende som talere. Mange studerende bruger således symposiet som et sted, hvor de kan afprøve, om de ønsker at forfølge drømmen om en forskerkarriere.


Internationalt netværk

Grundet den store interesse for at tale ved symposiet var dette års studentersymposium udvidet til en todagesbegivenhed. Mange af ansøgerene kom fra University of Iceland, hvor de studerende på de to kandidatuddannelser Viking and Medieval Norse Studies og Medieval Icelandic Studies havde fået tildelt økonomisk støtte til deres deltagelse i symposiet. Dette skete gennem de Nordplus-mobilitetspenge, som programleder Haraldur Bernharðsson havde fået bevilliget til de studerende, som fik deres abstracts accepteret.

 

For disse studerende fra Island betød det et femdagesprogram med besøg og rundvisning på Moesgaard Museum, en rundvisning blandt vikingetids og middelaldermonumenter i Aarhus by, samt forelæsninger ved et par af AUs højest estimerede forskere inden for vikingetid og middelalder, Jens Peter Schjødt og Søren Sindbæk, samt selvfølgelig årets ’Interdisciplinary Student Symposium on Viking and Medieval Scandinavian Subjects’.

 

Symposiet blev afsluttet med en stor reception fredag eftermiddag og aften, eftersom en central del af symposiets formål er at skabe mulighed for deltagerne for at udvide deres faglige (og sociale) netværk ved at skabe kontakter på tværs af fagdiscipliner, universiteter og landegrænser. Et netværk, der kommer til gode i den enkeltes fremtidige karriere inden for såvel som uden for universitetsverdenen.

 

Den overvældende interesse, som symposiet modtog i år, vidner om et sprudlende internationalt studenter- og forskningsmiljø inden for vikingetid og middelalderstudier. Samtidig placerer det Aarhus Universitet i centrum af dette miljø, som i sandhed kan siges at være både internationalt og interdisciplinært.

Religionsvidenskab, Talentudvikling