Tilmelding til omprøve i august og ændret udbud fra E20

Tjek tilmeldingsfristen i din eksamensplan og tilmeld dig via selvbetjeningen, hvis du skal til omprøve i fag fra dette semester. Bachelorstuderende skal desuden være opmærksomme på det ændrede udbud af omprøver fra efteråret 2020.

08.06.2020 | Karoline Munk Hansen

Hvis du ikke består en eksamen ved sommereksamen, kan du tilmelde dig den omprøve, der ligger umiddelbart efter - typisk i august.

Du skal tilmelde dig omprøven på studieselvbetjeningen via mitstudie.au.dk

Tilmeldingsfristen og datoen for omprøven fremgår af din eksamensplan.

Du kan kun tilmelde dig omprøven, hvis du har brugt (der er registreret) et eksamensforsøg ved den ordinære eksamen.

Ændret omprøveudbud for BA-studerende

Hvis du er bachelorstuderende, skal du desuden være opmærksom på det ændrede udbud af omprøver fra efteråret 2020.

Efter sommereksamen 2020 vil sommeren 2021 være din næste mulighed for at gå til omprøve i fag fra dette semester. Der gælder enkelte undtagelser, som du kan læse mere om på siden ”Omprøve”.

Uddannelse