Tilmelding til omprøve i februar

Find tilmeldingsfristen i din eksamensplan og tilmeld dig via selvbetjeningen, hvis du skal til omprøve i fag fra dette semester.

18.12.2020 | Karoline Munk Hansen

Hvis du ikke består en eksamen ved vintereksamen, kan du tilmelde dig den omprøve, der ligger umiddelbart efter - typisk i februar

Du skal tilmelde dig omprøven på studieselvbetjeningen via mitstudie.au.dk

Tilmeldingsfristen og datoen for omprøven fremgår af din eksamensplan.

Du kan kun tilmelde dig omprøven, hvis du har brugt (der er registreret) et eksamensforsøg ved den ordinære eksamen.

Uddannelse