Zoneopdeling af auditorier er ophævet

Som følge af skærpede retningslinjer fra Uddannelses- og Forskningsministeriet er universitetets praksis i forbindelse med auditorieundervisning ændret.

12.11.2020 | Karoline Munk Hansen

Der er hos en del studerende opstået tvivl ang. status for zoneopdeling i forbindelse med auditorieundervisningen på Arts.

Uddannelses- og Forskningsministeriet skærpede retningslinjerne for undervisningen på universiteterne primo oktober. I den forbindelse blev dispensationen til at gennemføre zoneopdeltundervisning i auditorier, hvor stamhold måtte sidde samlet med mindre afstand end det generelle afstandskrav på 1 meter, fjernet.

Zoneopdelt undervisning i auditorier uden minimum 1 meters afstand mellem hver studerende er således ikke længere tilladt. Se også mail til alle studerende sendt 1. oktober 2020

Uddannelse