Vigtig info | Studerende på Arts

02.06.2020 | Uddannelse

Studiecenter Arts har genåbnet telefonerne

Studiecentrene i Aarhus og Emdrup er stadig lukket for personligt fremmøde, men du kan ringe eller sende en mail.

27.05.2020 | Uddannelse

Arts fastholder eksamensplanlægningen i fase 2

For ikke at skabe yderligere usikkerhed om eksamensformen og for at sikre, at studerende kommer til den eksamen, som de har forberedt sig på i forlængelse af den omlagte undervisning i dette forår, fastholder Arts med enkelte undtagelser den eksamensplanlægning, der er meldt ud.

26.05.2020 | Uddannelse

Genåbning: Retningslinjer for undervisning og eksamener med fysisk tilstedeværelse

På udvalgte kurser og eksamener har studerende efter genåbningen fået mulighed for at afslutte undervisningsforløb og gå til eksamener med fysisk tilstedeværelse. Der er i den forbindelse vedtaget retningslinjer, som det er vigtigt, at du kender til, inden du møder op på universitetet.

15.05.2020 | Uddannelse

Nyhedsbrev fra prodekan Niels Lehmann

Prodekan for uddannelse Niels Lehmann beskriver 'den lille genåbning' på Arts i mere detaljeret og konkret form.

14.05.2020 | Uddannelse

Nyhedsbrev fra Dekanen

Dekan Johnny Laursen orienterer om den gradvise genåbning og Arts’ forventninger til den næste tid.

11.05.2020 | Uddannelse

Skal du til online-eksamen?

Eksamener, som normalt ville forudsætte fysisk tilstedeværelse, er ændret, så de i stedet skal foregå online. Det er for de fleste en ny måde at gå til eksamen, så vi har samlet en række vejledninger, gode råd, regler mv. om online eksamen.

24.04.2020 | Uddannelse

1.-5. maj: Tilmelding til efterårssemestret 2020

Du bliver automatisk tilmeldt de obligatoriske fag, men husk at tjekke, om du er korrekt tilmeldt. Hvis du skal tilmeldes valgfag el. lign., eller vil ændre din tilmelding, skal du gøre det senest den 5. maj. Herefter er dine tilmeldinger bindende.

20.04.2020 | Uddannelse

Husk fristen for at søge om specialevejleder den 1. maj

Skal du skrive speciale i foråret 2021? I så fald skal du være opmærksom på, at der for en række uddannelser er frist for ansøgning om specialevejleder den 1. maj. Fristerne for din uddannelse fremgår af siden 'Frister i forbindelse med specialet'.

15.04.2020 | Uddannelse

AU indfører totrinsbekræftelse på AU-ACCESS (VPN) fra 1. maj

Hvis du bruger AU-Access (VPN) til at tilgå en række AU-services hjemmefra, skal du være opmærksom på, at universitetet indfører totrinsbekræftelse fra 1. maj 2020. Det betyder, at du inden 1. maj skal opsætte totrinsbekræftelse for fortsat at kunne benytte VPN.

14.04.2020 | Uddannelse

Husk at søge optagelse på bachelortilvalg

Fristen for at søge optagelse på bachelortilvalg er 15. april. Find mere information på tilvalg.au.dk.

Viser resultater 11 til 20 ud af 356

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste