Didaktisk Udviklingsprojekt

Billede fra Cumulus AU

Med kortere studietider, fastholdte krav til faglig kvalitet samt øgede forventninger til inddragelse af arbejdsmarkedsrelevansen i uddannelserne er der behov for nytænkning i dele af uddannelsernes didaktik.

Siden sommeren 2017 har Arts Karriere stået i spidsen for et nyt initiativ, der sætter fokus på at udvikle og implementere didaktiske læringsforløb, som øger karriere- og relevansaspekterne i fakultetets uddannelser. Projektet udspringer af AU’s strategiske topprioritet ’Karriereklar’, og leverer understøttelse af didaktisk konceptudvikling for tilrettelæggelse af faglige forløb på udvalgte uddannelser og styrker derved indsatsen for at integrere praksiselementer i uddannelserne.

Didaktisk Udviklingsprojekt har til formål at understøtte de studerendes faglige indlæring og motivation samtidig med, at der bygges bro mellem universitet og arbejdsmarked. Det skaber stor værdi for de studerende såvel fagligt som personligt at have viden- og bevidsthed om, hvilke konkrete metoder, arbejdsformer og akademiske kompetencer de opbygger i deres uddannelse, og hvordan de kan anvende deres faglighed i praksis. Ved at lære, hvordan man gør sig relevant reflekterer de studerende over, hvilken værdi de kan skabe på et arbejdsmarked med grundlag i deres faglighed.

Tematikkerne for de didaktiske læringsforløb har varieret og er bestemt i samarbejde med de uddannelser, der har deltaget i projektet, og indholdsbestemmelsen af de enkelte forløb har taget afsæt i de konkrete ønsker, som den enkelte afdeling eller uddannelse har haft. Hvert nyt læringsforløb bliver til i et tæt samarbejde med den enkelte underviser, hvor der udvikles øvelser og oplæg, som inkorporerer karriere- og relevansperspektiverne i selve undervisningen, så der sker en sammensmeltning mellem grundfagligheden og inddragelse af praksis. Udviklingsarbejdet foregår med faglig sparring fra CUDiM (Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier).

Nedenfor kan du se eksempler på læringsforløbenes tematikker.

Deltagelse i projektet er et tilbud for alle uddannelser på Arts. Hvis du er interesseret og gerne vil vide mere om projektet, så kontakt vores projektansvarlige karrierekonsulent Maija Eklund på mme@au.dk.

Deltagende uddannelser og karrierefagligt fokus

Uddannelse FagLæringsforløbets tematiske fokus
IVK EngelskMedia Studies and PR (BA)Casesamarbejde, virksomhedskontakt og dialog
TyskVidenskabsteori (BA)Refleksionsark til opgaveskrivning
RetorikProjektorienteret forløb (KA)Praktik (workshops før, under og sidst i forløbet)
LitteraturhistorieComparative Literature (KA)Kompetencebevidsthed og virksomhedskontakt
NordiskProjektorienteret forløb (KA)Praktik
KunsthistorieVisuel Kultur (BA)Eksternt projektsamarbejde
HistorieBacheloropgave (BA)Pitch og kompetencer i relation til eksternt samarbejde med DR
Digitalt designProjektorienteret forløb (KA) Portfolio til praktik & individuel vejledning
Europas Religiøse RødderSpecialestuderende (KA)Specialesamarbejde med virksomhed eller organisation (e-learning)
DiakoniSpecialestuderende (KA)Kompetencer, profession og arbejdsmarked
HistorieKulturformidling (KA)Eksternt projektsamarbejde
LitteraturhistorieLitteraturformidling (KA)Kontaktskabelse til virksomhed
KunsthistorieVisuel kommunikation og organisationsanalyse (KA)Pitch og feedback
FilosofiHumanistisk organisationsanalyse (KA)Virksomhedssamarbejde, kompetencer og refleksionsark
AntropologiAnthropolgy beyond academia (KA) Kompetencebevidsthed og netværk
FilosofiSocio-Cultural Robotcs, Introduction to Robophilosofy (BA)Kompetencespotting og CV
ReligionsvidenskabProjektorienteret forløb (KA)Praktik - før, under og efter
Æstetisk KommunikationAnalyse af æstetisk kommunikation (BA)Kontaktskabelse og kompetencer
Sustainable Heritage ManagementHeritage Management ProjectKompetencer i praksis og projektbaseret arbejde
OplevelsesøkonomiDesignprojektEn oplevelsesøkonoms kompetencer og projektbaseret arbejde
MedievidenskabStudium GeneraleRelevansperspektiver i uddannelsen
DramaturgiHele kandidatenErfarings portfolio (e-portfolio)
Lingvistik og kognitiv semiotikInternship workshop
ArkæologiProjektorienteret forløb (KA)Projektorienteret forløb
Human SecurityKA dimittenderOvergang til arbejdsmarkedet
UddannelsesvidenskabI dialog om samarbejde
Globale StudierI dialog om samarbejde
Film og MedierI dialog om samarbejde
LingvistikI dialog om samarbejde
MusikvidenskabI dialog om samarbejde
Informationsvidenskab og Digital DesignI dialog om samarbejde

En del af AU Educate

AU Educate er en åben digital platform, der deler og udvikler læringsorienterede undervisningspraksisser. Platformen består af bidrag fra undervisere og er bygget op omkring forskellige temaer, der hver indeholder praksiseksempler fra undervisere og konkrete redskaber, der frit kan videreudvikles af andre undervisere.

Som led i forankringen og udbredelsen af de udviklede læringsforløb i Didaktisk Udviklingsprojekt er formen på forløbene bearbejdet og modelleret, så de kan indgå på AU Educate, enten som værktøjer eller Takeaway Teaching-forløb. Øvelserne er tilgængelige under temaet ’karriererelevans’ her.

Det materiale, som blev udviklet til Projektorienteret forløb på Retorik blevet omskrevet til et Takeaway Teaching-forløb, som er tilgængeligt her.