Reaktioner fra de studerende

En del af den løbende kvalitetsudvikling af Didaktisk Udviklingsprojekt har været at høre de studerendes oplevelser med læringsforløbene. Blandt de studerende har evalueringerne generelt været positive, og de fremhæver faglig læring, der relaterer sig til eksempelvis jobsøgning, at kunne italesætte ens faglighed uden for universitetet samt bevidstgørelse af egne kompetencer, men også brugen af redskaber og metoder (i relation til konkrete emner) fremadrettet på studiet.

Nedenfor er et lille udpluk af evaluerende kommentarer fra de studerende:  

Alle billeder er fra Cumulus AU

Spændende at opleve, hvordan den kritiske tilgang, som antropologer ofte har, kan omsættes til brugbar forståelse af vores egen plads på arbejdsmarkedet” (Studerende på Antropologi)

 

Det er vigtigt, at kurset fortsætter – det er brugbart og relevant. Jeg føler mig meget bedre forberedt til at skulle skrive jobansøgninger” (Studerende på Diakoni)

 

Gruppearbejdet hjalp mig med at definere kompetencer, som jeg ikke selv var opmærksom på. Jeg vil være mere opmærksom på at spotte kompetencer fremadrettet, og har nu ressourcerne til at gøre det” (Studerende på Filosofi)

 

Det har været lærerigt at øve sig i at formidle evner og ideer til en evt. fremtidig arbejdsgiver uden for universitetet” (Studerende på Historie)

 

Jeg kan bruge det lærte professionelt i forhold til fremlæggelser, arbejde i studiegrupper, fremtidige jobs og kommunikation med en virksomhed” (Studerende på IVK Engelsk)

 

Øvelserne har hjulpet mig med at reflektere over brugen af min akademiske uddannelse i praksis- det er lige til CV’et” (Studerende på Retorik)

 

Jeg vil gøre mere ud af at formulere, hvad jeg har lært, og hvad jeg kan” (Studerende på Litteraturhistorie)