Undervisers erfaringer med Didaktisk Udviklingsprojekt

Lektor Tine Thode Hougaards erfaring med Didaktisk Udviklingsprojekt

Lektor Tina Thode Hougaard. Billede fra PURE AU

I efteråret 2017 var Retorik en af de deltagende uddannelser i Didaktisk Udviklingsprojekt. Nedenfor kan du læse om, hvad lektor Tina Thode Hougaard fik ud af samarbejdet med Arts Karriere, da hun fik videreudviklet et læringsforløb til Projektorienteret Forløb.

Hvad ville du gerne opnå ved samarbejdet og indsatsen fra Arts Karriere?

”Jeg ville meget gerne have inspiration til opkvalificering af vejledning og sparring i forbindelse med de studerendes praktikforløb, med fokus på, hvad universitetet kan gøre for at forbedre de studerendes læringsudbytte, klæde dem bedre på til eksamen og gøre det samlede forløb mere relevant i deres efterfølgende jobsøgning og arbejde”.

I hvilken grad har samarbejdet med Arts Karriere indfriet dine forventninger?

”Mine forventninger er fuldt indfriet med god sparring og ikke mindst gennemført materiale, lige til at undervise efter. De studerende har fået en overraskende stor bevidstgørelse om egne kompetencer. Der har været en god og konstruktiv dialog med medarbejderne i Arts Karriere. Jeg er meget glad - jeg har aldrig før klædt de studerende så godt på i det her forløb, og arbejdet så målrettet med dem”. 

Hvad har samarbejdet bidraget med for dig som underviser?

”Jeg har både fået inspiration til, hvordan det nuværende forløb skal ændres og værktøjer til at konkretisere de studerendes arbejde med den del af praktikken, der handler om at reflektere og skrive eksamensopgave i faget. Det er fedt, at øvelserne er så monitorerede – det vil jeg lade mig inspirere af fremover”. 

Materialet, der blev udviklet til Projektorienteret Forløb i Retorik, er blevet bearbejdet, så det nu indgår som Takeaway Teaching-forløb på AU Educate. Hvis du er nysgerrig på indholdet i forløbet, kan du finde det her.

Lektor Kasper Tang Vangkilde og adjunkt Sara Lei Sparres erfaring med Didaktisk Udviklingsprojekt

Adjunkt Sara Lei Sparres. Billede fra PURE AU
Lektor Kasper Tang Vangkilde. Billede fra PURE AU

I efteråret 2018 var Antropologi en af de deltagende uddannelser i Didaktisk Udviklingsprojekt. Nedenfor kan du læse om, hvad lektor Kasper Tang Vangkilde og adjunkt Sara Lei Sparre fik ud af samarbejdet med Arts Karriere, da de fik udviklet et læringsforløb til kurset Anthropology Beyond Academia*.

Hvad ville I gerne opnå ved samarbejdet og indsatsen fra Arts Karriere?

”Formålet med inddragelse af Arts Karriere var i stor udstrækning at inddrage personer med særlige erfaringer i at facilitere processer med fokus på identificering og artikulation af både faglige og personlige kompetencer blandt de studerende. For os som undervisere og forskere er det ikke vores spidskompetence.

Arts Karriere bidrog derfor til kurset med to lektioner under overskriften ”competence spotting”. Her var fokus på facilitering af øvelser og refleksion, der havde til formål at styrke de studerendes evner til at identificere og italesætte deres faglige og personlige kompetencer – og således give dem et ”sprog” for at tale om, hvad de kan, uden for universitetets mure”.

I hvilken grad har samarbejdet med Arts Karriere indfriet jeres forventninger?

”Samarbejdet opfyldte helt og aldeles vores forventninger, og Arts Karriere gik til opgaven med seriøsitet og professionalisme – både i forberedelses- og gennemførelsesfasen. Det er også vores indtryk fra evalueringen af kurset, at de studerende gennemgik en brugbar proces”.

Hvad har samarbejdet bidraget med for jer som undervisere?

”Det har givet os en styrket erkendelse af, at karriere- og relevansperspektivet er et vigtigt element for de studerendes fremtidige virke uden for universitetet. Vi er ligeledes blevet styrket i vores opfattelse af, at dette element ikke (nødvendigvis) står i modsætning til vores kernefaglighed, men at der fint kan opstå synergier mellem kernefaglighed og relevans/karriere”.  

*Kurset stiller skarpt på praktisering af antropologi uden for universitetet; dvs. hvordan faget kan have relevans og værdi i samfundet generelt og erhvervslivet specifikt. Som sådan søger kurset dels at anspore de studerende til at reflektere over antropologiens bredere samfundsmæssige relevans, dels at forberede dem på det arbejdsliv, der venter efter deres kandidatuddannelse.