Projektorienteret forløb

Projektorienteret forløb er det, der tidligere er kendt som praktik

Projektorienteret forløb er en rigtig god måde er få praktisk erfaring, og det kan være en afgørende faktor, når du skal søge dit første fuldtidsjob. Ved at inddrage et projektorienteret forløb på dit kandidatstudium kan du opnå værdifuld erfaring i en dansk eller udenlandsk virksomhed/organisation. På de fleste kandidatuddannelser på Arts er der mulighed for at lægge et projektorienteret forløb ind i uddannelsen.

Formålet med projektorienteret forløb for dig som studerende er, at du kan koble praktisk erfaring på din teoretiske uddannelse. Og så vil du ofte opleve hvilke faglige kompetencer du kan bringe i spil fra uddannelsen, hvilke personlige kompetencer du kommer med, og hvordan du efterfølgende kan sætte ord på dem. Samtidig kan du bidrage til virksomheden med friske øjne på deres dagligdag og den nyeste teori inden for dit felt.

Der er forskellige muligheder og retningslinjer på de forskellige fag. Se hvad der står i din studieordning og læs mere om projektorienteret forløb på studieportalen

HVAD KAN DET GIVE DIG?

Først og fremmest kan et projektorienteret forløb give dig mulighed for at få afprøvet din teoretiske viden i praksis samtidig med, at du lærer af virksomheden og dens medarbejdere.

Ud over praktisk erfaring kan du også opnå:

  • Tæt dialog og samarbejde med en virksomhed/organisation
  • Afprøvning af dine kvalifikationer i praksis
  • Viden om erhvervslivet herunder kendskab til arbejdsformer og –processer
  • Perspektivering af din uddannelse i forhold til arbejdsmarkedet
  • Erhvervserfaring til CV'et
  • Udvidelse af dit netværk, der kan hjælpe dig til fremtidigt arbejde eller samarbejde om projektskrivning
  • ECTS-points

HVAD KRÆVER DET AF DIG?

At være i et projektorienteret forløb betyder en anderledes hverdag, end du er vant til. Det er derfor en god ide at være forberedt på følgende:

  • Virksomheden/organisationen forventer oftest, at du er meget motiveret for forløbet. De ønsker studerende, der er ansvarsbevidste, initiativrige, engagerede og har lyst til at involvere sig
  •  Du er typisk ansat på fuld tid som en fast del af medarbejderstaben, dvs. oftest med en arbejdsuge på 37 timer (se mere under info for din specifikke studieretning)
  • Forløbet er ulønnet, da din ansættelse er en læringsproces. SU kan medtages, men er du vant til at tjene penge ved siden af din SU, skal du måske være forberedt på en lavere indkomst i perioden, da der i meget begrænset omfang vil være mulighed for at have studiejob ved siden af. Du kan se mere i legathåndbogen vedrørende mulige legater, der kan søges.

Før du starter, er det en god idé at afstemme forventningerne med dit kommende samarbejdspartner. Aftal et møde hvor I kan tale om, hvilke forventninger de har til dig og du til dem og få svar på de spørgsmål, du måtte have inden, fx hvilke arbejdsopgaver får du? Hvem er din kontaktperson? Hvilken empiri har du adgang til i forhold til din opgave?

FORLØBET TRIN-FOR-TRIN

1. Find dit praktiksted

I AU Job- og Projektbank kan du finde opslåede praktikstillinger fra både private og offentlige virksomheder og organisationer. Der er nok stillinger at søge. Der er flere opslåede praktikstillinger, end der er studerende. Du kan også søge uopfordret til en virksomhed, der har fanget din interesse. 

2. Ansøgningen

Når du har fundet en interessant praktikstilling, skal du have skrevet et CV og en ansøgning. Du kan læse mere på vores hjemmeside om, hvordan du skriver en ansøgning, et CV eller søger uopfordret. Du er også velkommen til at booke en tid til feedback på dit CV og ansøgning i karrierevejledningen.

3. Kontrakt

Praktikkontrakten er en kontrakt mellem praktikvirksomheden og dig. I udfylder i samarbejde kontrakten og bliver herigennem enige om arbejdsopgaver og omfanget af praktikperioden. En vejleder på dit institut skal også forhåndsgodkende praktikkontrakten. Det er en god idé at inddrage vejlederen i udformningen af kontrakten, før den endelige kontrakt udformes. På den måde sikrer du dig, at det, du aftaler med virksomheden, kan godkendes af vejlederen, og du ikke kommer i den situation, at du efterfølgende skal bede virksomheden om at ændre ordlyden. Kontakt studievejlederen på dit studie og få vejledning i dit praktikophold. Du kan desuden finde en masse information omkring regler for praktik, aflevering af praktikkontrakten og meget mere her

4. Gennemfør dit ophold

Så kommer tiden, hvor du er i praktik og gennemfører de arbejdsopgaver, som praktikstedet og du er blevet enige om. Du kan evt. skrive dine erfaringer og arbejdsopgaver ned i en notesbog, så du løbende husker, hvad du har arbejdet med og reflekteret over i din praktikperiode. Dine noter gør det lettere for dig at opdatere dit CV, når du har afsluttet dit ophold.

5. Skriv opgave/rapport, aflevér og afvent resultatet

Udformning og bedømmelse afhænger af, hvilket studium der er tale om. Du kan læse mere om dette i din studieordning. Husk at få dit praktiksted til at skrive en udtalelse til dig, som du kan bruge i din fremtidige jobsøgning og tilføj dine arbejdskolleger på LinkedIn, så du kan holde kontakten til dem efter dit praktikophold. Ofte er det også en både lærerig og rigtig god oplevelse at tilbyde virksomheden at præsentere praktikrapporten/opgaven for dem. Det kan være rigtig fedt at opleve sine faglige resultater, analyser mv. møde "virkeligheden" og skabe værdi i praksis.

LØN UNDER FORLØBET

Vær opmærksom på, at du som studerende ikke må modtage løn i forbindelse med dit projektorienterede forløb i Danmark. Indgår du aftale om udbetaling af løn, kan dit ophold ikke godkendes som projektorienteret forløb og dermed ikke indgå som en del af din uddannelse.

Som løn regnes også vederlag, godtgørelse med videre, som ikke er refusion af dokumenterede udgifter relateret til dit ophold.

Når du er i et projektorienteret forløb, må du dog modtage en erkendtlighed på op til 3000 kr. om måneden fra virksomheden/organisationen. Det er frivilligt for virksomheden/organisationen, om de vil give dig en erkendtlighed og erkendtligheden må ikke gives som en på forhånd fastsat indkomst, som du kan regne med at modtage i lighed med løn.

Læs mere om erkendelighed og SU under projektorienteret forløb her.

 

Projektorienteret forløb i udlandet

Hvis du skal i projektorienteret forløb i udlandet, må opholdet være lønnet, hvis der i det pågældende land er et krav om løn under forløbet.

Det projektorienterede forløb i udlandet skal opfylde samme faglige og indholdsmæssige krav, som forløbet i Danmark.    

 

 

PROJEKTORIENTERET FORLØB I UDLANDET

Vil du gerne tage dit projektorienterede forløb i udlandet, har du mulighed for at rejse ud med Erasmus samt søge et praktikstipendium, der dækker nogle af dine udgifter.

Læs mere om Erasmus