Ansøgning

De fleste jobsøgninger indebærer en skriftlig ansøgning, hvad enten den er opfordret eller uopfordret. Mange af de samme ting gør sig gældende for begge typer ansøgninger. Arts Karriere har samlet lidt tips og råd til din skriftlige ansøgning.

DEN OPFORDREDE ANSØGNING

Din jobansøgning er din mulighed for at vække arbejdsgiverens interesse. Det handler om at gøre arbejdsgiveren nysgerrig på, hvem du er, så du kan blive inviteret til en samtale.

Husk: Placer navn, adresse, telefonnummer og mail synligt for arbejdsgiveren på både cv og ansøgning, så de let kan få fat i dig. Læs grundig korrektur og send ansøgningen i god tid.


SKAB EN POSITIV RELATION

 • Skriv din ansøgning på almindeligt hverdagssprog og fokusér på kommunikationen. Forsøg at undgå floskler og slangudtryk, men skriv ellers som det falder dig naturligt. Drop det akademiske sprog, undgå lange sætninger og højt lixtal. Lad være med at være overhøflig med fraser a la ”jeg tillader mig hermed at søge stillingen…”, for det skaber distance til modtageren.
 • Brug derimod gerne virkemidler som humor og metaforer, da de er med til at opbygge en positiv relation. Og det er det, det handler om!
 • Din ansøgning skal gerne fange læserens opmærksomhed og gøre det klart for modtageren, at du har forstået virksomhedens behov. Derudover skal din ansøgning gerne være kort - vi anbefaler max en side med luft mellem afsnittene og skriftstørrelse 12.


MÅLRET DIN ANSØGNING

 • Standardansøgninger, som man kan se, er blevet sendt til mange, fanger ikke modtagerens interesse. Sørg for at læse stillingsopslaget grundigt igennem, så du bedst muligt kan målrette din ansøgning. Det kan også ofte betale sig at lave lidt research på virksomheden. Du kan eksempelvis læse på deres hjemmeside eller LinkedIn-profil.
 • Det kan i mange tilfælde være en rigtig god idé at ringe til virksomheden og stille uddybende spørgsmål. Du kan fx. spørge ind til arbejdsopgaverne nævnt i opslaget - hvordan vægtes de i forhold til hinanden? Du kan også spørge ind til fx virksomhedens strategi og organisering. Men du skal kun ringe, hvis du har noget relevant at spørge om. Du skal ikke ringe bare for at gøre opmærksom på dig selv, for hvis du ikke er fokuseret, skinner det tydeligt igennem, og det kan gøre selv den flinkeste arbejdsgiver irriteret.
 • Sørg derudover også for, at du opfylder ansøgningskravene, så du ikke spilder din eller virksomhedens tid.
 • Ansøgning skal vise din store interesse i virksomheden, arbejdsopgaverne eller branchen. Med andre ord skal din ansøgning motiveres og målrettes, så modtager ikke er i tvivl om, at din passion er at udfylde netop dette job.


VIS HVORDAN DU KAN SKABE VÆRDI

 • Når, du søger jobbet, er det vigtigt, at du får præsenteret din motivation for at søge stillingen og får beskrevet dine kompetencer. Du skal naturligvis ikke oversælge dig selv, men du må gerne være udpræget positiv og tænke fremad i din ansøgning. Det skal stå klokkeklart for modtageren, hvordan du kan bidrage til virksomheden, og hvordan de kan få glæde af dig som medarbejder. Du må gerne gøre en dyd ud af at beskrive, hvordan du med netop din baggrund kan skabe værdi.
 • Skriv også gerne noget om, hvordan du forestiller dig at gå til opgaverne og løse dem – det er svært, men det giver point at gøre forsøget. Herved demonstrerer du din interesse for at skabe værdi for virksomheden.

DEN UOPFORDREDE ANSØGNING

Det siges, at op mod 80% af alle jobs i det private erhvervsliv aldrig slås op. Det er en af grundene til, at det kan betale sig at sende uopfordrede jobansøgninger, selvom det kræver lidt mere tid.

Når du skriver en uopfordret ansøgning, gælder mange af de samme regler, som når du søger på et stillingsopslag.


MÅLRET DIN ANSØGNING TIL VIRKSOMHED ELLER BRANCHE

 • Du kan søge uopfordret på to måder. Enten kan du målrette din ansøgning mod en bestemt virksomhed, hvilket kræver meget research. Eller du kan søge brancheorienteret, hvor du kan sende den samme ansøgning til flere virksomheder.
 • Ulempen ved at søge brancheorienteret er, at det kan være svært for den enkelte virksomhed at se, hvad det præcis er, de skal bruge dig til. Her er det meget vigtigt at gøre sig tanker om, hvad du kan, og hvad du vil. Det er hovedsageligt i den private sektor, at stillinger aldrig når at blive slået op. Der findes dog også eksempler på, at kortere stillingstyper som f.eks. vikariater ikke slås op i det offentlige. Ellers er der regler om, at offentlige stillinger skal slås op.


LAV GRUNDIG RESEARCH

 • Når du søger uopfordret er det meget vigtigt, at du demonstrerer din viden om virksomheden. Det kan derfor anbefales at du bruger dit netværk – venner, familie eller forbindelser på LinkedIn – til at danne dig et indtryk af virksomheden, som så kan give dig gode råd og informationer.
 • Du kan også selv holde dig orienteret om virksomheder ved at læse avisernes erhvervssektioner og ved at lave en omfattende research på virksomheden.
 • Når du sender din ansøgning, skal du også bruge denne viden til at sørge for, at den rigtige person modtager din ansøgning. Modtageren skal gerne have ledelsesansvar eller anden mulighed for at kunne træffe beslutninger om ansættelse.


VÆR MÅLRETTET OG VEDHOLDENDE

 • Du skal først og fremmest finde noget, som du har at tilbyde virksomheden. Husk på, at du ikke skal tigge dig til et job; du søger, fordi du har nogle ressourcer at tilbyde virksomheden. Du kan evt. præsentere gode idéer vedrørende virksomheden. Måske har du hørt om et projekt, som de er i gang med, og som du ved, at du kan bidrage til. Eller måske har du blot læst en artikel om virksomheden i avisen og synes, at din profil er passende til stedet. Vær gerne fremadsynet og hav visioner. Chefen eller afdelingslederen skal gerne kunne sige: "Hov, her er én, der ser skrap ud i forhold til det, jeg lige går og leder efter eller måske på et tidspunkt har brug for".
 • Du skal argumentere for dine relevante kompetencer, og hvorfor de passer ind i virksomheden. Det kan selvfølgelig være dine faglige kvalifikationer, hvor du også beskriver, hvilke arbejdsområder mv. du kan udfylde. Men da du ikke helt ved, hvad det er for en konkret stilling, du søger, kan du tillade dig at lægge lidt mere vægt på dine menneskelige egenskaber.
 • Sørg for, at din henvendelse er kort og præcist formuleret, så læseren nemt kan komme frem til, hvad du gerne vil. Overvej om du vil skrive en reel ansøgning eller blot formulere dine pointer i en mail og vedhæfte dit CV.
 • Slut ansøgningen med, at du vil vende tilbage i den kommende uge for at høre nærmere. På den måde har du en undskyldning for at ringe og få en snak med den, du har skrevet ansøgningen til. Læg ikke en besked hos sekretæren, men spørg hvornår du kan træffe chefen eller den personaleansvarlige. Regn ikke med at vedkommende ringer tilbage, så bliv ved indtil du får kontakt. Det er dig, der har bolden hele vejen.
 • Forbered nogle spørgsmål om virksomheden og den mulige stilling. Start med at spørge om de har læst din henvendelse. Hvis ikke så forklar, hvad der står i den. Læg op til en personlig samtale. Hvis de afviser blankt, kan du jo spørge, hvad de ville gøre, hvis de var i dit sted og gerne ville ind i branchen – er der noget, du kunne have gjort anderledes i din henvendelse el.lign. Måske kender de nogen i branchen, der kender nogen, der mangler en med dine kvalifikationer.

At søge uopfordret er tidskrævende, da man er nødt til at lave en del research. Man må også forbedrede sig på en del afslag. Men ofte kan det betale sig – der skal jo kun én ansøgning til, hvor man er heldig og lige rammer ind i et behov.