Udviklingskonsulent i Analyse og Udvikling, Silkeborg Kommune

En typisk arbejdsdag

På en typisk arbejdsdag orienterer jeg mig i dagsordenen til et møde blandt borgmestrene i de 12 kommuner, der er med i Business Region Aarhus, da jeg er koordinator i Silkeborg Kommune for samarbejdet. Jeg har møde med min chef og en kollega om planlægning af et større erhvervsarrangement, hvor jeg får sparring på forslag til oplægsholdere mv. Jeg kontakter en oplægsholder til et HR-netværk, som jeg er tovholder på og sender invitation til næste møde ud til deltagerne i netværket. Jeg har et møde med nogle kollegaer om en evaluering, vi er ved at lave. Derudover går der en del tid med at skrive og svare mails samt planlægge og følge op på møder.

Mine arbejdsopgaver

  • Udarbejde nyt netværkskoncept, markedsføre og facilitere netværket
  • Skrive tale til borgmesteren om et erhvervspolitisk emne og evt. arrangere erhvervmødet, hvor oplægget skal holdes
  • Lave samarbejdsaftale med de lokale erhvervsfremmeaktører og dagsordensætte sagen til det rette politiske udvalg

Min fedeste arbejdsopgave

En af de arbejdsopgaver, der er mest spændende, er samarbejdet med de udførende aktører på erhvervsfremmeområdet. Så sparringen med dem om hvordan vi fx bedst understøtter iværksættere i at opstarte virksomhed og sætte initiativer i gang som kan mærkes hos virksomhederne, er meget givende.

Min vej fra studie til job

Under mit studie havde jeg flere relevante studiejobs, som medvirkede til at jeg fik en praktikplads i Silkeborg Kommune. Her arbejdede jeg primært med erhvervspolitik og oplevelsesbaseret forretningsudvikling.

I forlængelse af praktikken blev jeg ansat som studentermedhjælper samme sted, og her var jeg tilknyttet et projekt, der handlede om at bruge oplevelser i forretningsudviklingen i mindre virksomheder og som gik på tværs af tre kommuner. I projektet mødte jeg mange virksomhedsledere, kollegaer fra andre kommuner, erhvervschefer og konsulenter. Og jeg mødte erhvervschefen i Favrskov Erhvervsråd, der tilbød mig et job.

Det var dermed gennem netværk, at jeg fik mit første job i Favrskov Erhvervsråd. Først som juniorkonsulent, mens jeg skrev mit speciale, og senere som konsulent på fuldtid, ansat dagen efter specialeforsvar.

Efter 3 år i erhvervsrådet søgte jeg nye udfordringer hos Center for Entreprenørskab og Innovation ved Aarhus Universitet, hvor jeg primært arbejdede med vejledning af iværksættere i Studentervæksthus Aarhus. Efter barsel og flytning ud af Aarhus søgte jeg job hos mit "gamle" praktiksted hos Analyse og Udvikling i Silkeborg Kommune.

Jeg har på den måde i alle mine jobs (og praktik og studiejobs) arbejdet inden for feltet med erhvervsudvikling og vejledning af iværksættere og virksomheder i forhold til forretningsudvikling. Både på den udførende og den strategisk og politikudviklende side.  

Det overraskede mig, da jeg gik fra studie til job

Da jeg havde brugt studiejobs og praktik til at få et godt indblik i dagligdagen på en arbejdsplads og arbejdede samtidig med, at jeg skrev speciale, var der ikke så meget der overraskede mig ved overgangen til arbejdsmarkedet.

Min faglighed i spil

Jeg bruger hele tiden aspekter fra min uddannelse, når jeg løser opgaver. Det kan både være konkrete redskaber fra projektledelse og procesdesign, men også de mere overordnede tilgange til at analysere en problemstilling og arbejde med løsningsmodeller. På den måde bruger jeg både min bachelor og kandidat i mit arbejdsliv.

Et godt arbejdsliv er

Et godt arbejdsliv handler for mig meget om udvikling og muligheder for at blive dygtigere. Der skal gerne være udfordringer, som ligger lidt uden for min comfort zone for at jeg hele tiden er opmærksom på at yde mit optimale. Det er i høj grad motiverende for mig at være på en ambitiøs arbejdsplads, hvor der er høje forventninger til ens arbejdsindsats og opgaveudførsel. Og så er det vigtigt med gode kollegaer og en ledelse man kan sparre med.  

I fremtiden drømmer jeg om

På et tidspunkt vil jeg gerne arbejde med ledelse og helst inden for det fagområde, som jeg beskæftiger mig med i dag. 

Et godt råd

For mig har det været studiejobs, et praktikophold og det efterfølgende netværk, som har peget mig i den retning, jeg er i i dag. Så jeg kan opfordre til at søge praktik/studiejob inden for et område, man finder interessant.

Portrættet er fra juni 2016

Hanne Baastrup

  • Cand.mag. i Oplevelsesøkonomi

  • BA i Statskundskab

  • Dimitteret i 2010

  • Udviklingskonsulent i Analyse og Udvikling, Silkeborg Kommune

  • Find Hanne på LinkedIn