Snart færdig?

A-kasser og fagforeninger. Måske et tørt emne, men det er ret kvikt at vide, hvordan du bruger dem bedst muligt. For eksempel slipper du for karensmåneden og får 13.158 kr. i dagpenge allerede dagen efter, du afslutter din uddannelse, hvis du er medlem af en a-kasse mindst ét år, før du afslutter din uddannelse.

Som studerende er det gratis at være medlem af Magistrenes A-kasse og Akademikernes a-kasse. 

Mød Magistrene og Akademikernes a-kasse

HVAD ER EN A-KASSE?

En a-kasse er både et forsikringsselskab og en konsulentvirksomhed, som hjælper ledige (og studerende) i job. Med et gratis studiemedlemskab får du blandt andet workshops, virksomhedsbesøg og CV-tjek. Bliver du ledig, er a-kassen din økonomiske forsikring og sparringspartner i jobsøgningen. 

HVAD ER EN FAGFORENING?

Der er forskel på a-kasser og fagforeninger. Mens en a-kasse forsikrer dig mod arbejdsløshed ved at give dig retten til dagpenge, kæmper din fagforening for at sikre dig dig de bedste mulige løn- og ansættelsesforhold. Derudover kan du som medlem af en fagforening gøre brug af deres faglige netværk, fyraftensmøder og kompetenceudviklende karriereworkshops.

DET ER GODT AT VIDE

  • For at undgå karensperioden skal du melde dig ind i en a-kasse senest et år før endt uddannelse. Så bliver du dagpengeberettiget dagen efter, du dimitterer.
  • Som studiemedlem af en a-kasse må din årlige indkomst højest ligge på 215.016 kroner. Indtjeningsåret følger din indmeldelsesdato.
  • Når du dimitterer, skal du inden for 14 dage søge om statusændring fra studerende til dimittend. Det er en forudsætning for, at du opnår ret til dagpenge som nyuddannet.
  • Hvis du stopper med dit studie eller holder orlov, opfylder du ikke længere betingelser for at være fritaget for at betale kontingent.