Bachelorprojekt

Bachelorprojekt på de øvrige uddannelser på Arts

Reglerne for bachelorprojekter er forskellige fra uddannelses til uddannelse. Du skal se i din studieordning, hvornår i din uddannelse bachelorprojektet ligger, hvilket omfang det har, hvordan det skal udarbejdes, og om du evt. har mulighed for at vælge mellem forskellige former.

Hvis du gerne vil gennemføre dit bachelorprojekt på en anden måde, end den din studieordning giver mulighed for, skal du søge dispensation.

Særlige forhold gør sig gældende for ITTU. Se mere på siden om ITTU her.

Eksamensbevis

  • Når du har gennemført din bacheloruddannelse, vil du modtage et digitalt eksamens­bevis i din e-Boks. Læs mere om digitale eksamensbeviser her
  • Eksamensbeviset er den eneste originale dokumentation for, at du har gennemført uddannelsen.
  • Hvis du ikke har modtaget dit eksamensbevis indenfor 2 måneder, regnet fra den dato din sidste bedømmelse er offentliggjort, skal du kontakte universitetet. Det skal du også gøre, hvis du mener, der er fejl i dit bevis.
    (Juli måned ikke indgår i beregningen af de 2 måneder.)
  • Du kan udskrive en eksamensudskrift fra studieselvbetjeningen STADS via mitstudie.au.dk, som kan dokumentere dit uddannelsesforløb, indtil dit bevis er klar.  
321433 / i40