Frister i forbindelse med specialet

Nedenfor finder du en oversigt over de forskellige deadlines, du skal være opmærksom på i din specialeproces.

Fristerne for at søge om at få en specialevejleder og indlede vejledningsforløb kan variere fra uddannelse til uddannelse. Fristen for at aflevere specialet er fælles for alle studerende på Arts.

Har du rammeudvidelse på din kandidatuddannelse?

Har du rammeudvidelse, må du selv vælge, om du vil søge vejleder på dit 2. semester eller dit 3. semester, dvs. ved fristen 1. maj eller 1. november.

Hvis en deadline falder i en weekend eller på en helligdag

For alle studerende gælder, at hvis en frist falder på en lørdag, søndag eller helligdag, er afleveringsfristen den først følgende hverdag.

Ansøgning om specialevejleder

Speciale i foråret

 

IKK og IKS
Deadline
Søg specialevejleder*1. maj
(2. semester)
Besked om tildelt vejleder*

1. juni
(2. semester)

Tilbud om indledende vejledningsmøde 1. juni - 31. august
(2. semester)
Indsend vejledningsplan

15. december
(3. semester)

*På Antropologi og Human Security får du tildelt en vejleder på 1. semester.

DPU
Deadline
Søg specialevejleder1. november
(3. semester)
Besked om tildelt vejleder

1. december
(3. semester)

Indsend vejledningsplan

15. januar
(3. semester)

Oplevelsesøkonomi
Deadline
Søg specialevejleder1. oktober
(3. semester)
Besked om tildelt vejleder

1. november
(3. semester)

Indsend vejledningsplan

15. december
(3. semester)

Speciale i efteråret

 

IKK og IKSDeadline
Søg specialevejleder*1. november
Besked om tildelt vejleder*1. december
Tilbud om indledende vejledningsmøde*1. december - 31. januar
Indsend vejledningsplan15. juni

* På Antropologi og Human Security tildeles vejleder på 1. semester. 

DPU
Deadline
Søg specialevejleder1. april
Besked om tildelt vejleder

1. maj

Indsend vejledningsplan

15. juni

Aflevering af specialet

Speciale i foråret

HvadDeadline
Tilkendegivelse af aflevering20. april
Aflevering af speciale1. juni
Bedømmelsesfrist30. juni

Speciale i efteråret

HvadDeadline
Tilkendegivelse af aflevering20. november
Aflevering af speciale2. januar
Bedømmelsesfrist31. januar