Tilkendegivelse af aflevering - IKS

Blanketten "Tilkendegivelse af aflevering af specialet" bruges til at finde den censor, der skal bedømme dit speciale.
Blanketten skal indsendes senest 6 uger før specialet skal afleveres
.

Hvis du ikke indsender blanketten senest 6 uger før, du afleverer, har vi ikke mulighed for at have en censor klar, så dit speciale kan blive bedømt rettidigt.
Hvis I skriver et gruppespeciale, skal I kun indsende én tilkendegivelse.

Hvis du allerede inden fristen for indsendelse af blanketten kan se, at du ikke vil få mulighed for at aflevere dit speciale til den fastsatte frist, skal du ikke udfylde denne formular. Følg i stedet retningslinjerne i pkt. 9 i Trin-for-trin-guiden.
  

Tilkendegivelse af aflevering af specialet IKS (DK) 2

Tilkendegivelse af aflevering af speciale - IKS

Felter markeret med * er obligatoriske

Specialet afleveres som*

OBS! Udfyld begge felter med valg af kandidatuddannelse

Prøveform iflg. din studieordning*

Skriv 1 til 3 nøgleord som beskriver dit speciale, vælg gerne nøgleordene i samarbejde med din vejleder. Censor vælges på baggrund af disse nøgleord. Se dit fags nøgleord her.


Digital Eksamen åbner 5-7 dage før din deadline for aflevering af speciale.

Skriver du et erhvervsspeciale?*
Må vi oplyse uddannelse og navn på organisation/virksomhed på studerende.au.dk/arts til inspiration for andre studerende?

OBS! AU Mail (post.au.dk)

Din AU-mail adresse:
[studienr.]@post.au.dk

Brugernavn med AU ID er kun til login:
au[au-id]@uni.au.dk