Upload af vejledningsplan - DPU

Arts - Upload af vejledningsplan DPU

Upload af vejledningsplan - DPU

Ved gruppespeciale:

AU-Mail-adresse
[studienr]@post.au.dk
201712345@post.au.dk

Brugernavn til AU-systemer
au[AU-ID]@uni.au.dk
au123456@uni.au.dk