Faglige arrangementer

Studenterdrevne aktiviteter spiller en vigtig rolle for et godt studiemiljø. Aarhus Universitet støtter disse arrangementer ved at stille lokaler til rådighed og give driftsmæssig rådgivning og støtte.   

Hvad er et fagligt arrangement?

Faglige arrangementer er arrangementer med udelukkende studierelevant indhold. Du kan afholde faglige arrangementer på alle ugens dage indtil kl. 22.00. Faglige arrangementer er alkoholfrie og uden forplejning/bespisning.

Eksempler på faglige arrangementer er foredrag og debatarrangementer.

Hvor kan jeg afholde mit arrangement?

  • Faglige arrangementer kan afholdes i undervisningslokaler, kantiner eller studieområder.
  • Liste over studieområder ( vær opmærksom på, at studieområder mellem kl. 8-16 benyttes som læsesale og derfor først kan bookes til øvrige aktiviteter efter kl. 16 ):

Hvordan reserverer jeg et lokale?

  • Ønsker du at afholde arrangementet i et undervisningslokale, bookes lokalet gennem dit faglige team i Arts Studier.
  • Ønsker du at afholde arrangementet i et studieområde eller en kantine, kontaktes Arts Bygningsservice på artsbyg@au.dk.
  • Faglige arrangementer kræver ikke lokalelåneaftale.

Det skal du vide som arrangementsansvarlig

  • Eventuelle ændringer i adgangssystemet på udvalgte døre aftales med det lokale driftspersonale
  • Arrangementsansvarlig er ansvarlig for at indhente de nødvendige bevillinger fra myndigheder, eksempelvis i forbindelse med støj i tilfælde af udendørsarrangementer. Eventuelle udgifter i forbindelse med planlægning og gennemførelse af arrangementet afholdes af arrangementsansvarlig (eksempelvis KODA-afgift). 
  • Arrangementsansvarlig rapporterer til Arts Bygningsservice via mail (artsbyg@au.dk) i tilfælde af afvigelser fra normalen - eksempelvis personuheld/-ulykke, tilkald af ambulance, skader på bygning eller anlæg, besøg eller tilkald af myndigheder i forbindelse med afholdelse af arrangementet. Rapporteringen skal ske i umiddelbar forlængelse af arrangementets ophør  

Kan jeg få hjælp til de praktiske forberedelser?

  • Opstilling af borde og stole varetages som udgangspunkt af arrangørerne. Ved behov for assistance kan det lokale driftspersonale kontaktes. Arrangementsansvarlig bærer ansvaret for, at flugtvejene til enhver tid er frie. Vær opmærksom på den ophængte standardmøbelopstilling ved tilbagestilling af møblement
  • Ved behov for IT/AV udstyr kontaktes Arts IT