Trivsels- og aktivitetspuljen

Læs nedenstående information igennem, før du udfylder din ansøgning via knappen 'Ansøg her' i højre side.

Hvad er Trivsels- og aktivitetspuljen?

Arts er blevet bevilliget 250.000 kr. til genstart af studielivet efter genåbningen. Midlerne skal støtte lokale initiativer, der har fokus på at styrke de studerendes (re-)integration i uddannelsesmiljøerne. Derfor er der oprettet en Trivsels- og aktivitetspulje, som foreninger, studerende og ansatte med ideer til aktiviteter for Arts-studerende kan søge tilskud fra.

Hvem kan søge og til hvilke aktiviteter?

Studerende, foreninger og ansatte* ved Arts, der ønsker at afholde aktiviteter for Arts-studerende, kan søge tilskud fra puljen. Alle opfordres til at søge.

Se eksempler på aktiviteter, der har fået støtte fra puljen, under punktet "Eksempler på godkendte ansøgninger".

Hvad kan du søge til?

 • Du kan søge tilskud til udgifter i forbindelse med aktiviteter af enten social eller faglig karakter, der primært er rettet mod studerende ved Arts.  
 • Der kan både være tale om online aktiviteter, udendørs aktiviteter eller aktiviteter, der afholdes indendørs på campus.
 • Du kan søge tilskud til aktiviteter, der afvikles i 2021. 
 • Eksempler på udgifter, du kan søge tilskud til: Oplægsholder, forplejning, nødvendigt udstyr. 

Hvad kan du ikke søge til?

 • Du kan ikke søge tilskud med tilbagevirkende kraft, det vil sige aktiviteter der allerede er afholdt.  
 • Du kan ikke søge tilskud til tutorarbejde/-aktiviteter i forbindelse med studiestarten. Det gælder også planlægningsaktiviteter før studiestarten.
 • Du kan ikke søge midler til alkohol.
 • Du kan ikke søge tilskud til hytteleje og rejseomkostninger ifm. hytteture.
 • Du kan ikke søge tilskud til aktiviteter, der afvikles senere end 2021. 

* Hvis du som ansat/underviser ønsker at søge tilskud til aktiviteter, der er en del af eller indlejret i undervisningen, opfordres du til at søge midlerne hos din afdeling eller dit lokale UN.

Hvor meget kan jeg søge om?

Der er foreløbigt ikke sat en generel beløbsgrænse. I forbindelse med godkendelse af ansøgninger vurderes det, om beløbet er rimeligt set i forhold til antallet af deltagere. 

For tilskud til forplejning er der foreløbigt sat en grænse på max. 50 kr. pr. deltagende. 

Aktivitetspuljen skal anses som en mulighed for tilskud til aktiviteter frem for fuld dækning af alle udgifter.

Hvad tæller positivt for min ansøgning?

Alle ansøgninger vurderes invividuelt. 

Det tæller især positivt for ansøgningen, hvis:

 • Aktiviteten er inkluderende for en hel årgang, et helt kursushold eller en hel forening.
 • Aktiviteten har et særligt fokus på at nå studerende, som er startet i E20 eller F21, og som derfor ikke har haft optimale muligheder for at møde universitetet.
 • Det er tydeligt og velargumenteret, hvordan aktiviteten er god for studiemiljøet og de studerendes trivsel.
 • Aktiviteten ville ikke finde sted uden økonomisk tilskud fra puljen. 

Hvornår kan jeg forvente svar?

Vi læser og vurderer ansøgninger ugentligt - typisk hver torsdag. 

Vi svarer derfor ansøgere hurtigst muligt, men forvent op til en uges svartid.

Hvordan får jeg pengene udbetalt?

Pengene kan ikke udbetales på forhånd men først efter afregning. Hvis din ansøgning bliver godkendt, får du meget mere information om udbetaling af pengene

Generelt gælder det, at:

 • Foreninger skal anmode om udbetaling af pengene via elektronisk faktura. For at få midlerne udbetalt skal du som forening have et CVR-nummer, hvilket oprettes nemt, hurtigt og gratis online. Du modtager mere info om dette, hvis din ansøgning bliver godkendt. 
 • Er du ansat på AU, kan du få dine udlæg afregnet gennem RejsUd. 
 • Er du studerende, der ikke søger for en forening, skal du lægge ud for beløbet, hvorefter beløbet manuelt afregnes mod forevisning af kvitteringer.

Eksempler på godkendte ansøgninger

 • Foredragsforening har fået tilskud til et honorar til en moderator ifm. et arrangement.
 • Litteraturforening har fået tilskud til forplejning til en åben generalforsamling, hvor de vil hverve nye medlemmer.
 • Underviser har fået tilskud til forplejning til et filmarrangment for sine BA-studerende.
 • Kandidatforening har fået penge til pynt og forplejning i forbindelse med et afsluttende arrangement for specialestuderende og deres specialevejledere.
 • Fagudvalg har fået penge til indkøb af bankoplader og præmier i forbindelse med et online bankoarrangement.
 • Fagudvalg har fået tilskud til forplejning til et stormøde, hvor formålet er at forbedre det faglige og sociale miljø på uddannelsen.
 • Forening har fået penge til en udendørs studenterkonference med oplæg og diskussionsrunder. 
 • Studerende har fået penge til musikalsk/kunstnerisk underholdning til et fælles socialt arrangement for uddannelsens studerende og undervisere. 
 • Studerende har fået tilskud til forplejning og præmier til en sommerafslutning for hele årgangen.
 • Studerende har fået tilskud til forplejning til et fælles sommerafslutningsarrangement med fremvisning af eksamensprojekter.
 • Underviser har fået tilskud til forplejning til et udendørs socialt arrangement for to årgange samt undervisere i forlængelse af seminar med specialefremlæggelser.
 • En arbejdsgruppe af ansatte og studerende har fået penge til afholdelse af en on- og reboarding-fest for hele uddannelsen. 
 • Forening har fået tilskud til praktisk indkøb og underholdningsremedier til en udendørs generalforsamling og aktivitetsdag.
 • En arbejdsgruppe af ansatte og studerende har fået tilskud til oplægsholdere, præmier og forplejning til et prisuddelingsshow for hele uddannelsen.
 • Fredagsbar har fået tilskud til at bygge en mobil bar, så de kan skabe bedre fordeling af de studerende på deres indendørs og udendørs arealer til deres arrangementer.
 • Fodboldforening har fået tilskud til køb af nye fodbolde.
 • Underviser har fået tilskud til afholdelse af et reboarding-arrangement for årgang 2020 med mad, fagligt oplæg og udendørs social aktivitet.
 • Forening har fået tilskud til køb af nyt udstyr, som skal bruges når foreningen skal synliggøre sig på forskellige uddannelser i studiestarten. 
 • Forening har fået tilskud til et filmscreening-arrangement med oplæg fra en underviser. 

Hvilket institut hører din uddannelse under?

På nogle områder er der forskellige regler og retningslinjer for de tre institutter på Arts. Derfor har du brug for at vide, om du hører under IKS (Institut for Kultur og Samfund), IKK (Institut for Kommunikation og Kultur) eller DPU (Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse).

På Brightspace (tidl. Blackboard) under My Org Units, kan du se, hvilket institut din uddannelse hører under: