Corona-information fra Arts

Hold dig orienteret

Universitetet arbejder på højtryk for at kunne fortsætte undervisningsaktiviteter og afvikle eksamen på trods af den fysiske lukning af campus.

Der sker løbende afklaringer på de mange spørgsmål og udfordringer. Derfor er det meget vigtigt, at du hele tiden holder dig orienteret. Ud over informationen på denne side, kan du holde dig orienteret her:

EKSAMEN

Omlægning af prøver med fysisk tilstedeværelse

1. maj 2020

I påsken modtog alle studerende en mail fra prorektor om, at hun havde bedt studienævnene omlægge sommerens eksamener, så de kan gennemføres uden fysisk fremmøde. Skriftlige hjemmeopgaver, portfolio og specialer kan gennemføres uden fysisk fremmøde og bliver derfor ikke ændret.

Eksamen på Arts sommer 2020

Prøver, der normalt kræver fysisk tilstedeværelse (mundtlige prøver, tilsynsprøver og prøver, der indeholder social eller praktisk interaktion), bliver omlagt. Det kan være en rent praktisk omlægning (fx mundtlig eksamen i Zoom) eller en omlægning af prøvebeskrivelsen/prøveformen. Sidstnævnte er beskrevet i en midlertidig nødstudieordning.

Hvis din prøve er ’praktisk omlagt’ - eksempelvis til Zoom, vil kursussiden i kursuskataloget være uændret, og du skal orientere dig om eksamensdatoer i eksamensplanen for din uddannelse.

Hvis din prøve er omfattet af en nødstudieordning, vil det fremgå af kursussiden i kursuskataloget. Det er fremhævet i titlen på faget og af teksten i kursuskataloget. Der er ikke foretaget ændringer i beskrivelsen af fagets formål og de faglige mål for faget. Det er alene prøvebeskrivelsen/prøveformen, der er ændret.

Husk at tjekke din eksamensplan, som er opdateret, hvis din prøve er omlagt


Tutorials, hjælp og vejledning

Find mere information om de nye måder at gå til eksamen på siden 'Online eksamen på Arts'.

Omprøver fra tidligere semestre

Hvis du har tilmeldt dig en eller flere omprøver til sommereksamen, skal du være opmærksom på, om din omprøve normalt kræver fysisk tilstedeværelse (mundtlige prøver, tilsynsprøver og prøver, der indeholder social eller praktisk interaktion). Hvis det er tilfældet, vil din omprøve blive omlagt, så eksamen kan gennemføres uden fysisk fremmøde.  

De ændrede omprøveformer er desværre ikke klar endnu og du kan endnu ikke se ændringerne i din eksamensplan. Vi vil opdatere planerne senest den 16. juni* og opfordrer til, at du holder dig orienteret i din eksamensplan.

*Af hensyn til at sikre en god beslutningsproces i de ansvarlige studienævn har det være nødvendigt at ændre de tidligere udmeldte datoer (15. og 29. maj).

Dispensation til særlige prøvevilkår

Hvis du tidligere har fået dispensation til særlige prøvevilkår i forbindelse med den oprindelige prøveform, som er beskrevet i studieordningen, gælder den også for nødstudieordningen.

Sagsbehandlerne gennemgår alle de sager om særlige prøvevilkår, der allerede er afgjort, og undersøger, om prøveformen er ændret. Hvis den er ændret, laver de en erstatningsafgørelse, så den dispensation, du har fået, passer til den ændrede prøveform. Du skal derfor holde øje med din e-boks.

Nødstudieordninger på Arts

Både studerende og undervisere har været inddraget i processen med at omlægge prøver og godkende nødstudieordninger via de demokratisk valgte organer (uddannelsesnævn og studienævn).

Målet har været at finde den bedst mulige erstatning for den prøve, der skulle have været afholdt. I nogle tilfælde betyder det godkendelse af en nødstudieordning.

De godkendte nødstudieordninger beskriver konkrete, nødvendige ændringer til prøver, der ikke kan afvikles under de nuværende restriktioner. Nødstudieordningen ændrer så lidt som muligt, og ud over de konkrete ændringer er den oprindelige studieordning gældende. De godkendte nødstudieordninger er midlertidige, og det fremgår af kursussiden i kursuskataloget, hvornår de træder i kraft, og hvornår de lukker igen.

Nødstudieordninger er godkendt på samme måde som ordinære studieordninger, dvs. først i uddannelsesnævn, dernæst i studienævn og endelig af dekanen.

Nødstudieordninger er tilgængelige via kursuskataloget, sådan at hvert berørt fag får en ny kursusside i kursuskataloget.

Procesplanen på Arts

 • 15.april: Arts Studier har udarbejdet en oversigt over prøver i foråret 2020, der kræver fysisk tilstedeværelse
 • 15. april: Procesplan godkendt i UFA (Udvalget for Uddannelse
 • 15. april: CUDiM har udarbejdet inspirationskatalog til omlægning af prøveformer på baggrund af uændrede faglige mål og forskellige, konkrete udprøvningsstrategier
 • 15. april: Skabelon til at beskrive nødstudieordning med ny prøveform er udfyldt for hvert berørt fag. Skabelonen viser de faglige mål, formålet og den nuværende prøveform samt forslag til ny prøveform baseret på inspirationskataloget
 • 15. – 22. april: Hver afdelingsleder, UN-forperson og næstforperson har i samarbejde udarbejdet konkrete indstillinger for hvert af de berørte fag i afdelingen, og har forholdt sig til, om der var yderligere fag, der var problematiske at gennemføre eksamen i på et fysisk lukket universitet
 • 24. april: Alle indstillinger er behandlet og godkendt af de relevante UN
 • 29. april: Alle indstillinger er behandlet og godkendt i de relevante studienævn
 • 30. april: Nødstudieordningerne er behandlet og godkendt af dekanen
 • 1. maj: Nødstudieordningerne er publiceret i kursuskataloget
 • 1. maj: Eksamensplanerne er opdateret
 • 5. maj: Der er udarbejdet og offentliggjort vejledninger til anvendelsen af Zoom til mundtlige eksamener
 • 5. maj: Censorer fra de enkelte censorkorps orienteres om ændringer i de konkrete prøver, de er tilknyttet

Genåbning: Retningslinjer for studerende, der skal til eksamen med fysisk tilstedeværelse

26. maj 2020

Retningslinjer i forbindelse med undervisnings- og eksamensaktiviteter for studerende, der har fået mulighed for at afslutte undervisningsforløb og gå til eksamener med fysisk tilstedeværelse.

(Se i din eksamensplan, om din eksamen afholdes online eller med fysisk tilstedeværelse)

Generelt

 • Du må ikke møde frem fysisk på AU, hvis du føler dig syg og/eller har milde symptomer på at være smittet med COVID-19. Du skal i så fald blive hjemme indtil 48 timer efter, at symptomerne er forsvundet.
 • Hvis du tilhører en særlig risikogruppe, har du mulighed for at gennemføre alle eksamensaktiviteter online i forårssemesteret 2020.
 • Hvis du er i en særlig risikogruppe og ønsker at deltage i undervisningsaktiviteter på campus eller gennemføre eksamen ved fysisk fremmøde på campus, skal du tage kontakt til Studiecenter Arts, som vil hjælpe med at finde en løsning.
 • Ved ankomst til universitetet skal du vaske eller afspritte hænder.

Retningslinjerne nedenfor bygger på UFM’s godkendte retningslinjer

 • Myndighedernes vejledning om minimum 1 meters afstand mellem personer i det offentlige rum, skal følges.
 • I situationer, hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte, eller hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn, skal der holdes mindst 2 meters afstand. Dette gør sig bl.a. gældende i følgende situationer:
  • I undervisningssituationer skal der være mindst 2 meters afstand mellem underviser og forreste række af studerende i lokalet.
  • Ved mundtlige eksamener skal der være mindst 2 meters afstand mellem eksaminator/censor og eksaminand.
  • Ved fysisk aktivitet som sang eller anden aktivitet, der øger risiko for dråbesmitte.
 • Ved regulering af afstand for siddende personer skal der måles fra centrum til centrum af stolesæderne, og ved regulering af stående/gående personer skal der afstandsmarkeres på væg, bord, gulv eller lignende, fx ved indgangspartier og andre steder med kødannelse.
 • I forbindelse med afvikling af mundtlige eksamener med fysisk fremmøde må studerende kun opholde dig i bygningen i en begrænset venteperiode før og under selve eksamensafviklingen. Som studerende vil du derfor modtage individuelle informationer om mødetidspunkt fra studieadministrationen.

Eksamensbevis

For nogle studerende vil corona- situationen medføre, at de ikke har mulighed for at bestå en eksamen eller specialet i første forsøg, og nogle er bekymrede for, om det kommer til at fremgå af deres eksamensbevis. Svaret er, at det ikke fremgår af hverken bachelor- eller kandidatbevis, om der er brugt mere end et forsøg.

Eksamensforhindringer som følge af covid-19

6. april 2020

Hvis du er forhindret i at deltage i den ordinære eksamen som følge af covid-19, fx fordi du har små børn hjemme, deltager i landets nødberedskab eller er alvorligt syg, kan du søge dispensation til at blive afmeldt eksamen og gå til omprøve uden at miste et prøveforsøg. Du skal søge via  mit.au.dk (dispensationsansøgning) og vedhæfte dokumentation for, hvordan covid-19 forhindrer dig i at deltage i eksamen:

 • Deltagelse i nødberedskab: arbejdsgivererklæring
 • Børn hjemme: tro og loveerklæring
 • Alvorlig sygdom (inkl. nærmeste familie): lægeerklæring

UNDERVISNING

Genåbning: Retningslinjer for studerende, der skal afslutte undervisningsforløb med fysisk tilstedeværelse

26. maj 2020

Retningslinjer i forbindelse med undervisnings- og eksamensaktiviteter for studerende, der har fået mulighed for at afslutte undervisningsforløb og gå til eksamener med fysisk tilstedeværelse.

Generelt

 • Du må ikke møde frem fysisk på AU, hvis du føler dig syg og/eller har milde symptomer på at være smittet med COVID-19. Du skal i så fald blive hjemme indtil 48 timer efter, at symptomerne er forsvundet.
 • Hvis du tilhører en særlig risikogruppe, gives mulighed for at du kan gennemføre alle eksamensaktiviteter online i forårssemesteret 2020.
 • Hvis du er i en særlig risikogruppe og ønsker at deltage i undervisningsaktiviteter på campus eller gennemføre eksamen ved fysisk fremmøde på campus, skal du tage kontakt til den Studiecenter Arts, som vil hjælpe med at finde en løsning.
 • Ved ankomst til universitetet skal du vaske eller afspritte hænder.

Retningslinjerne nedenfor bygger på UFM’s godkendte retningslinjer

 • Myndighedernes vejledning om minimum 1 meters afstand mellem personer i det offentlige rum, skal følges.
 • I situationer, hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte, eller hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn, skal der holdes mindst 2 meters afstand. Dette gør sig bl.a. gældende i følgende situationer:
  • I undervisningssituationer skal der være mindst 2 meters afstand mellem underviser og forreste række af studerende i lokalet.
  • Ved mundtlige eksamener skal der være mindst 2 meters afstand mellem eksaminator/censor og eksaminand.
  • Ved fysisk aktivitet som sang eller anden aktivitet, der øger risiko for dråbesmitte.
 • Ved regulering af afstand for siddende personer skal der måles fra centrum til centrum af stolesæderne, og ved regulering af stående/gående personer skal der afstandsmarkeres på væg, bord, gulv eller lignende, fx ved indgangspartier og andre steder med kødannelse.
 • I forbindelse med afvikling af mundtlige eksamener med fysisk fremmøde må du som studerende kun opholde dig i bygningen i en begrænset venteperiode før og under selve eksamensafviklingen. Som studerende vil du derfor modtage individuelle informationer om mødetidspunkt fra studieadministrationen.

Fjernundervisning / læringsaktiviteter

13. marts 2020

Alle undervisere er lige nu i gang med at planlægge en omlægning af undervisningen de kommende uger, så læringsaktiviteter kan gennemføres som fjernundervisning. Følg derfor med på BlackBoard, hvor du vil få nærmere besked om dit forløb. Er du i et vejledningsforløb uden anvendelse af BlackBoard, kan du kontakte din vejleder pr. mail eller Skype for Business.

Undervisningsdeltagelse / tilstedeværelseskrav

26. marts 2020

Omlægning til virtuel undervisning

Efter 2 uger med fysisk nedlukning af undervisningen på Arts er det med en stor og ekstraordinær indsats fra undervisere og studerende på Arts lykkedes at skabe høj faglig kvalitet i de digitale læringsaktiviteter og den virtuelle undervisning. Ligeledes blev de tekniske udfordringer med ustabile IT-systemer, manglende licenser og internetbåndbredde hurtigt løst. På den baggrund har det kunnet lade sig gøre at fastholde den ordinære prøveform på langt hovedparten af de undervisningsforløb, hvor undervisningsdeltagelse enten er selve prøveformen eller er forudsætning for at komme til eksamen. Den ordinære prøveform fastholdes naturligvis også på de undervisningsforløb, der ikke indeholder krav om undervisningsdeltagelse.

Registrering af din undervisningsdeltagelse og bevaring af prøveform

Når eksamen i et fag afholdes med den ordinære prøveform, betyder det, at alle regler er, som de sædvanligvis er. Din underviser vil således fortsat registrere din undervisningsdeltagelse via Qwickly eller alternativt via andre aktivitetskrav for eksempel aflevering af en opgave. Du får besked fra din underviser om eventuelle ændringer af registreringen af din undervisningsdeltagelse på BlackBoard. Og du får særskilt besked fra studieadministrationen, hvis prøveformen i et fag, du er tilmeldt, er en anden end den ordinære.

Opfylder du ikke forudsætningskravet eller kravene til undervisningsdeltagelse som prøveform, bruger du, som hidtil, et prøveforsøg. Du kan efterfølgende tilmelde dig omprøven efter gældende regler.

Omlægning af prøveformen på et mindre antal undervisningsforløb

På ca. 30 undervisningsforløb, hvor undervisningsdeltagelse er forudsætning for at komme til eksamen, har afdelingslederne i samarbejde med formandskaberne i UN’erne af forskellige årsager besluttet at overgå til omprøveformen. Du får besked fra din underviser via BlackBoard og fra studieadministrationen, hvis prøveformen for et af dine undervisningsforløb overgår til omprøveformen.

Følg med i din eksamensplan

Senest mandag den 30. marts vil alle eksamensplaner være opdateret, og det vil tydeligt fremgå, hvis et undervisningsforløb har skiftet prøveform fra den ordinære prøveform til omprøveformen.

SPECIALER

Specialefrist

2. april 2020

Alle er mere eller mindre påvirkede af covid-19-situationen, men heldigvis har rigtig mange kunnet arbejde relativt uforstyrret videre på deres speciale og mødes virtuelt med studiegruppe og vejleder. Styrelsen for Forskning og Uddannelse har i slutningen af marts præciseret, at covid-19-pandemien ikke i sig selv er at betragte som et usædvanligt forhold. Men covid-19-pandemien har selvfølgelig forårsaget usædvanlige forhold, der kan have haft indflydelse på dit specialearbejde, og som berettiger dig til at søge studienævnet om udsættelse af din afleveringsfrist.

Nedenfor kan du læse nærmere om de væsentligste eksempler på covid-19-relaterede forhold, der kan give anledning til at søge om dispensation til udsat afleveringsfrist.

Faglige forhold

Fristudsættelse på grund af omlægning af dit specialeprojekt

Først skal du i samarbejde med din vejleder undersøge, hvorvidt du kan omlægge din plan og/eller dit speciale ved tilpasning af fx teori, metode, alternativ litteratur eller anden arbejdsplan, så du kan aflevere det inden for fristen. Hvis I vurderer, at en omlægning vil kræve ekstra tid, kan du søge dispensation til at få udsat din afleveringsfrist. Som dokumentation skal du vedlægge en Vejlederbekræftelse*. Som udgangspunkt vil udsættelsen af din afleveringsfrist svare til den periode, din vejleder vurderer, det tager at få justeringen på plads. Hvis din vejleder vurderer, at det tager to uger at omlægge dit specialeprojekt, får du i udgangspunktet udsat din afleveringsfrist med to uger.

Fristudsættelse på grund af faglige forhindringer

Hvis dit speciale ikke kan lægges om og din specialeproces er sat helt eller delvis i stå pga. manglende adgang til fx data, informanter, laboratorier, kilder eller helt central litteratur, kan du søge dispensation til udsat afleveringsfrist. Som dokumentation skal du vedlægge en Vejlederbekræftelse*. Heri skal din vejleder angive, hvad der forhindrer dig i at fortsætte arbejdet med dit speciale. Som udgangspunkt vil udsættelsen af din afleveringsfrist svare til den periode, du har været forhindret i at arbejde på specialet. Da adgang til litteratur sædvanligvis kan være begrænset, fordi bøger kan være udlånt, eller der kan være kø til at låne, skal du godtgøre, at det alene er på grund af bibliotekernes fysiske nedlukning, at du ikke kan få adgang. Vejleder skal bekræfte, at værket er helt centralt for specialet og at vejleder ikke kan hjælpe med at give adgang.

*Hvis du skal bruge underskriftfunktionen, skal dokumentet åbnes i Adobe. Hvis det ikke sker automatisk, og du ikke umiddelbart kan skifte til Adobe, kan du gemme dokumentet, højreklikke på det gemte dokument, vælge 'åbn med' og vælge Adobe.

Deltagelse i nødberedskab

Hvis du varetager kritiske samfundsfunktioner i forbindelse med covid-19-pandemien, kan du søge dispensation til udsat afleveringsfrist. Som dokumentation skal du vedlægge en bekræftelse fra dit arbejdssted, der angiver omfanget af dit arbejde, og at du indgår i landets nødberedskab. Som udgangspunkt vil udsættelsen af din afleveringsfrist svare til den periode, du er forhindret i studieaktivitet som følge af din beredskabsforpligtelse. Hvis du fx arbejder to dage på et sygehus i otte uger, får du i udgangspunktet udsat din afleveringsfrist 16 dage.

Mindre børn hjemme

Hvis nedlukningen af daginstitution eller grundskole forhindrer din studieaktivitet, kan du søge dispensation til udsat afleveringsfrist. Som dokumentation skal du vedlægge en tro og loveerklæring. Børn, som har afsluttet grundskolen, er i udgangspunktet ikke omfattet af muligheden for at få dispensation. Som udgangspunkt vil udsættelsen af din afleveringsfrist svare til den periode, du er forhindret i at være studieaktiv og følge nedlukningen af daginstitutioner og skoler.

Alvorlig sygdom

Hvis du er alvorligt syg og forhindret i at være studieaktiv, kan du søge dispensation til udsat afleveringsfrist. Som dokumentation skal du vedlægge en lægeerklæring. Som udgangspunkt vil udsættelsen af din afleveringsfrist svare til den periode, du er forhindret i at være studieaktiv som følge af din sygdom.

Særligt om dispensation i forbindelse med gruppespecialer

29-04-2020

Alle studienævn kan give fælles dispensation om fristudsættelse til en hel specialegruppe eller bachelorprojektgruppe, hvor en eller flere fra gruppen har været påvirket af corona-situationen.

I skal i jeres ansøgning skrive, hvilke konkrete forhold der som følge af corona-situationen giver jer en forsinkelse.

Studienævnene vurderer helt konkret, hvordan I bedst bliver kompenseret for den tid, I er blevet forsinket som følge af de særlige omstændigheder omkring corona-situationen. Der kan med andre ord være tale om forlængelse fra nogle få uger til mere end en måned.

Her er eksempler på, hvad der kan begrunde en fristforlængelse under corona-situationen:

 • Manglende mulighed for at indsamle empiri, adgang til kildemateriale eller fortsætte laboratorieøvelser. Som dokumentation skal vedlægges en udtalelse fra din vejleder: vejlederbekræftelse
 • Deltagelse i nødberedskabet (varetagelse af kritiske samfundsfunktioner i forbindelse med corona-situationen). Som dokumentation skal vedlægges bekræftelse fra dit arbejdssted.
 • Hvis du er hovedansvarlig for pasning af børn, som ikke kan sendes i skole eller dagtilbud. Som dokumentation skal vedlægges en tro-og-love-erklæring.
 • Længerevarende sygdom (fysisk og/eller psykisk) eller sygdom i nærmeste familie. Som dokumentation skal vedlægges en lægeerklæring.

 Indsend ansøgning om dispensation

Sådan søger du om dispensation til udsættelse af din afleveringsfrist

Du skal logge på mit.au.dk og vælge linket til dispensationsansøgning, som du udfylder. Du kan vedhæfte dokumentation til ansøgningen via linket.

Hvornår?

Du skal søge om dispensation til udsat afleveringsfrist inden afleveringsfristen for dit speciale. Har du ikke søgt om dispensation inden afleveringsfristen, bruger du et prøveforsøg, og det næste prøveforsøg går i gang, hvis du ikke afleverer dit speciale. Hvis din afleveringsfrist fx er den 1. juni, skal du søge senest den 31. maj.

Hvis du søger udsættelse for en afgrænset periode og kender periodens længde fx ved omlægning af specialeprojektet, vil vi opfordre dig til at søge snarest muligt. Hvis du søger udsættelse svarende til fx daginstitutioners midlertidige lukning, anbefaler vi, at du venter længst muligt med at søge, så du kender periodens længde.

Hvordan?

Du skal forklare, hvordan du er særligt påvirket af covid-19-pandemien fx manglende børnepasning og/eller deltagelse i nødberedskab, og hvordan den situation forhindrer dig i at følge den almindelige afleveringsfrist. Det er vigtigt, at du præcist beskriver, hvordan du er påvirket, da evt. forhold, du ikke beskriver og dokumenterer, ikke kan indgå i vurderingen af en udsættelse. Hvis der er flere forhold, skal du beskrive og dokumentere dem alle.

Du skal skrive, hvor længe din særlige situation varer, og om du kan arbejde lidt eller slet ikke på specialet imens.

Studienævnet behandler din ansøgning på baggrund af din samlede situation, du bør derfor anføre og dokumentere, hvis der er flere af ovenstående forhold du ønsker skal indgå i vurderingen af din sag.

Dokumentation

Dokumentation er en neutral beskrivelse eller bekræftelse af et forhold, som er udformet af en pålidelig myndighed. Det fremgår af de enkelte afsnit ovenfor, hvilken dokumentation der skal vedlægges for de forskellige typer af usædvanlige forhold.

Du skal vedlægge:

En lægeerklæring er udarbejdet af egen læge eller vagtlæge. Hvis din læge ikke kan give dig en fysisk lægeerklæring, kan du fx anvende en mailkorrespondance med din læge som dokumentation. Din læges navn og ydernummer skal fremgå af mailen, ligesom lægen skal beskrive, hvordan og hvor længe dit sygdomsforløb påvirker din studieaktivitet.

*Hvis du skal bruge underskriftfunktionen, skal dokumentet åbnes i Adobe. Hvis det ikke sker automatisk, og du ikke umiddelbart kan skifte til Adobe, kan du gemme dokumentet, højreklikke på det gemte dokument, vælge 'åbn med' og vælge Adobe.

Hvem beslutter, om jeg kan få udsat min afleveringsfrist?

Det er studienævnet for din uddannelse, der beslutter, om du kan få udsat din afleveringsfrist. Studienævnet består af lige mange studerende og undervisere. Studienævnet skal sikre, at studerende i tilsvarende situationer behandles tilsvarende. Samtidig skal studienævnet vurdere den enkelte ansøgning individuelt og konkret. Proceduren er, at langt de fleste dispensations- og meritansøgninger kan behandles af sagsbehandlere på vegne af Studienævnet, fordi Studienævnet har en tydelig, gældende praksis. Ved tvivl behandles sagerne i forretningsudvalget (et udvalg nedsat af studienævnet). Ganske få sager behandles på et studienævnsmøde.

Hvornår får jeg svar?

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt, men vi kan først give dig et endeligt svar, når vi kender varigheden af den nedlukning, du er påvirket af. Hvis vi har brug for at opklare et spørgsmål, skriver vi til din au-mail.

Hvis du har søgt om udsættelse inden din afleveringsfrist og får udsat afleveringsfristen, men først får svar efter afleveringsfristen, kan vi have nået at registrere et brugt forsøg. I forbindelse med dit svar vil vi annullere det brugte prøveforsøg.

En ansøgning om udsat afleveringsfrist har imidlertid ikke opsættende virkning. Det er derfor vigtigt, at du fortsætter arbejdet med dit speciale, mens du venter på svar.

Hvis du allerede har søgt, men har brug for at indsende supplerende dokumentation

Har du allerede søgt om dispensation til udsættelse af din afleveringsfrist, men ikke medsendt den relevante dokumentation jf. listen ovenfor, kan du eftersende din dokumentation.

Den supplerende dokumentation indsendes på samme måde, som din dispensationsansøgning – via blanketten ’Dispensation’ på mit.au.dk.

Tilkendegivelse af aflevering

16. april 2020

Hvis du har indsendt en ansøgning om dispensation ang. dit speciale, skal du som udgangspunkt overholde de gældende datoer og frister, mens du afventer svar på din ansøgning. Dvs. at du skal indsende din tilkendegivelse af aflevering af speciale inden fristen. (Senest 6 uger før afleveringsfristen).

Hvis din dispensationsansøgning senere bliver imødekommet, vil du automatisk blive tilmeldt den nye afleveringsdato, og din tilkendegivelse af aflevering af speciale vil blive rettet til.

Hvis din dispensationsansøgning ikke bliver imødekommet, gælder den oprindelige afleveringsfrist. Hvis du ikke har mulighed for at overholde den, kan du læse her, hvilke retningslinjer, du skal følge:

Hvis du allerede har sendt en dispensationsansøgning

Hvis du har fået supplerende dokumentation – eller hvis du har sendt en ansøgning, hvor det ville være relevant med en vejlederbekræftelse – skal du sende en ny ansøgning.

 • Udfyld en ny dispensationsansøgning på mit.au.dk
 • Vedhæft den nye dokumentation
 • Skriv i ansøgningen, at du har søgt tidligere
 • Send dispensationsansøgningen.

SU

Har du brug for yderligere SU-klip på grund af udsættelse af din specialeafleveringsfrist kan du med baggrund i covid-19-pandemien søge om tillæg af SU-klip. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte har lavet en side, som giver dig svar på alle dine spørgsmål om SU set i lyset af covid-19-situationen.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til dine muligheder for at søge udsættelse af din specialefrist, kan du kontakte Studiecenter Arts, som kan hjælpe med afklaring, og hvordan du søger.

LITTERATUR MV.

Det Kgl. Bibliotek er åbent for udlån

Fra mandag 18. maj 2020 kan du igen låne og aflevere bøger og tidsskrifter på Det Kgl. Bibliotek.

AU Library

Bibliotekerne er lukkede, men der er stadig adgang til at bruge digitale materialer og til hjælp med litteratursøgning, referencehåndtering mv.

For at understøtte forskere og studerende bedst muligt har Det Kgl. Bibliotek intensiveret indkøbet af e-bøger. Mangler du en e-bog så skriv en mail til kb@kb.dk, så forsøger biblioteket at skaffe adgang hurtigt. Der er desværre ikke mulighed for at indkøbe danske e-bøger.

Efter aftale med rettighedshaverne har Det Kgl. Bibliotek åbnet for fri online adgang for alle til Mediestream. Der er adgang til 67 aviser udgivet i perioden 1921-2002, bl.a. Aktuelt, Land og Folk, Nationaltidende, Aalborg Amtstidende og Fyns Venstreblad. Det svarer til mere end seks millioner avissider.

Copydan Tekst & Node har med baggrund i COVID-19 situationen lavet en erklæring, der tillader at undervisere på universiteter og professionshøjskoler i forbindelse med undervisning må digitalkopiere og tilgængeliggøre danske udgivelser, der ikke længere er i handlen. Erklæringen er gældende frem til sommerferien.

PDF'er af fysisk materiale fra Det Kgl. Bibliotek

For at understøtte studerende og ansatte ved universiteter, der i Covid-19 nedlukningsperioden er udfordrede i forbindelse med eksamen, BA opgave, specialeaflevering eller forskningsopgaver pga. universitetsbibliotekernes fysiske nedlukning, har Det Kgl. Bibliotek åbnet en særlig service til bestilling af fysiske materialer i form af pdf-filer.

DISPENSATION

Aflyste eksamener

13. marts 2020

Du skal ikke søge dispensation om udsættelse, hvis du er tilmeldt en eksamen, der aflyses.

UDVEKSLINGS- OG SPROGOPHOLD I FORÅRET 2020

Muligheder for studerende på ITTU

19. marts 2020

Hvis du afbryder dit studieophold i udlandet eller ikke har kunnet tage af sted, kan du i stedet blive tilmeldt fagene på 2. semester af det BA-tilvalg, der indgår i dit ITTU – også selvom semestret er gået i gang.

Du skal give os besked ved at sende en dispensationsansøgning via mit.au.dk.

I feltet ”Hvad søger du om” skriver du blot ”Jeg afbryder mit udvekslingsophold i F-2020 og ønsker at blive tilmeldt undervisning på AU”.

Der er ikke brug for, at du skriver begrundelse eller vedhæfter dokumentation.

Når vi har modtaget din ansøgning, vil du få en mail med orientering om, hvilke fag du er blevet tilmeldt.

Muligheder for studerende på sprogophold

19. marts 2020

Hvis du afbryder dit sprogophold eller ikke har kunnet tage af sted, har du mulighed for at blive tilmeldt alternativ undervisning og eksamen på AU, selvom semestret er gået i gang.

Dine muligheder for at blive tilmeldt et alternativt udbud af undervisning og eksamen afhænger af, hvilken uddannelse du læser, da der er lavet særskilte løsninger på de enkelte uddannelser.

Hvis du afbryder dit sprogophold, skal du give os besked ved at sende en dispensationsansøgning via mit.au.dk.

I feltet ”Hvad søger du om” skriver du blot ”Jeg afbryder mit sprogophold i F-2020 og ønsker at blive tilmeldt undervisning på AU”.

Der er ikke brug for, at du skriver begrundelse eller vedhæfter dokumentation.

Når vi har modtaget din ansøgning, vil du få en mail med orientering om, hvilke fag du er blevet tilmeldt.

Muligheder for studerende på udveksling

19. marts 2020

Hvis du afbryder dit studieophold i udlandet eller ikke har kunnet tage af sted, har du mulighed for at blive tilmeldt undervisning og eksamen på AU, selvom semestret er gået i gang.

Dine muligheder for at blive tilmeldt et alternativt fag afhænger af din studieordning samt det konkrete udbud af fag her i forårssemestret.

Hvis du ønsker at annullere dit studieophold og i stedet blive eftertilmeldt kurser på AU, skal du give os besked ved at sende en dispensationsansøgning via mit.au.dk.

I feltet ”Hvad søger du om” skriver du blot ”Jeg afbryder mit udvekslingsophold i F-2020 og ønsker at blive tilmeldt undervisning på AU”.

Der er ikke brug for, at du skriver begrundelse eller vedhæfter dokumentation.

Når vi har modtaget din ansøgning, vil du få en mail med orientering om, hvilke fag du er blevet tilmeldt.

Hvis du er i tvivl om, hvilke fag du kan blive tilmeldt, skal du kontakte Studiecenter Arts.

Udvekslingsstuderende på Arts

Alle, der er udvekslingsstuderende på Arts i foråret 2020, vil få mulighed for at færdiggøre undervisning og eksamener som fjernundervisning.

Arts rejsestipendium

16. april 2020

Hvis du har fået bevilliget et Arts rejsestipendium, og hvis du er i tvivl om, om du (på grund af Corona/Covid-19) kan opfylde de kriterier, der er forbundet med det, skal du skrive til rejsestipendium.arts@au.dk og forklare din situation. Sagerne vil blive vurderet og behandlet individuelt.

MASTERSTUDERENDE

Eksamen

3. april 2020

Som masterstuderende kan du afmelde dig eksamen indtil en uge før den første eksamensdag.

Du afmelder dig ved at skrive til Studiecenter Arts – husk at skrive, hvilken eksamen du vil afmeldes.

Ønsker du i stedet at blive tilmeldt omprøven, skal du tilmelde dig ved at skrive til  Studiecenter Arts. Find din eksamensdato og deadline for tilmelding i din eksamensplan.

OBS: Ovenstående er kun gældende frem til 31. august 2020, herefter gælder AUs almindelige regler for omprøve, hvor du skal have brugt et prøveforsøg i den ordinære eksamenstermin for at blive tilmeldt omprøven i omprøveterminen.

- Siden vil løbende blive opdateret -