Corona-information fra Arts

COVID 19: Håndtering af stigende smitte

26. november 2021

På baggrund af indstilling fra Epidemikommissionen har regeringen fået opbakning fra Folketingets Epidemiudvalg til at indføre yderligere tiltag i håndteringen af den stigende COVID-19-smitte i samfundet.

Det betyder, at man som studerende eller besøgende på Aarhus Universitet fra mandag den 29. november skal kunne fremvise et gyldigt coronapas, når man møder fysisk frem på universitetets lokationer.

Vi afventer fortsat en afklaring på, hvad der vil gælde for ansatte på universitetet.

Studerende og medarbejdere vil modtage en direkte mail med nærmere information om retningslinjerne, og coronasitet vil blive opdateret snarest.

Læs også udmelding fra Uddannelses- og Forskningsministeriet

ADGANG TIL CAMPUS

Retningslinjer for ophold på campus

11. august 2021

Du kan frit færdes og opholde dig på campus, hvis du overholder retningslinjerne:

  • Hvis du vil bruge et ledigt lokale til gruppearbejde, on-line eksamen eller lignende, skal du reservere lokalet (Også selv om du står uden for lokalet og kan se, at det er ledigt. Rengøringspersonalet skal kunne se i systemerne, at lokalet har være i brug).
    Booking af ledige undervisningslokaler og grupperum

Studenterdrevne arrangementer

18. august 2021

Studieområder og undervisningslokaler på Arts kan igen benyttes til både faglige og sociale aktiviteter efter normal procedure. Sluttidspunktet for studenterdrevne arrangementer er senest kl. 00.

 

Hvordan anmoder jeg om at afholde et arrangement?

 

Retningslinjer

Retningslinjerne for ophold på campus skal overholdes:

Der opfordres derudover til smitteforebyggende tiltag i form af udluftning, rengøring af kontaktflader, afspritning etc.

For arrangementer med alkohol

Fredagsbarer og andre arrangementer med alkohol kan igen afholdes som normalt. Bemærk at arrangementer med alkohol kun kan afholdes om fredagen, samt at sluttidspunktet er senest kl. 00.    

Husk at arrangementer med salg af alkohol kræver alkoholbevilling.  

UNDERVISNING I EFTERÅRET 2021

Undervisningsdeltagelse / tilstedeværelseskrav i efteråret 2021

8. juli 2021

Det er besluttet, at tilstedeværelseskravet i forbindelse med undervisningsdeltagelse ikke er gældende i efteråret 2021.

I stedet skal du som studerende leve op til kravet om tilfredsstillende undervisningsdeltagelse ved at deltage i de aktiviteter, som din underviser fastsætter ved undervisningens begyndelse, jf. Studieordningen.

EKSAMEN VINTER 2021/22

Covid-19 betragtes som en almindelig sygdom

Ved vintereksamen 2021-22 vil covid-19 blive betragtet som en sygdom på linje med andre sygdomme. Du vil altså ikke have særlige muligheder eller rettigheder, hvis du bliver syg med covid-19 i forbindelse med en eksamen.

UDVEKSLINGS- OG SPROGOPHOLD I EFTERÅRET 2021

Muligheder hvis dit ophold bliver aflyst

14. juli 2021

Der kan stadig være planlagte studieophold i udlandet som ikke er mulige pga. corona. Det kan være dit værtsuniversitet, som aflyser, eller dig selv, som af den ene eller anden grund ikke ønsker eller kan komme afsted.

Hvis du afbryder dit studieophold i udlandet eller ikke har kunnet tage af sted, har du mulighed for at blive tilmeldt undervisning og eksamen på AU, selvom semestret er gået i gang.

Dine muligheder for at blive tilmeldt et alternativt fag afhænger af din studieordning samt det konkrete udbud af fag i efterårssemestret.

Hvis du ønsker at annullere dit studieophold og i stedet blive eftertilmeldt kurser på AU, skal du give os besked ved at sende en dispensationsansøgning via mitstudie.au.dk.

I feltet ”Hvad søger du om” skriver du blot ”Jeg afbryder mit udvekslingsophold i efteråret 2021 og ønsker at blive tilmeldt undervisning på AU”.

Der er ikke brug for, at du skriver begrundelse eller vedhæfter dokumentation.

Når vi har modtaget din ansøgning, vil du få en mail med orientering om, hvilke fag du er blevet tilmeldt.

Hvis du er i tvivl om, hvilke fag du kan blive tilmeldt, skal du kontakte Studiecenter Arts.

Særligt for KA-studerende med mulighed for ’Internationale valgfag’

14. juli 2021

Hvis du har fået forhåndsgodkendt internationale valgfag på 3. semester af din kandidatuddannelse, men ikke har mulighed for at gennemføre opholdet som følge af covid-19, har du i efteråret 2021 mulighed for at tage fag udbudt på et dansk universitet i stedet.    

Hvis du ønsker at benytte dig af denne mulighed, skal du søge om ændring af din forhåndsgodkendelse via blanketten på mitstudie.au.dk. Fagene på det danske universitet skal leve op til nedenstående krav til ’Internationale valgfag’:

”De internationale valgfag har til formål at videreudbygge uddannelsens faglige retning på et universitet i udlandet eller Danmark. Fagene skal ligge inden for uddannelsens vigtigste fagområde og skal opfylde krav om progression og sammenhæng til viden, færdigheder og kompetencer oparbejdet på kandidatuddannelsens første år. Endvidere skal de internationale valgfag indeholde elementer, der har tematisk eller metodisk relevans for den studerendes specialestudium på kandidatuddannelsens 4. semester. Den studerende skal kunne indgå aktivt i et akademisk uddannelsesmiljø, hvor undervisningen skal foregå på engelsk eller et andet fremmedsprog." (fremgår af din studieordning pr. 1. september 2021).

 

- Siden vil løbende blive opdateret -