Corona-information fra Arts

29. marts 2021

Kære Studerende på Arts

På Arts arbejder vi pt. med planer for en gradvis og delvis genåbning af universitetet ud fra de restriktioner, som vi er underlagt. Restriktionerne giver begrænsede muligheder og kræver koordinering og planlægning – ikke mindst fordi alle, der færdes på universitetet, skal have en negativ test, som ikke er mere end 72 timer gammel, og fordi afstandskravene er opretholdt. Der er allerede givet dispensation til at afvikle særligt praksistunge kurser on-site. Derudover håber jeg på, at I kan få mulighed for at booke læsepladser og lokaler til studiegrupper i løbet af uge 14. I løbet af uge 15 regner vi med fysisk tilstedeværelse på et mindre antal kurser, så flere kan mødes på campus. Mere information følger senest fredag den 9. april som kollektiv mail eller fra jeres undervisere i Blackboard.

God påske
Niels Lehmann
Prodekan for uddannelse, Arts, AU

UNDERVISNING I FORÅRET 2021

Undervisning i foråret 2021

6. april 2021

Størstedelen af undervisningen i foråret 2021 vil foregå online, men regeringens genåbningsplan giver mulighed for i et begrænset omfang at tilrettelægge fysiske undervisningsaktiviteter.

Undervisningsdeltagelse / tilstedeværelseskrav i foråret 2021

18. december 2020

Idet forårets undervisning er påvirket af risiko for karantæne for både studerende og undervisere, er det besluttet, at tilstedeværelseskravet i forbindelse med undervisningsdeltagelse ikke er gældende i foråret 2021.

I stedet skal du som studerende leve op til kravet om tilfredsstillende undervisningsdeltagelse ved at deltage i de aktiviteter, som din underviser har oplyst på Blackboard ved undervisningens begyndelse, jf. Studieordningen.

Holdfordeling og holdskifte

Hvis dine fag opdeles i hold, vil du automatisk blive sat på et hold.

På grund af de aktuelle coronarestriktioner vil der i foråret 2021 ikke være mulighed for at søge om at skifte eller bytte hold.

Få hjælp til at følge dit studie, hvis du er forhindret i at møde op på campus som følge af covid-19

9. februar 2021

Hvis der er undervisning med fysisk fremmøde på din uddannelse og du er forhindret i at møde fysisk på campus grundet forhold direkte relateret til coronavirussen, kan du søge om at få en studieassistent, der kan formidle indholdet af aktiviteterne på campus.

En studieassistent er en medstuderende, der hjælper dig til at kunne følge med i dit studie, selvom du er nødsaget til at blive hjemme.

Studieassistenten udarbejder noter og optager (efter behov og aftale med underviser) lyd eller video fra forelæsninger, undervisningslektioner og lignende.

Undervisningsassistenten kan alene hjælpe ved at formidle undervisningens indhold. Du skal derfor være opmærksom på, at du selv skal opfylde de krav om aktiv deltagelse, som fremgår af din studieordning og/eller Blackboard.  

Projektorienteret forløb i foråret 2021

9. februar 2021

Selv om situationen er usikker i forhold til foråret, vil de fleste kunne gennemføre et projektorienteret forløb. Hvis situationen ændrer sig meget i løbet af foråret, kan der blive behov for at justere forløbet undervejs. Praktiske justeringer medfører ikke krav om en ny aftale, men justeringer i fx arbejdsopgaver kræver formentlig, at du laver en ny aftale, da universitetet skal godkende, at der er sammenhæng mellem projektopgaver, faglige mål og dine specifikke målsætninger for forløbet.

Antallet af timer i det projektorienterede forløb i projektaftalen og evt. din studieordning fastsætter rammen for antal arbejdstimer i det projektorienterede forløb. Arbejdstimer behøver ikke være onsite i organisationen, men kan fx være en blanding af onsite og online arbejdstid. Projektaftalen behøver ikke indeholde detaljerede beskrivelser heraf, når det blot fremgår, hvilke faciliteter og arbejdsredskaber, du får stillet til rådighed, og du kender vilkårene for forløbet.

Ny aftale

Hvis der sker væsentlige ændringer i karakteren af dine opgaver, skal aftalen tilpasses og godkendes igen. Kontakt din projektvært og / eller din faglige vejleder, hvis du mener, der er behov for justeringer.

Alternativ undervisning

Hvis dit projektorienterede forløb ikke kan gennemføres, eller det ikke lykkes dig at få en projektaftale på plads, skal du kontakte Studiecenter Arts.

ADGANG TIL CAMPUS

Adgang til campus i forbindelse med den delvise og gradvise genåbing

Regeringens genåbningsplaner giver mulighed for en gradvis og delvis genåbning af campus både i Aarhus og i Emdrup. De specifikke genåbningsplaner for Arts er under udarbejdelse - læs her om de generelle retningslinjer for AU:

AU Library

AU Librarys forskellige afdelinger starter genåbningen den 21. april.

SPECIALER

Muligheder for at søge fristudsættelse pga. Covid-19-relaterede forhold

17. marts 2021

Nedenfor kan du læse nærmere om, hvilke covid-19-relaterede forhold, der kan give anledning til at søge om dispensation til udsat afleveringsfrist.

Bemærk dog, at Styrelsen for Forskning og Uddannelse i slutningen af marts 2020 har præciseret, at covid-19-pandemien ikke i sig selv er at betragte som et usædvanligt forhold.

Fristudsættelse på grund af omlægning af dit specialeprojekt

Hvis covid-19-pandemien forhindrer dig i dit specialearbejde, skal du i samarbejde med din vejleder undersøge, hvorvidt du kan omlægge din plan og/eller dit speciale ved tilpasning af fx teori, metode, alternativ litteratur eller anden arbejdsplan, så du kan aflevere det inden for fristen.

Hvis I vurderer, at en omlægning vil kræve ekstra tid, kan du søge dispensation til at få udsat din afleveringsfrist.

Du søger dispensation via blanketten på mitstudie.au.dk. Som dokumentation skal du vedlægge en Vejlederbekræftelse*.

Når du og din vejleder udfylder vejlederbekræftelsen, skal det fremgå tydeligt, hvordan de faglige forhindringer er knyttet til det prøveforsøg, du er i gang med, og hvordan den ekstra tid, der søges om, skal kompensere for den tid, omlægningen kræver.

Hvis der gives dispensation, vil udsættelsen af afleveringsfristen tage udgangspunkt i den periode, vejleder vurderer, det tager at få justeringen på plads, men ikke nødvendigvis være identisk med denne.

Fristudsættelse på grund af faglige forhindringer

Hvis du og din vejleder vurderer, at det ikke er muligt at lægge specialet om på en måde, så du kan arbejde videre, og din specialeproces er sat helt eller delvist i stå pga. manglende adgang til fx data, informanter, laboratorier, kilder eller helt central litteratur, kan du søge dispensation til udsat afleveringsfrist.

Du søger dispensation via blanketten på mitstudie.au.dk. Som dokumentation skal du vedlægge en Vejlederbekræftelse*.

Heri skal din vejleder angive, hvad der forhindrer dig i at fortsætte arbejdet med dit speciale. Det skal samtidig fremgå tydeligt, hvordan de faglige forhindringer er knyttet til det prøveforsøg, du er i gang med, og hvordan fristudsættelsen kan afhjælpe problemerne.

Hvis der gives dispensation, vil udsættelsen af afleveringsfristen tage udgangspunkt i den periode, vejleder vurderer, at du er forhindret i at arbejde på specialet, men ikke nødvendigvis være identisk med denne.

Da adgang til litteratur sædvanligvis kan være begrænset, fordi bøger kan være udlånt, eller der kan være kø til at låne, skal du godtgøre, at det alene er på grund af bibliotekernes fysiske nedlukning, at du ikke kan få adgang. Vejleder skal bekræfte, at værket er helt centralt for specialet og at vejleder ikke kan hjælpe med at give adgang.

*Hvis du skal bruge underskriftfunktionen, skal dokumentet åbnes i Adobe. Hvis det ikke sker automatisk, og du ikke umiddelbart kan skifte til Adobe, kan du gemme dokumentet, højreklikke på det gemte dokument, vælge 'åbn med' og vælge Adobe.

UDVEKSLINGS- OG SPROGOPHOLD I FORÅRET 2021

AU-anbefalinger vedr. udlandsophold i foråret 2021

 • Jeg har planlagt et udvekslingsophold i foråret 2021. Kan jeg komme afsted?
 • Kan jeg udskyde mit ophold til efteråret 2021?
 • Hvad hvis jeg ønsker at afmelde mit udlandsophold?
 • Mit udlandsophold er blevet aflyst, og nu mangler jeg en midlertidig bolig i Aarhus - hvad gør jeg?

Få svar på AU Corona/Covid19-FAQ for studerende

OBS: Hvis du mangler en bolig i København, kan du prøve at kontakte Eva Lise Eriksen på eli@au.dk

Muligheder ved sen semesterstart på dit værtsuniversitet

Hvis du skal på udveksling på et universitet, hvor semestret begynder senere end på AU, og du er usikker på, om dit ophold vil blive aflyst, har du mulighed for at begynde på de kurser, som du vil skulle følge, hvis dit ophold bliver aflyst.

Hvis du ønsker at benytte dig af denne mulighed, skal du kontakte Studiecenter Arts og bede om at få adgang til kurserne på BlackBoard. Hvis dit ophold siden bliver aflyst, har du mulighed for at blive tilmeldt undervisning og eksamen i kurserne på AU ved at søge en dispensation som beskrevet under 'Muligheder, hvis dit ophold bliver aflyst'.  

Muligheder hvis dit ophold bliver aflyst

27. november 2020

Grundet coronasituationen er en del planlagte studieophold i udlandet desværre ikke mulige. Det kan være dit værtsuniversitet, som aflyser, eller dig selv, som af den ene eller anden grund ikke ønsker eller kan komme afsted.

Du kan læse om dine alternative muligheder nedenfor

Muligheder for studerende på ITTU

Hvis du afbryder dit studieophold i udlandet eller ikke har kunnet tage af sted, kan du i stedet blive tilmeldt fagene på 2. semester af det BA-tilvalg, der indgår i dit ITTU – også selvom semestret er gået i gang.

Du skal give os besked ved at sende en dispensationsansøgning via mitstudie.au.dk

I feltet ”Hvad søger du om” skriver du blot ”Jeg afbryder mit udvekslingsophold i Foråret 2021 og ønsker at blive tilmeldt undervisning på AU”.

Der er ikke brug for, at du skriver begrundelse eller vedhæfter dokumentation.

Når vi har modtaget din ansøgning, vil du få en mail med orientering om, hvilke fag du er blevet tilmeldt.

 

Muligheder ved sen semesterstart på dit værtsuniversitet

Hvis du skal på udveksling på et universitet, hvor semestret begynder senere end på AU, og du er usikker på, om dit ophold vil blive aflyst, har du mulighed for at begynde på de kurser, som du vil skulle følge, hvis dit ophold bliver aflyst.

Hvis du ønsker at benytte dig af denne mulighed, skal du kontakte Studiecenter Arts og bede om at få adgang til kurserne på BlackBoard. Hvis dit ophold siden bliver aflyst, har du mulighed for at blive tilmeldt undervisning og eksamen i kurserne på AU ved at søge en dispensation som beskrevet ovenfor.  

Muligheder for studerende på udveksling

Hvis du afbryder dit studieophold i udlandet eller ikke har kunnet tage af sted, har du mulighed for at blive tilmeldt undervisning og eksamen på AU, selvom semestret er gået i gang.

Dine muligheder for at blive tilmeldt et alternativt fag afhænger af din studieordning samt det konkrete udbud af fag i forårssemestret.

Hvis du ønsker at annullere dit studieophold og i stedet blive eftertilmeldt kurser på AU, skal du give os besked ved at sende en dispensationsansøgning via mitstudie.au.dk.

I feltet ”Hvad søger du om” skriver du blot ”Jeg afbryder mit udvekslingsophold i Foråret 2021 og ønsker at blive tilmeldt undervisning på AU”.

Der er ikke brug for, at du skriver begrundelse eller vedhæfter dokumentation.

Når vi har modtaget din ansøgning, vil du få en mail med orientering om, hvilke fag du er blevet tilmeldt.

Hvis du er i tvivl om, hvilke fag du kan blive tilmeldt, skal du kontakte Studiecenter Arts.

 

Muligheder ved sen semesterstart på dit værtsuniversitet

Hvis du skal på udveksling på et universitet, hvor semestret begynder senere end på AU, og du er usikker på, om dit ophold vil blive aflyst, har du mulighed for at begynde på de kurser, som du vil skulle følge, hvis dit ophold bliver aflyst.

Hvis du ønsker at benytte dig af denne mulighed, skal du kontakte Studiecenter Arts og bede om at få adgang til kurserne på BlackBoard. Hvis dit ophold siden bliver aflyst, har du mulighed for at blive tilmeldt undervisning og eksamen i kurserne på AU ved at søge en dispensation som beskrevet ovenfor.  

Muligheder for studerende med planlagt udlagt undervisning (sprogophold)

Læser du på en uddannelse, hvor undervisningen i foråret 2021 er udlagt til et udenlandsk universitet, vil du få mere information om alternative undervisningsudbud fra din fagkoordinator/afdelingsleder, i tilfælde af at det ikke er muligt at rejse ud. 

EKSAMEN SOMMER 2021

Omlægning af eksamener, der ligger før den 1. maj

1. marts 2021

Eksamener på Arts, der afholdes inden 1. maj, er omlagt sådan at de kan afholdes uden fremmøde på campus. 

Du kan af denne liste se, hvilke eksamener det gælder og hvordan den alternative eksamensform ser ud.

Hvis din eksamen er omlagt til online eksamen, kan du finde vejledning i vores guide til online eksamen.

NB: For alle prøver er beskrivelsen gældende for både ordinær og omprøve med mindre andet er angivet under kursustitel. Tjek din eksamensplan for den konkrete eksamensdato.

Kursustitel Studieordning Prøvebeskrivelse
Political and economic sociology Bachelortilvalget i sociologi 2020 Prøven afholdes via Zoom. Prøvebeskrivelsen er uændret – se din studieordning.
Metode II: Antropologi i praksis Bacheloruddannelsen i antropologi 2019 Prøven afholdes via Zoom. Prøvebeskrivelsen er uændret – se din studieordning.
Forskningsmetoder og forskningsdesign Kandidatuddannelsen i IT-didaktisk design 2016

Ordinær prøve:

Prøven afholdes via Zoom. Prøvebeskrivelsen er uændret – se din studieordning.

Omprøve:

Prøvebeskrivelsen er uændret – se din studieordning
Globalt køn Bachelortilvalget i kønsstudier 2020 Prøven afholdes via Zoom. Prøvebeskrivelsen er uændret – se din studieordning.
Kvantitativ mediebrugsanalyse Bacheloruddannelsen i medievidenskab 2018

Prøveform: Mundtlig med synopsis

Bedømmelsesform: Bestået/ikke bestået

Censurform: intern censur

Ordinær prøve og omprøve:

Prøven aflægges som en individuel mundtlig eksamen via et virtuelt medie, som tager udgangspunkt i en synopsis på 4-5 normalsider. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af synopsen og det mundtlige produkt.

Varighed: 40 minutter.

Sprog og kommunikation II Bacheloruddannelsen i spansk og spanskamerikanske sprog, litteratur og kultur 2019
Bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation i spansk 2019
Bachelortilvalget i spansk 2019
Bachelortilvalget i spansk virksomhedskommunikation 2019

Prøveform: Portfolio

Bedømmelsesform: 7-trinsskala

Censurform: intern censur

Ordinær prøve:

Den ordinære prøve aflægges som en individuel portfolio bestående af et antal skriftlige opgaver der udarbejdes løbende i semestret inden for en fastsat tidsramme. Datoerne for udleveringen af de enkelte opgaver samt frist for aflevering af dem meddeles på Blackboard/Brightspace. Opgaverne afprøver analyse og produktion af sproglige strukturer, tekstskrivning og oversættelse med tilknyttede analysespørgsmål. Oversættelsen har et omfang på maks. 1100 typeenheder og kan være fra dansk til spansk eller fra spansk til dansk. Den samlede portfolio skal afleveres til bedømmelse i Digital Eksamen inden afleveringsfristen, der er fastsat i eksamensplanen.

Omprøve:

Omprøven er en individuel, bunden hjemmeopgave på 6 timer i både sproglige strukturer og oversættelse. Opgaven i oversættelse indeholder dels en tekst der skal oversættes (maks. omfang 1100 typeenheder) dels analysespørgsmål i relation til den udførte oversættelse. Oversættelsen kan være fra dansk til spansk eller fra spansk til dansk.

Hvis covid-19 forhindrer dig i at deltage i eksamen

24. februar 2021

Hvis du er forhindret i at deltage i den ordinære eksamen som følge af covid-19, f.eks. fordi du har små børn hjemme (børn i 4. klasse eller derunder), deltager i landets nødberedskab eller er alvorligt syg, kan du søge dispensation til at blive afmeldt eksamen og gå til omprøve uden at miste et prøveforsøg. Du skal søge via blanketten på mitstudie.au.dk (dispensationsansøgning) og vedhæfte dokumentation for, hvordan covid-19 forhindrer dig i at deltage i eksamen:

 • Deltagelse i nødberedskab: Bekræftelse fra din arbejdsgiver
 • Børn hjemme: Tro og loveerklæring
 • Alvorlig sygdom (inkl. nærmeste familie): Lægeerklæring

EKSAMEN OG OMPRØVE VINTER 2020/21

Eksamen og nedlukning. Er din eksamensform ændret?

29. januar 2021

Hvis du skal til en eksamen, som normalt skulle foregå med fysisk fremmøde, er der tre muligheder:

 1. Din eksamensform er ikke ændret, men eksamen bliver afholdt via Zoom
 2. Din eksamensform er ændret, sådan at den kan afvikles uden fremmøde, f.eks. skriftligt eller online via Zoom – den nye eksamensform er beskrevet i en nødstudieordning.
 3. Din eksamensform kan ikke ændres - du skal derfor til eksamen med fysisk fremmøde, som det er beskrevet i din studieordning

Du kan se i oversigten her, hvad der gælder for din eksamen. Hvis din eksamensform er ændret, kan du også finde nødstudieordningen i oversigten.

Bemærk, at ændringerne gælder alle eksamener i eksamensperioden 20/21, herunder også omprøver. Dette gælder også efter d. 28. februar, selv om restriktionerne evt. skulle blive ændret efter den tid.

Hvis din eksamen afholdes via Zoom (uden andre ændringer)

Hvornår finder min eksamen sted, og hvor får jeg linket til Zoom?

Du kan se din eksamensdato i eksamensplanen

Det konkrete tidspunkt for din eksamen og linket til Zoom kan du se i Digital Eksamen

Hjælp til online eksamen

Du kan finde information og vejledning om de nye måder at gå til eksamen på på siden her:

Hvis du er smittet med Covid-19 og har symptomer, der forhindrer dig i at deltage i eksamen

Hvis du er smittet med Covid-19 og har symptomer i en sådan grad, at du ikke kan deltage i en online eksamen, har du som ved anden sygdom i forbindelse med eksamen mulighed for at søge dispensation til at blive afmeldt eksamen og evt. blive tilmeldt omprøven i samme eksamensperiode. 

Læs mere om dine muligheder, hvis du bliver syg i forbindelse med eksamen.

Hvis din eksamensform er ændret (nødstudieordning)

Hvor kan jeg se den ændrede eksamensform?

Din prøveform fremgår af denne oversigt.

Bemærk, at hvis du skal til omprøve, kan også denne prøveform være ændret. Omprøveformen er også beskrevet i oversigten.

Hvornår finder min eksamen sted?

Du kan se din eksamensdato i eksamensplanen

Det konkrete tidspunkt for din eksamen og evt. linket til Zoom kan du se i Digital Eksamen

Hjælp til online eksamen

Du kan finde information og vejledning om de nye måder at gå til eksamen på på siden her:

Hvis du er smittet med Covid-19 og har symptomer, der forhindrer dig i at deltage i eksamen

Hvis du er smittet med Covid-19 og har symptomer i en sådan grad, at du ikke kan deltage i en online eksamen, har du som ved anden sygdom i forbindelse med eksamen mulighed for at søge dispensation til at blive afmeldt eksamen og evt. blive tilmeldt omprøven i samme eksamensperiode. 

Læs mere om dine muligheder, hvis du bliver syg i forbindelse med eksamen.

Hvis du skal til eksamen med fysisk fremmøde

Retningslinjer ved fremmøde på campus

En uge før din eksamen, vil du modtage en e-mail (sendt via Digital Eksamen), som fortæller dig, hvordan du skal forholde dig, når du møder frem på campus.

Test før fysisk fremmøde

Skal du som studerende deltage i en eksamen eller anden aktivitet med fysisk fremmøde, opfordrer AU på vegne af sundhedsmyndighederne kraftigt til, at du lader dig teste, før du møder ind.

Du har mulighed for at tage en almindelig PCR-test flere steder i landet, bl.a. på campus i Aarhus i Søauditorierne. Tjek muligheden for gratis PCR-tests på din regions hjemmeside.

Du har også mulighed for at tage en lyn-test (også gratis). Få overblik over teststeder på coronasmitte.dk.

Hvis du er forhindret i at møde frem til eksamen pga. selvisolation som følge af smitte/mistanke om smitte med Covid-19

Hvis du får symptomer på COVID-19 eller er i selvisolation, fordi du er testet positiv eller er nær kontakt til en person smittet med Covid-19, må du ikke møde op på campus.

Hvis du af disse grunde bliver forhindret i at møde op til din eksamen, vil du have mulighed for at blive afmeldt eksamen og blive tilmeldt omprøven i februar. Du vil ikke bruge et eksamensforsøg ved den ordinære prøve.

Vær opmærksom på, at omprøven kan have en anden eksamensform – dette vil fremgå af din studieordning. Datoen for omprøven fremgår af eksamensplanen.

Sådan gør du:

For at blive afmeldt eksamen og tilmeldt omprøve skal du indsende en dispensationsansøgning via mitstudie.au.dk inden starttidspunktet for din eksamen.

Husk at angive tydeligt, hvilken eksamen det drejer sig om - både tidspunktet og navnet på din eksamen.

Du skal vedhæfte følgende dokumentation:

 • Smittet med Covid-19: Du skal indsende en udskrift af dit testresultat fra sundhed.dk sammen med din dispensationsansøgning. Testresultatet må højst være 7 dage gammelt.
 • I selvisolation pga. symptomer eller fordi du er nær kontakt til en smittet: Du skal udfylde og vedlægge denne Tro-og-love-erklæring.

Kontakt os allersenest inden din eksamens starttidspunkt

Det er vigtigt, at du indsender en dispensationsansøgning og medsender relevant dokumentation allersenest inden din eksamens starttidspunkt. Hvis du har henvendt dig rettidigt, vil du ikke bruge et eksamensforsøg. Hvis du derimod ikke indsender blanketten rettidigt, vil du blive registreret som udeblevet og bruge et eksamensforsøg.

Kan jeg møde op til eksamen på campus, hvis jeg er i risikogruppen?

Hvis du er i risikogruppen, kan du deltage i eksamen på lige fod med andre studerende, idet eksamen afvikles efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer for at undgå smittespredning.

Du har dog mulighed for at få lavet en vurdering af, hvorvidt der er behov for at iværksætte særlige tiltag i forbindelse med din eksamen. Vurderingen baseres på et samlet billede af det konkrete sygdomsbillede, rammerne for prøven og de faglige mål, der skal udprøves.

Hvis du ønsker, at der tages særlige hensyn, fordi du er i risikogruppen, skal du indsende en dispensationsansøgning via mitstudie.au.dk senest 14 dage forud for din eksamen.
Du skal samtidig medsende dokumentation i form af en lægeerklæring.

Kan jeg møde op til eksamen på campus, hvis jeg bor sammen med eller er i familie med en person i risikogruppen?

Hvis du er i familie med eller bor sammen med en person i risikogruppen, kan du møde op til eksamen på campus på lige fod med andre studerende. Eksamen afvikles efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer for at undgå smittespredning.

Kan min rejseaktivitet have betydning for min mulighed for at gå til eksamen?

Hvis du rejser til et land eller en region, hvor Udenrigsministeriet fraråder unødvendige rejser grundet COVID-19, skal du være opmærksom på de gældende retningslinjer for selvisolation, som du finder på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Hvis din rejseaktivitet og følgende selvisolation afskærer dig fra at møde op til eksamen på campus, vil du have mulighed for at blive afmeldt eksamen og blive tilmeldt omprøven i februar. Du vil ikke bruge et eksamensforsøg ved den ordinære prøve.

Vær opmærksom på, at omprøven kan have en anden eksamensform – dette vil fremgå af din studieordning. Datoen for omprøven fremgår af eksamensplanen.

Sådan gør du:

For at blive afmeldt eksamen og tilmeldt omprøve skal du indsende en dispensationsansøgning via mitstudie.au.dk inden starttidspunktet for din eksamen.

Husk at angive tydeligt, hvilken eksamen det drejer sig om - både tidspunktet og navnet på din eksamen.

Som dokumentation skal du vedlægge gyldig rejsehjemmel (flybillet el. lign.). Isolationsperioden opgøres på baggrund af hjemkomstdato.

Det er vigtigt, at du indsender en dispensationsansøgning og medsender relevant dokumentation allersenest inden din eksamens starttidspunkt. Hvis du har henvendt dig rettidigt, vil du ikke bruge et eksamensforsøg. Hvis du derimod ikke indsender blanketten rettidigt, vil du blive registreret som udeblevet og bruge et eksamensforsøg.

Hvad sker der, hvis min eksaminator bliver forhindret i at møde op på campus pga. Covid-19?

Hvis din eksaminator bliver forhindret i at møde op på campus, vil Arts studier forsøge at flytte eksamen til et senere tidspunkt. Alternativt vil du blive tilmeldt omprøven uden brugt forsøg ved den ordinære prøve. 

I tilfælde af, at din eksaminator er forhindret i at møde op, vil du vil blive kontaktet af studieadministrationen inden din eksamen.

Hvis covid-19 forhindrer dig i at deltage i eksamen

8. januar 2021

Hvis du er forhindret i at deltage i den ordinære eksamen som følge af covid-19, f.eks. fordi du har små børn hjemme (børn i 4. klasse eller derunder), deltager i landets nødberedskab eller er alvorligt syg, kan du søge dispensation til at blive afmeldt eksamen og gå til omprøve uden at miste et prøveforsøg. Du skal søge via blanketten på mitstudie.au.dk (dispensationsansøgning) og vedhæfte dokumentation for, hvordan covid-19 forhindrer dig i at deltage i eksamen:

 • Deltagelse i nødberedskab: Bekræftelse fra din arbejdsgiver
 • Børn hjemme: Tro og loveerklæring
 • Alvorlig sygdom (inkl. nærmeste familie): Lægeerklæring

MASTERSTUDERENDE

Eksamen

9. februar 2021

Som masterstuderende kan du afmelde dig eksamen indtil en uge før den første eksamensdag.

Du afmelder dig ved at skrive til Studiecenter Arts – husk at skrive, hvilken eksamen du vil afmeldes.

Ønsker du i stedet at blive tilmeldt omprøven, skal du tilmelde dig ved at skrive til  Studiecenter Arts. Find din eksamensdato og deadline for tilmelding i din eksamensplan.

OBS: Ovenstående er kun gældende frem til 31. august 2021, herefter gælder AUs almindelige regler for omprøve, hvor du skal have brugt et prøveforsøg i den ordinære eksamenstermin for at blive tilmeldt omprøven i omprøveterminen.

- Siden vil løbende blive opdateret -