Corona-information fra Arts

Hold dig orienteret

Universitetet følger udviklingen i Corona-epidemien og myndighedernes retningslinjer, og der sker løbende afklaring på de mange spørgsmål i forbindelse med genåbningen.

Derfor er det meget vigtigt, at du holder dig orienteret. Ud over informationen på denne side, kan du holde dig orienteret her:

Er du testet positiv med COVID-19?

Orienter din lokale studieadministration via denne blanket.  

ADGANG TIL LOKALER

Brug af tomme / ledige undervisningslokaler

4. september 2020

Undervisningslokaler må gerne bruges til fx gruppearbejde, når de ikke bruges til undervisning. Men det er vigtigt, at I booker lokalerne  - også selv om I står lige uden for lokalet og kan se, det er ledigt.

Hvis et lokale ikke har været booket, kan rengøringspersonalet ikke se, at det har været i brug - og så bliver der ikke gjort rent.

Inden I forlader lokalet:

Brug spray og papir til af aftørre:

 • bordoverflader og bordkanter
 • stoleryg og armlæn
 • dørhåndtag og lyskontakt
 • evt fælles udstyr.

Adgang til fællesarealer på Arts

13. August 2020

Fra mandag d. 29. juni 2020 kan du igen benytte Arts’ fællesfaciliteter som biblioteker, studieområder, læsesale og grupperum. Dørene er åbne fra kl. 7:30 til 17 – uden for åbningstiden skal du bruge dit adgangskort.

I perioden 10.-23. august 2020 bør læsesale og biblioteker i Aarhus kun benyttes af studerende, som har eksamener i august.


For at sikre, at den fysiske tilbagevenden til Arts’ fællesområder foregår trygt for alle, er der en række ting, du skal vide og gøre:

 • Hvis du føler dig syg og/eller har symptomer på COVID-19, skal du blive hjemme
 • Hold god håndhygiejne – brug håndsprit / vask hænder
  • når du ankommer til Campus
  • når du ankommer til studieområder, grupperum, læsesale mv.
  • i løbet af dagen, når du opholder dig på Campus
 • Overhold retningslinjerne for, hvor mange personer der må være i et lokale
 • Overhold afstandskravet (1 meter)
 • Hvis du bruger fælles redskaber/remedier - sørg for rengøring af hænder og genstande
 • Tør bord og armlæn af, når du forlader en plads.

I fællesområderne vil der være:

 • Opslag om, hvor mange personer der max må være i lokalet
 • Opslag med Sundhedsstyrelsens råd om at forebygge smitte
 • Håndsprit
 • Aftørringssprit til borde og øvrigt inventar

Fælles kontaktpunkter bliver gjort rene hver dag – dvs.:

 • dørhåndtag
 • dørkarme og døre ved håndtag
 • kontakter og kortlæsere
 • borde
 • stole – ryglæn og armlæn
 • gelændere
 • dispensere

Der er øget fokus på rengøring af toiletter – specielt i områder med stor belastning

Genopfyldning af håndsprit/aftørringssprit vil ske dagligt. Ved behov for genopfyldning derudover kontaktes rengøringsleder – find kontaktinformationer her

UNDERVISNING EFTERÅRET 2020

Skemaændringer - hold dig orienteret på Blackboard

25. august 2020

Coronarelaterede restriktioner kan betyde, at der sker ændringer i dit skema - ændringer som ikke nødvendigvis fremgår af dit skema på mitstudie. Derfor er det vigtigt, at du holder øje med Blackboard.

Undervisningsdeltagelse / tilstedeværelseskrav i efteråret 2020

14. august 2020

Idet efterårets undervisning er påvirket af risiko for karantæne for både studerende og undervisere, er det besluttet, at tilstedeværelseskravet i forbindelse med undervisningsdeltagelse ikke er gældende i efteråret 2020.

I stedet skal du studerende leve op til krav om undervisningsdeltagelse ved at deltage i de aktiviteter, som din underviser fastsætter, jf. Studieordningen. Din underviser vil orientere dig om, hvordan du opfylder deltagelseskravet, ved undervisningens start.

Holdfordeling og holdskifte

Hvis dine fag opdeles i hold, vil du automatisk blive sat på et hold.

På grund af de aktuelle coronarestriktioner vil der i efteråret 2020 ikke være mulighed for at søge om at skifte eller bytte hold.

Få hjælp til at følge dit studie, hvis du er forhindret i at møde op på campus som følge af covid-19

Hvis du er forhindret i at møde fysisk på campus grundet forhold direkte relateret til coronavirussen, kan du søge om at få en studieassistent, der kan formidle indholdet af aktiviteterne på campus.

En studieassistent er en medstuderende, der hjælper dig til at kunne følge med i dit studie, selvom du er nødsaget til at blive hjemme.

Studieassistenten udarbejder noter og optager (efter behov og aftale med underviser) lyd eller video fra forelæsninger, undervisningslektioner og lignende.

Undervisningsassistenten kan alene hjælpe ved at formidle undervisningens indhold. Du skal derfor selv være opmærksom på at du selv skal opfylde de krav om aktiv deltagelse, som fremgår af din studieordning og/eller Blackboard.  

 

 

Projektorienteret forløb i efteråret 2020

11. juni 2020

Selv om situationen er usikker i forhold til efteråret, vil de fleste kunne gennemføre et projektorienteret forløb. Hvis situationen ændrer sig meget i løbet af efteråret, kan der blive behov for at justere forløbet undervejs. Praktiske justeringer medfører ikke krav om en ny aftale, men justeringer i fx arbejdsopgaver kræver formentlig, at du laver en ny aftale, da universitetet skal godkende, at der er sammenhæng mellem projektopgaver, faglige mål og dine specifikke målsætninger for forløbet.

Antallet af timer i det projektorienterede forløb i projektaftalen og evt. din studieordning fastsætter rammen for antal arbejdstimer i det projektorienterede forløb. Arbejdstimer behøver ikke være onsite i organisationen, men kan fx være en blanding af onsite og online arbejdstid. Projektaftalen behøver ikke indeholde detaljerede beskrivelser heraf, når det blot fremgår, hvilke faciliteter og arbejdsredskaber, du får stillet til rådighed, og du kender vilkårene for forløbet.

Ny aftale

Hvis der sker væsentlige ændringer i karakteren af dine opgaver, skal aftalen tilpasses og godkendes igen. Kontakt din projektvært og / eller din faglige vejleder, hvis du mener, der er behov for justeringer.

Alternativ undervisning

Hvis dit projektorienterede forløb ikke kan gennemføres, eller det ikke lykkes dig at få en projektaftale på plads, kan du blive eftertilmeldt det alternative undervisningsforløb, som er beskrevet i din studieordning.

Retningslinjer for studerende ifm. undervisning med fysisk tilstedeværelse

18. august 2020

Retningslinjer gældende for undervisning med fysisk fremmøde i efteråret 2020

Generelt

 • Du må ikke møde frem fysisk på AU, hvis du føler dig syg og/eller har milde symptomer på at være smittet med COVID-19. Du skal i så fald blive hjemme indtil 48 timer efter, at symptomerne er forsvundet.
 • Ved ankomst til universitetet skal du vaske eller afspritte hænder.

Retningslinjerne nedenfor bygger på UFM’s godkendte retningslinjer

 • Myndighedernes vejledning om minimum 1 meters afstand mellem personer i det offentlige rum, skal følges.
 • I situationer, hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte, eller hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn, skal der holdes mindst 2 meters afstand. Dette gør sig bl.a. gældende i følgende situationer:
  • I undervisningssituationer skal der være mindst 2 meters afstand mellem underviser og forreste række af studerende i lokalet.
  • Ved mundtlige eksamener skal der være mindst 2 meters afstand mellem eksaminator/censor og eksaminand.
  • Ved fysisk aktivitet som sang eller anden aktivitet, der øger risiko for dråbesmitte.
 • Ved regulering af afstand for siddende personer skal der måles fra centrum til centrum af stolesæderne, og ved regulering af stående/gående personer skal der afstandsmarkeres på væg, bord, gulv eller lignende, fx ved indgangspartier og andre steder med kødannelse.

EKSAMEN OG OMPRØVE VINTER 2020/21

LITTERATUR MV.

Adgang til AU Library

25. august 2020

Du kan igen låne og aflevere bøger og tidsskrifter på Det Kgl. Bibliotek samt på AU Librarys biblioteker på campus.

Læs mere på AU Librarys hjemmeside

UDVEKSLINGS- OG SPROGOPHOLD I EFTERÅRET 2020

Generelle anbefalinger vedr. studieophold

Uddannelses- og Forskningsministeriet har sammen med Udenrigsministeriet besluttet, at udvekslingsophold kan anses for en nødvendig rejseaktivitet. Som følge heraf fraråder AU ikke længere studieophold i udlandet.

Hvad skal du være opmærksom på?

Situationen omkring COVID-19 udvikler sig hele tiden, og vi anbefaler, at du er opmærksom på følgende:

 • Hvordan smitten udvikler sig i dit værtsland – er du tryg ved at rejse dertil?
 • Kan du rejse ind i dit værtsland? Nogle lande har indrejseforbud, ligesom der kan være lande, der har regler om karantæne.
 • Dækker dit forsikringsselskab din studierejse inkl. COVID-19-relateret sygdom?

Udenrigsministeriets rejsevejledninger

Selvom rejsevejledningerne er skrevet til turistrejser, anbefaler vi, at du følger rejsevejledningen for dit værtsland. Du kan abonnere på opdateringer her.  

Arts rejsestipendium

16. april 2020

Hvis du har fået bevilliget et Arts rejsestipendium, og hvis du er i tvivl om, om du (på grund af Corona/Covid-19) kan opfylde de kriterier, der er forbundet med det, skal du skrive til rejsestipendium.arts@au.dk og forklare din situation. Sagerne vil blive vurderet og behandlet individuelt.

- Siden vil løbende blive opdateret -