Corona-information fra Arts

ADGANG TIL CAMPUS

21. maj 2021

Du kan frit færdes og opholde dig på campus, hvis du overholder retningslinjerne:

 • Du må kun møde op, hvis er i besiddelse af dokumentation for en maksimalt 72 timer gammel negativ Corona-test eller et gyldigt coronapas. Der vil blive gennemført stikprøvekontrol.
  Kravet om test/coronapas forventes at bortfalde 1. august.
  Retningslinjer for test
 • Du skal overholde de generelle retningslinjer for smitteforebyggelse, herunder retningslinjer for håndhygiejne, når du færdes på campus.
  Læs om de generelle retningslinjer her

Hvis du vil bruge et ledigt lokale til gruppearbejde, on-line eksamen eller lignende, skal du reservere lokalet (Også selv om du står uden for lokalet og kan se, at det er ledigt. Rengøringspersonalet skal kunne se i systemerne, at lokalet har være i brug).

Booking af ledige undervisningslokaler og grupperum

Corona selvtest på AU

Hvis du møder op på campus skal du kunne fremvise dokumentation for en maksimalt 72 timer gammel negativ Corona-test. Du har mulighed for at tage superviseret selvtest på AU.

 • I Aarhus er der flere teststeder – her skal der bestilles tid.
 • I Emdrup findes testcentret i D165 - tidsbestilling er ikke nødvendig.

Testen er en hurtigtest, der tages ved næsepodning. Du gennemfører selv testen under supervision af uddannet personale. Supervisorerne vil guide dig gennem hele processen for testen fra start til slut.

Du skal downloade en Kviktest-app hjemmefra, som du skal bruge til at registrere resultatet af testen.

Adgang til specialepladser

14. april 2021

Studerende, som har fået tildelt en specialeplads inden jul, er blevet kontaktet direkte pr. mail med information om muligheden for at benytte den tildelte specialeplads inden for universitets begrænsede kapacitet.

Generelle retningslinjer i forbindelse med ophold på campus

Studenterdrevne arrangementer

7. juni 2021

Studieområder og undervisningslokaler på Arts kan benyttes til både faglige og sociale aktiviteter. 

Hvordan anmoder jeg om at afholde et arrangement?

 • Studenterforeninger på Arts: Studenterforeninger, som ønsker at afholde et arrangement, skal udfylde en lokalelåneaftale og sende den til godkendelse ved artsbyg@au.dk. De vil assistere med den videre planlægning og information.
 • Øvrige studerende og ansatte: Øvrige studerende og ansatte, der ønsker at afholde arrangementer i Arts’ lokaler, skal kontakte Studiecenter Arts på studiecenter.arts@au.dk.
 • Foreninger, studerende eller ansatte, der ønsker af afholde et udendørs arrangement på Arts’ grund, skal kontakte Arts Bygningsservice på artsbyg@au.dk, som vil rådgive og give information. Bemærk dog, at udendørs områder ikke kan bookes eller reserveres på lige fod med lokaler. Ved udendørs arrangementer skal det gældende forsamlingsforbud naturligvis altid overholdes. 

 

Retningslinjer

De særlige corona-retningslinjer for ophold på campus skal overholdes:

Det samme skal punkterne i AU's corona-tjekliste for studenterdrevne arrangementer:

 • Tjekliste for studenterdrevne arrangementer (OBS. Tjeklisten beskriver, at alle arrangementer skal aftales med den lokale tekniske chef. På Arts skal alle arrangementer aftales med enten Studiecenter Arts eller Arts Bygningsservice jf. ovenstående information)

 

Hvilke studieområder og undervisningslokaler kan jeg benytte til arrangementer?

Find en oversigt over studieområder og undervisningslokaler samt deres lokalekapacitet på Arts Bygningsservices corona-side. Rent sociale arrangementer afvikles fortrinsvis i studieområderne. 

Bemærk at alle aktiviteter, der ikke er undervisningsaktiviteter i stamhold, skal gennemføres med 2-meters afstandskrav.

 

Hvornår må jeg afholde mit arrangement?

Du kan søge om at holde arrangementer mandag til fredag i tidsrummet kl. 16-20, foreløbigt frem til 2. juli 2021. Arrangementer skal afvikles under hensyntagen til undervisningsaktiviteter, naboer og ansatte.

For arrangementer med alkohol

Fredagsbarer og andre arrangementer med alkohol kan udelukkende afholdes i studieområderne om fredagen i tidsrummet 16-20. Fredagsbarerne har i denne særlige periode ikke forrang til at reservere det studieområde, de ellers normalt benytter sig af. Her vil det være først-til-mølle-princippet, der er gældende. 

Ved arrangementer med alkohol er det den arrangements ansvarliges opgave at sikre, at alle deltagere har et gyldigt coronapas eller en negativ coronatest.     

Husk at arrangementer med alkohol kræver alkoholbevilling.  

AU Library

AU Librarys forskellige afdelinger starter genåbningen den 21. april.

EKSAMEN SOMMER 2021

Jeg er konstateret smittet med COVID-19 - hvad gør jeg?

Er du testet positiv med COVID-19 (ved antigentest eller PCR) og derfor forhindret i at deltage i din planlagte eksamen, har du forskellige muligheder, afhængigt af hvilken type eksamen det drejer sig om.

 • Hvis du er smittet med COVID-19, men ikke har symptomer, kan du gennemføre skriftlige hjemmeopgaver og mundtlige online-eksamener som planlagt. I så fald skal du ikke foretage dig noget særligt og skal ikke indsende dokumentation for din smitte med COVID-19 i forhold til den pågældende eksamen.
 • Hvis du er smittet med COVID-19 og har symptomer i en grad, så du ikke kan deltage i eksamen, kan du søge om dispensation til at blive afmeldt eksamen og gå til omprøven i august, uden at bruge et eksamensforsøg ved den ordinære eksamen.

  Bemærk at omprøven kan have en anden eksamensform.

  Gør sådan:

  Log ind på Mitstudie
   og opret en dispensationsansøgning, hvor du søger om at blive afmeldt eksamen.

  Vedlæg udskrift/skærmdump af dit testresultat fra sundhed.dk. Som udgangspunkt skal vedlægges dokumentation for en positiv PCR-test, der er mindre end 14 dage gammel. Hvis du er testet positiv ved en antigentest og ikke kan nå at få bekræftet dit testresultat ved en PCR-test inden eksamen, vedlægges testresultat fra antigentest som dokumentation.

  Det er vigtigt, at du indsender en dispensationsansøgning og medsender relevant dokumentation allersenest inden din eksamens starttidspunkt. Hvis du har henvendt dig rettidigt, vil du ikke bruge et eksamensforsøg. Hvis du derimod ikke indsender blanketten rettidigt, vil du blive registreret som udeblevet og bruge et eksamensforsøg.

Eksamen og nedlukning. Er din eksamensform ændret?

13. april 2021

Hvis du skal til en eksamen, som normalt skulle foregå med fysisk fremmøde, er der tre muligheder:

 1. Din eksamensform er ikke ændret, men eksamen bliver afholdt via Zoom
 2. Din eksamensform er ændret, sådan at den kan afvikles uden fremmøde, f.eks. skriftligt eller online via Zoom – den nye eksamensform er beskrevet i en nødstudieordning.
 3. Din eksamensform kan ikke ændres - du skal derfor til eksamen med fysisk fremmøde, som det er beskrevet i din studieordning

Du kan se i oversigten her, hvad der gælder for din eksamen. Hvis din eksamensform er ændret, kan du også finde nødstudieordningen i oversigten.

Bemærk, at ændringerne gælder alle eksamener i eksamensperioden sommeren 2021, herunder også omprøver.

Hvis din eksamen afholdes via Zoom (uden andre ændringer)

Hvornår finder min eksamen sted, og hvor får jeg linket til Zoom?

Du kan se din eksamensdato i eksamensplanen

Det konkrete tidspunkt for din eksamen og linket til Zoom kan du se i Digital Eksamen

Mulighed for at benytte lokaler på campus til online eksamen

Du har mulighed for at booke et ledigt lokale på campus til din online eksamen - f.eks. hvis din internetforbindelse er ustabil, hvis du bor sammen med flere eller har børn i huset.

Læs mere om, hvordan du booker et ledigt lokale.

Hjælp til online eksamen

Du kan finde information og vejledning om de nye måder at gå til eksamen på på siden her:

Hvis din eksamensform er ændret (nødstudieordning)

Hvor kan jeg se den ændrede eksamensform?

Din prøveform fremgår af denne oversigt.

Bemærk, at hvis du skal til omprøve, kan også denne prøveform være ændret. Omprøveformen er også beskrevet i oversigten.

Hvornår finder min eksamen sted?

Du kan se din eksamensdato i eksamensplanen

Det konkrete tidspunkt for din eksamen og evt. linket til Zoom kan du se i Digital Eksamen

Mulighed for at benytte lokaler på campus til online eksamen

Du har mulighed for at booke et ledigt lokale på campus til din online eksamen - f.eks. hvis din internetforbindelse er ustabil, hvis du bor sammen med flere eller har børn i huset.

Læs mere om, hvordan du booker et ledigt lokale.

Hjælp til online eksamen

Du kan finde information og vejledning om de nye måder at gå til eksamen på på siden her:

Hvis du skal til eksamen med fysisk fremmøde

Retningslinjer ved fremmøde på campus

 • Du må kun møde op, hvis du er i besiddelse af dokumentation for en maksimalt 72 timer gammel negativ Corona-test. Der vil blive gennemført stikprøvekontrol.
  Retningslinjer for test
 • Du skal overholde de generelle retningslinjer for smitteforebyggelse, herunder retningslinjer for håndhygiejne.

Læs mere om de generelle retningslinjer her.

En uge før din eksamen, vil du desuden modtage en e-mail (sendt via Digital Eksamen), som fortæller dig, hvordan du skal forholde dig, når du møder frem på campus.

Hvis du er forhindret i at møde frem til eksamen pga. selvisolation som følge af smitte/mistanke om smitte med Covid-19

Hvis du er forhindret i at møde op til din eksamen grundet at du er testet positiv for Covid-19, er i selvisolation eller oplever pludselig opståede symptomer på Covid-19, må du ikke møde op på campus.

Du vil i disse situationer have mulighed for at blive afmeldt eksamen og blive tilmeldt omprøven i august. Du vil ikke bruge et eksamensforsøg ved den ordinære prøve.

Vær opmærksom på, at omprøven kan have en anden eksamensform – dette vil fremgå af din studieordning. Datoen for omprøven fremgår af eksamensplanen.

Sådan gør du:

For at blive afmeldt eksamen og tilmeldt omprøve skal du indsende en dispensationsansøgning via mitstudie.au.dk inden starttidspunktet for din eksamen.

Husk at angive tydeligt, hvilken eksamen det drejer sig om - både tidspunktet og navnet på din eksamen.

Du skal vedhæfte følgende dokumentation:

 • Smittet med Covid-19: Du skal indsende en udskrift af dit testresultat fra sundhed.dk sammen med din dispensationsansøgning. Testresultatet må højst være 7 dage gammelt.
 • I selvisolation pga. symptomer eller fordi du er nær kontakt til en smittet: Du skal udfylde og vedlægge denne Tro-og-love-erklæring.

Kontakt os allersenest inden din eksamens starttidspunkt

Det er vigtigt, at du indsender en dispensationsansøgning og medsender relevant dokumentation allersenest inden din eksamens starttidspunkt. Hvis du har henvendt dig rettidigt, vil du ikke bruge et eksamensforsøg. Hvis du derimod ikke indsender blanketten rettidigt, vil du blive registreret som udeblevet og bruge et eksamensforsøg.

Kan jeg møde op til eksamen på campus, hvis jeg er i risikogruppen?

Hvis du er i risikogruppen, kan du deltage i eksamen på lige fod med andre studerende, idet eksamen afvikles efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer for at undgå smittespredning.

Du har dog mulighed for at få lavet en vurdering af, hvorvidt der er behov for at iværksætte særlige tiltag i forbindelse med din eksamen. Vurderingen baseres på et samlet billede af det konkrete sygdomsbillede, rammerne for prøven og de faglige mål, der skal udprøves.

Hvis du ønsker, at der tages særlige hensyn, fordi du er i risikogruppen, skal du indsende en dispensationsansøgning via mitstudie.au.dk senest 14 dage forud for din eksamen.
Du skal samtidig medsende dokumentation i form af en lægeerklæring.

Kan jeg møde op til eksamen på campus, hvis jeg bor sammen med eller er i familie med en person i risikogruppen?

Hvis du er i familie med eller bor sammen med en person i risikogruppen, kan du møde op til eksamen på campus på lige fod med andre studerende. Eksamen afvikles efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer for at undgå smittespredning.

Kan min rejseaktivitet have betydning for min mulighed for at gå til eksamen?

Hvis du rejser til et land eller en region, hvor Udenrigsministeriet fraråder unødvendige rejser grundet COVID-19, skal du være opmærksom på de gældende retningslinjer for selvisolation, som du finder på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Hvis din rejseaktivitet og følgende selvisolation afskærer dig fra at møde op til eksamen på campus, vil du have mulighed for at blive afmeldt eksamen og blive tilmeldt omprøven i februar. Du vil ikke bruge et eksamensforsøg ved den ordinære prøve.

Vær opmærksom på, at omprøven kan have en anden eksamensform – dette vil fremgå af din studieordning. Datoen for omprøven fremgår af eksamensplanen.

Sådan gør du:

For at blive afmeldt eksamen og tilmeldt omprøve skal du indsende en dispensationsansøgning via mitstudie.au.dk inden starttidspunktet for din eksamen.

Husk at angive tydeligt, hvilken eksamen det drejer sig om - både tidspunktet og navnet på din eksamen.

Som dokumentation skal du vedlægge gyldig rejsehjemmel (flybillet el. lign.). Isolationsperioden opgøres på baggrund af hjemkomstdato.

Det er vigtigt, at du indsender en dispensationsansøgning og medsender relevant dokumentation allersenest inden din eksamens starttidspunkt. Hvis du har henvendt dig rettidigt, vil du ikke bruge et eksamensforsøg. Hvis du derimod ikke indsender blanketten rettidigt, vil du blive registreret som udeblevet og bruge et eksamensforsøg.

Hvad sker der, hvis min eksaminator bliver forhindret i at møde op på campus pga. Covid-19?

Hvis din eksaminator bliver forhindret i at møde op på campus, vil Arts studier forsøge at flytte eksamen til et senere tidspunkt. Alternativt vil du blive tilmeldt omprøven uden brugt forsøg ved den ordinære prøve. 

I tilfælde af, at din eksaminator er forhindret i at møde op, vil du vil blive kontaktet af studieadministrationen inden din eksamen.

SPECIALER

Muligheder for at søge fristudsættelse pga. Covid-19-relaterede forhold

17. marts 2021

Nedenfor kan du læse nærmere om, hvilke covid-19-relaterede forhold, der kan give anledning til at søge om dispensation til udsat afleveringsfrist.

Bemærk dog, at Styrelsen for Forskning og Uddannelse i slutningen af marts 2020 har præciseret, at covid-19-pandemien ikke i sig selv er at betragte som et usædvanligt forhold.

Fristudsættelse på grund af omlægning af dit specialeprojekt

Hvis covid-19-pandemien forhindrer dig i dit specialearbejde, skal du i samarbejde med din vejleder undersøge, hvorvidt du kan omlægge din plan og/eller dit speciale ved tilpasning af fx teori, metode, alternativ litteratur eller anden arbejdsplan, så du kan aflevere det inden for fristen.

Hvis I vurderer, at en omlægning vil kræve ekstra tid, kan du søge dispensation til at få udsat din afleveringsfrist.

Du søger dispensation via blanketten på mitstudie.au.dk. Som dokumentation skal du vedlægge en Vejlederbekræftelse*.

Når du og din vejleder udfylder vejlederbekræftelsen, skal det fremgå tydeligt, hvordan de faglige forhindringer er knyttet til det prøveforsøg, du er i gang med, og hvordan den ekstra tid, der søges om, skal kompensere for den tid, omlægningen kræver.

Hvis der gives dispensation, vil udsættelsen af afleveringsfristen tage udgangspunkt i den periode, vejleder vurderer, det tager at få justeringen på plads, men ikke nødvendigvis være identisk med denne.

Fristudsættelse på grund af faglige forhindringer

Hvis du og din vejleder vurderer, at det ikke er muligt at lægge specialet om på en måde, så du kan arbejde videre, og din specialeproces er sat helt eller delvist i stå pga. manglende adgang til fx data, informanter, laboratorier, kilder eller helt central litteratur, kan du søge dispensation til udsat afleveringsfrist.

Du søger dispensation via blanketten på mitstudie.au.dk. Som dokumentation skal du vedlægge en Vejlederbekræftelse*.

Heri skal din vejleder angive, hvad der forhindrer dig i at fortsætte arbejdet med dit speciale. Det skal samtidig fremgå tydeligt, hvordan de faglige forhindringer er knyttet til det prøveforsøg, du er i gang med, og hvordan fristudsættelsen kan afhjælpe problemerne.

Hvis der gives dispensation, vil udsættelsen af afleveringsfristen tage udgangspunkt i den periode, vejleder vurderer, at du er forhindret i at arbejde på specialet, men ikke nødvendigvis være identisk med denne.

Da adgang til litteratur sædvanligvis kan være begrænset, fordi bøger kan være udlånt, eller der kan være kø til at låne, skal du godtgøre, at det alene er på grund af bibliotekernes fysiske nedlukning, at du ikke kan få adgang. Vejleder skal bekræfte, at værket er helt centralt for specialet og at vejleder ikke kan hjælpe med at give adgang.

*Hvis du skal bruge underskriftfunktionen, skal dokumentet åbnes i Adobe. Hvis det ikke sker automatisk, og du ikke umiddelbart kan skifte til Adobe, kan du gemme dokumentet, højreklikke på det gemte dokument, vælge 'åbn med' og vælge Adobe.

UDVEKSLINGS- OG SPROGOPHOLD I EFTERÅRET 2021

AU-anbefalinger vedr. udlandsophold i efteråret 2021

8. juni 2021

 • Jeg har planlagt et udvekslingsophold i efteråret 2021. Kan jeg komme afsted?
 • Kan jeg udskyde mit ophold til foråret 2022?
 • Hvad hvis jeg ønsker at afmelde mit udlandsophold?
 • Mit udlandsophold er blevet aflyst, og nu mangler jeg en midlertidig bolig i Aarhus - hvad gør jeg?

Få svar på AU Corona/Covid19-FAQ for studerende

OBS: Hvis du mangler en bolig i København, kan du prøve at kontakte Eva Lise Eriksen på eli@au.dk

Muligheder hvis dit ophold bliver aflyst

8. juni 2021

Der kan stadig være planlagte studieophold i udlandet som ikke er mulige pga. corona. Det kan være dit værtsuniversitet, som aflyser, eller dig selv, som af den ene eller anden grund ikke ønsker eller kan komme afsted.

Du kan læse om dine alternative muligheder nedenfor:

Muligheder for studerende på udveksling

8. juni 2021

Hvis du afbryder dit studieophold i udlandet eller ikke har kunnet tage af sted, har du mulighed for at blive tilmeldt undervisning og eksamen på AU, selvom semestret er gået i gang.

Dine muligheder for at blive tilmeldt et alternativt fag afhænger af din studieordning samt det konkrete udbud af fag i forårssemestret.

Hvis du ønsker at annullere dit studieophold og i stedet blive eftertilmeldt kurser på AU, skal du give os besked ved at sende en dispensationsansøgning via mitstudie.au.dk.

I feltet ”Hvad søger du om” skriver du blot ”Jeg afbryder mit udvekslingsophold i efteråret 2021 og ønsker at blive tilmeldt undervisning på AU”.

Der er ikke brug for, at du skriver begrundelse eller vedhæfter dokumentation.

Når vi har modtaget din ansøgning, vil du få en mail med orientering om, hvilke fag du er blevet tilmeldt.

Hvis du er i tvivl om, hvilke fag du kan blive tilmeldt, skal du kontakte Studiecenter Arts.

 

MASTERSTUDERENDE

Eksamen

9. februar 2021

Som masterstuderende kan du afmelde dig eksamen indtil en uge før den første eksamensdag.

Du afmelder dig ved at skrive til Studiecenter Arts – husk at skrive, hvilken eksamen du vil afmeldes.

Ønsker du i stedet at blive tilmeldt omprøven, skal du tilmelde dig ved at skrive til  Studiecenter Arts. Find din eksamensdato og deadline for tilmelding i din eksamensplan.

OBS: Ovenstående er kun gældende frem til 31. august 2021, herefter gælder AUs almindelige regler for omprøve, hvor du skal have brugt et prøveforsøg i den ordinære eksamenstermin for at blive tilmeldt omprøven i omprøveterminen.

- Siden vil løbende blive opdateret -