Corona-information fra Arts

EKSAMEN VINTER 2021/22

Omprøve i januar/februar: Er din eksamen omlagt til Zoom?

13. januar 2022

Hvis du i januar/februar 2022 skal til en omprøve, som ifølge studieordningen kræver fysisk fremmøde på campus, er der to muligheder:

  1. Din eksamen bliver afholdt via Zoom uden yderligere ændringer af eksamensformen, som er beskrevet i din studieordning.
  2. Din eksamen afholdes med fysisk fremmøde, som det er beskrevet i din studieordning

Du kan se i oversigten her, hvad der gælder for din eksamen.

Hvis din omprøve afholdes via Zoom

Hvornår finder min eksamen sted, og hvor får jeg linket til Zoom?

Du kan se din eksamensdato i eksamensplanen

Det konkrete tidspunkt for din eksamen og linket til Zoom kan du se i Digital Eksamen

Hjælp til online eksamen

Du kan finde information og gode råd om online eksamen på siden her:

Hvis du er smittet med Covid-19 og har symptomer, der forhindrer dig i at deltage i eksamen

Hvis du er smittet med Covid-19 og har symptomer i en sådan grad, at du ikke kan deltage i en online eksamen, har du som ved anden sygdom i forbindelse med eksamen mulighed for at søge dispensation til at blive afmeldt eksamen og tilmelde dig omprøven på et senere semester.

Læs mere om dine muligheder, hvis du bliver syg i forbindelse med eksamen.

Hvis du skal til omprøve med fysisk fremmøde

Retningslinjer ved fremmøde på campus

Mundbind / visir

Du skal bære mundbind eller visir, når du færdes på fællesarealerne. Du må gerne tage mundbind / visir af, når du sidder ned, og når du deltager i eksamen.

Coronapas

Du skal kunne fremvise et gyldigt coronapas, når du møder fysisk frem på universitetet. Stikprøvekontroller gennemføres af universitetets medarbejdere eller et eksternt vagtselskab, og hvis du ikke kan fremvise et gyldigt coronapas, vil du blive bedt om at forlade campus.

Hvis du er smittet, vil dit coronapas først være ”grønt” 14 dage efter, du er testet positiv. Hvis du ifølge sundhedsmyndighedernes retningslinjer må ophæve din selvisolation tidligere, bedes du i stedet for coronapas udfylde og medbringe denne tro- og love-erklæring.

Hvis du er forhindret i at møde frem til omprøve pga. Covid-19

Hvis du får symptomer på COVID-19, er testet positiv eller er i selvisolation jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer, må du ikke møde op på campus.

Hvis du af disse grunde bliver forhindret i at møde op til din eksamen, kan du anmode om at gå til eksamen online.

Hvis ikke det er fagligt eller praktisk muligt at afholde din eksamen online, vil du have mulighed for at blive afmeldt eksamen uden at bruge et prøveforsøg.

Mulighed for online eksamen

Du kan anmode om at gå til eksamen online via Zoom.

Vi vurderer fra sag til sag, hvad der er praktisk muligt ift. planlægningen af den konkrete eksamen og gør, hvad vi kan for, at du kan gå til eksamen online, hvis du ønsker det.  

Dine muligheder afhænger af den enkelte eksamen, og hvad der både fagligt og praktisk er muligt: Om eksamen kan afholdes online uden yderligere ændringer i eksamensformen, samt om det planlægningsmæssigt er muligt at omlægge din eksamen til en online eksamen via Zoom.

Sådan gør du:

For at anmode om at gå til mundtlig eksamen via Zoom skal du sende en mail til Studiecenter Arts i så god tid som muligt, men allersenest kl. 10.00 dagen før din eksamen.

Husk at angive tydeligt, hvilken eksamen det drejer sig om - både tidspunktet og navnet på din eksamen.

Du skal vedhæfte følgende dokumentation:

  • Smittet med Covid-19: Du skal indsende en udskrift af dit testresultat fra sundhed.dk sammen med din dispensationsansøgning. Testresultatet må højst være 14 dage gammelt.
  • Har du symptomer, eller er du i selvisolation: Du skal udfylde og vedlægge denne Tro-og-love-erklæring.

Hvis det er muligt at afholde din eksamen via Zoom, vil du få nærmere besked om, hvordan og hvornår din online eksamen finder sted.

Se også vores guide til online eksamen.

Hvis du ikke får mulighed for at gå til online eksamen

Hvis det efter en konkret vurdering viser sig, at det ikke er praktisk eller fagligt muligt at afholde din eksamen via Zoom, vil du i stedet blive afmeldt eksamen og få mulighed for at gå til omprøven i på et senere tidspunkt.

Dette forudsætter dog, at du har henvendt dig inden din eksamens starttidspunkt.

Hvis du er i tvivl om, hvornår du igen kan gå til omprøve, kan du kontakte din studievejleder.

Hvis du henvender dig efter fristen for at anmode om online eksamen

Hvis du henvender dig efter fristen (kl. 10 dagen inden din eksamen), men inden din eksamens starttidspunkt, vil du have mulighed for at blive afmeldt eksamen.

Du vil ikke bruge et eksamensforsøg ved omprøven.

Sådan gør du:

For at blive afmeldt omprøven skal du indsende en dispensationsansøgning via mitstudie.au.dk inden starttidspunktet for din eksamen.

Husk at angive tydeligt, hvilken eksamen det drejer sig om - både tidspunktet og navnet på din eksamen.

Du skal vedhæfte følgende dokumentation:

  • Smittet med Covid-19: Du skal indsende en udskrift af dit testresultat fra sundhed.dk sammen med din dispensationsansøgning. Testresultatet må højst være 14 dage gammelt.
  • Har du symptomer eller er du i selvisolation: Du skal udfylde og vedlægge denne Tro-og-love-erklæring.

Hvad sker der, hvis min eksaminator bliver forhindret i at møde op på campus pga. Covid-19?

Hvis din eksaminator bliver forhindret i at møde op på campus, vil Arts studier forsøge at flytte eksamen til et senere tidspunkt. Alternativt vil du blive afmeldt omprøven uden at bruge et forsøg.

I tilfælde af, at din eksaminator er forhindret i at møde op, vil du vil blive kontaktet af studieadministrationen inden din eksamen.

Eksamen i januar: Er din eksamen omlagt til Zoom?

4. januar 2022

Hvis du i januar 2022 skal til en eksamen, som normalt skulle foregå med fysisk fremmøde, er der to muligheder:

  1. Din eksamen bliver afholdt via Zoom uden yderligere ændringer af eksamensformen, som er beskrevet i din studieordning.
  2. Din eksamensform kan ikke afholdes via Zoom og du skal derfor til eksamen med fysisk fremmøde, som det er beskrevet i din studieordning

Du kan se i oversigten her, hvad der gælder for din eksamen.

Hvis din eksamen afholdes via Zoom

Hvornår finder min eksamen sted, og hvor får jeg linket til Zoom?

Du kan se din eksamensdato i eksamensplanen

Det konkrete tidspunkt for din eksamen og linket til Zoom kan du se i Digital Eksamen

Hjælp til online eksamen

Du kan finde information og gode råd om online eksamen på siden her:

Hvis du er smittet med Covid-19 og har symptomer, der forhindrer dig i at deltage i eksamen

Hvis du er smittet med Covid-19 og har symptomer i en sådan grad, at du ikke kan deltage i en online eksamen, har du som ved anden sygdom i forbindelse med eksamen mulighed for at søge dispensation til at blive afmeldt eksamen og evt. blive tilmeldt omprøven i samme eksamensperiode. 

Læs mere om dine muligheder, hvis du bliver syg i forbindelse med eksamen.

Hvis du skal til eksamen med fysisk fremmøde

Retningslinjer ved fremmøde på campus

Mundbind / visir

Du skal bære mundbind eller visir, når du færdes på fællesarealerne. Du må gerne tage mundbind / visir af, når du sidder ned, og når du deltager i eksamen eller undervisning.

Coronapas

Du skal kunne fremvise et gyldigt coronapas, når du møder fysisk frem på universitetet. Stikprøvekontroller gennemføres af universitetets medarbejdere eller et eksternt vagtselskab, og hvis du ikke kan fremvise et gyldigt coronapas, vil du blive bedt om at forlade campus.

Hvis du er forhindret i at møde frem til eksamen pga. Covid-19

Hvis du får symptomer på COVID-19, er testet positiv eller er i selvisolation jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer, må du ikke møde op på campus.

Hvis du af disse grunde bliver forhindret i at møde op til din eksamen, vil du have mulighed for at blive afmeldt eksamen og blive tilmeldt omprøven i februar. Du vil ikke bruge et eksamensforsøg ved den ordinære prøve.

Vær opmærksom på, at omprøven kan have en anden eksamensform – dette vil fremgå af din studieordning. Datoen for omprøven fremgår af eksamensplanen.

Sådan gør du:

For at blive afmeldt eksamen og tilmeldt omprøve skal du indsende en dispensationsansøgning via mitstudie.au.dk inden starttidspunktet for din eksamen.

Husk at angive tydeligt, hvilken eksamen det drejer sig om - både tidspunktet og navnet på din eksamen.

Du skal vedhæfte følgende dokumentation:

  • Smittet med Covid-19: Du skal indsende en udskrift af dit testresultat fra sundhed.dk sammen med din dispensationsansøgning. Testresultatet må højst være 14 dage gammelt.
  • Har du symptomer, eller er du i selvisolation: Du skal udfylde og vedlægge denne Tro-og-love-erklæring.

Kontakt os allersenest inden din eksamens starttidspunkt

Det er vigtigt, at du indsender en dispensationsansøgning og medsender relevant dokumentation allersenest inden din eksamens starttidspunkt. Hvis du har henvendt dig rettidigt, vil du ikke bruge et eksamensforsøg. Hvis du derimod ikke indsender blanketten rettidigt, vil du blive registreret som udeblevet og bruge et eksamensforsøg.

Hvad sker der, hvis min eksaminator bliver forhindret i at møde op på campus pga. Covid-19?

Hvis din eksaminator bliver forhindret i at møde op på campus, vil Arts studier forsøge at flytte eksamen til et senere tidspunkt. Alternativt vil du blive tilmeldt omprøven uden brugt forsøg ved den ordinære prøve. 

I tilfælde af, at din eksaminator er forhindret i at møde op, vil du vil blive kontaktet af studieadministrationen inden din eksamen.

UDVEKSLINGS- OG SPROGOPHOLD I FORÅRET 2022

Muligheder hvis dit ophold bliver aflyst

10. januar 2022

Der kan stadig være planlagte studieophold i udlandet som ikke er mulige pga. corona. Det kan være dit værtsuniversitet, som aflyser, eller dig selv, som af den ene eller anden grund ikke ønsker eller kan komme afsted.

Hvis du afbryder dit studieophold i udlandet eller ikke har kunnet tage af sted, har du mulighed for at blive tilmeldt undervisning og eksamen på AU, selvom semestret er gået i gang.

Dine muligheder for at blive tilmeldt et alternativt fag afhænger af din studieordning samt det konkrete udbud af fag i forårssemestret.

Hvis du ønsker at annullere dit studieophold og i stedet blive eftertilmeldt kurser på AU, skal du give os besked ved at sende en dispensationsansøgning via mitstudie.au.dk.

I feltet ”Hvad søger du om” skriver du blot ”Jeg afbryder mit udvekslingsophold i foråret 2022 og ønsker at blive tilmeldt undervisning på AU”.

Der er ikke brug for, at du skriver begrundelse eller vedhæfter dokumentation.

Når vi har modtaget din ansøgning, vil du få en mail med orientering om, hvilke fag du er blevet tilmeldt.

Hvis du er i tvivl om, hvilke fag du kan blive tilmeldt, skal du kontakte Studiecenter Arts.

Mulighed for at følge undervisning på AU ved sen semesterstart på dit værtsuniversitet

10. januar 2022

Hvis du skal på udveksling på et universitet, hvor semestret begynder senere end på AU, og du er usikker på, om dit ophold vil blive aflyst, har du mulighed for at begynde på de kurser, som du vil skulle følge, hvis dit ophold bliver aflyst.

Hvis du ønsker at benytte dig af denne mulighed, skal du kontakte Studiecenter Arts og bede om at få adgang til kurserne på Brightspace. Hvis dit ophold siden bliver aflyst, har du mulighed for at blive tilmeldt undervisning og eksamen i kurserne på AU ved at søge en dispensation som beskrevet under 'Muligheder, hvis dit ophold bliver aflyst'.  

ADGANG TIL CAMPUS

Retningslinjer for ophold på campus

20. december 2021

Aarhus Universitet er fortsat åbent, og det er tilladt at møde fysisk op på campus.

Mundbind / visir

Du skal bære mundbind eller visir, når du færdes på fællesarealerne. Du må gerne tage mundbind / visir af, når du sidder ned, og når du deltager i eksamen eller undervisning.

Coronapas

Du skal kunne fremvise et gyldigt cotronapas, når du møder fysisk frem på universitetet. Stikprøvekontroller gennemføres af universitetets medarbejdere eller et eksternt vagtselskab, og hvis du ikke kan fremvise et gyldigt coronapas, vil du blive bedt om at forlade campus.

Har du symptomer på COVID-19, må du ikke deltage i fysiske aktiviteter på universitetets campus.

Du skal overholde de generelle retningslinjer for smitteforebyggelse, herunder retningslinjer for håndhygiejne, når du færdes på campus.
Læs om de generelle retningslinjer her

Arrangementer på campus

10. december 2021

Faglige arrangementer og møder kan stadig afholdes med fysisk fremmøde, medmindre de meningsfuldt kan omlægges til et virtuelt format. Retningslinjerne for ophold på campus og de generelle råd til smitteforebyggende adfærd skal fortsat overholdes.

Frem til den 5. januar 2022 kan der udelukkende afholdes faglige arrangementer på AU. Der holdes ikke sociale arrangementer i den kommende periode. Der åbnes for sociale arrangementer igen, når det er muligt i forhold til smittesituationen. 

- Siden vil løbende blive opdateret -