Online eksamen på Arts

Online mundtlig eksamen / mundtlig eksamen via Zoom


Installer Zoom og Skype for Business før din eksamen

Forud for eksamen, skal du have installeret både Zoom og Skype for Business på din computer/tablet.

Eksamen vil som udgangspunkt blive afholdt via Zoom, men i tilfælde af systemnedbrud, kan Skype for Business bruges som backup. Det er derfor vigtigt, at du har installeret begge platforme før din eksamen.

Tjek at du har seneste opdatering af Zoom installeret

Hvis du allerede har installeret Zoom, er det en god idé at sikre dig, at du har den seneste opdatering på din computer, i god tid inden din eksamen - gerne dagen før.

Når du er logget ind på Zoom, kan du i øverste højre finde knappen "Check for updates". Hvis du klikker her, kan du se om der er en opdatering af programmet, som du skal installere. 

Se også Studypedias guide til Zoom.

Sådan tilgår du din mundtlige prøve i Zoom

Log ind i Digital Eksamen for at finde linket til din online prøve i Zoom.  

Når du klikker på linket, bliver du sendt videre til det virtuelle eksamenslokale. Vær opmærksom på, at der kan ske fejl, hvis du copy-paster linket til din webbrowser. 

Du kan opleve, at du først får adgang til et “Waiting room”, som er en form for “venteværelse”. Herfra vil din underviser lukke dig ind til det egentlige møde, som skal fungere som “eksamenslokale”, når det er tid. 

Regler for online/virtuelle mundtlige eksamener

Det er et krav for din eksamens gennemførelse at: 

 • du har adgang til videoforbindelse. Vi anbefaler, at du bruger webcam, men du kan også bruge din telefon eller tablet
 • du som studerende kan identificere dig med dit studiekort forud for eksamens start 

Eksamen er offentlig og du har mulighed for at medbringe deltagere, hvis du ønsker. Hvis du har medbragt deltagere under eksaminationen, skal de være synlige i baggrunden under hele eksaminationen. 

Eksaminator og censor kan vælge at indlede prøven med en 360 graders panorering af dit webcam med det formål at sikre, at der 

 • ikke forefindes hjælpemidler i form af eksempelvis noter, opslagsværker og lignende, hvis prøven er uden hjælpemidler 
 • at eventuelle tablets, mobiler og andre devices, som kan anvendes til kommunikation med tredjepart, har skærmen vendt ned ad mod bordet

 

Regler for optagelse af en mundtlig online prøve 

Det er ikke tilladt at lave lyd- eller billedoptagelser af en mundtlig online prøve, med mindre optagelserne indgår som en del af prøveforløbet. (Jf. eksamensbekendtgørelsens § 4, stk. 5).  

Bliver underviser eller eksaminator bekendt med, at du foretager lyd- eller billedoptagelse af prøven, vil de anmode dig om at afbryde optagelserne. Efterkommes anmodningen ikke, afbrydes prøven uden bedømmelse, og du vil blive registreret for et brugt eksamensforsøg. 

Regler for gruppeeksamen 

Hvis du skal til en online mundtlig eksamen sammen med en gruppe af medstuderende, anbefaler Aarhus Universitet, at I som gruppe følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger på området og holder afstand ved at deltage i prøven hver for sig via jeres computere/tablets.

Øvrige regler for eksamen

Mulighed for at klage

Du har jf. Eksamensbekendtgørelse samme rettigheder til at klage over eksamen gennemført digitalt som ved alle andre prøver.

Hvis du oplever systemnedbrud under eksamen

Hvis der enten under eller før din eksamen opstår systemnedbrud, skal du gøre følgende: 

 • Du skal straks ringe til din eksaminator for at aftale, hvordan I kan genoprette forbindelsen. Du finder din eksaminators telefonnummer under den pågældende prøve i Digital Eksamen. 
 • Herefter vil din eksaminator igen forsøge at oprette forbindelse via Zoom. Hvis Zoom fortsat ikke fungerer, vil eksaminator i stedet forsøge at oprette forbindelse via Skype for Business.
 • Lykkes det ikke at få oprettet forbindelse inden for 5 minutter, afbrydes prøven og din eksaminator kontakter dig pr. mail eller telefon, for at undersøge, om der kan aftales et nyt prøvetidspunkt.

Systemnedbrud ved gruppeeksamen

Hvis der under en gruppeeksamen sker systemnedbrud hos et af gruppens medlemmer og det ikke lykkes at genoprette forbindelsen (jf. vejledningen ovenfor), afbrydes prøven for alle gruppens medlemmer. Eksaminator kontakter derefter gruppens medlemmer for at aftale et nyt prøvetidspunkt, hvor gruppen kan fortsætte eksamen samlet.

Sådan fortsætter din eksamen, hvis forbindelsen er blevet afbrudt efter prøvens start

 • Hvis din eksamen består af en mundtlig prøve med forberedelse (f.eks. 30 minutters forberedelse og 30 minutters eksamination), skal du trække et nyt eksamensspørgsmål til den næste udprøvning.
 • Hvis din eksamen består af en mundtlig prøve med 24, 48 eller 72 timers forberedelse, er der følgende muligheder:
  • Hvis eksamen ikke kan gennemføres samme dag, skal du trække et nyt spørgsmål.
  • Kan din eksamen ikke afvikles inden for de planlagte eksamensdage, får du direkte adgang til omprøven.
 • Hvis du har afleveret et skriftligt produkt (f.eks. en opgave, disposition eller synopsis) og skal til en mundtlig prøve med udgangspunkt i dette, foretager din eksaminator en faglige vurdering af, om eksaminationen kan genoptages hvor afbrydelsen fandt sted, eller om den mundtlige del af eksaminationen skal begynde forfra. 

Du bruger ikke et eksamensforsøg, hvis eksamen afbrydes

Du vil ikke blive registreret for et brugt prøveforsøg, hvis din eksamen afbrydes pga. systemnedbrud. Det gælder uanset om afbrydelsen sker inden eller undervejs i din eksamen, og uanset om årsagen til nedbruddet skyldes forhold hos dig eller eksaminator/censor.

Betydelige forstyrrelser i lyd og billede

Forstyrrelser i lyd og billede, som påvirker din mulighed for at gennemføre prøven fagligt forsvarligt og som beskrevet i studieordningen, er at betragte som systemnedbrud.

Det er eksaminators opgave at sikre at prøven afvikles fagligt forsvarligt. Hvis du oplever betydelige problemer med f.eks. lyd og eller billede i Zoom skal du gøre sin eksaminator opmærksom på det.

Karaktergivning

Når din underviser og censor skal votere om din karakter, bliver du lukket ud i Zoom’s “Waiting room”, hvor du også ventede inden din eksamen gik i gang.   

Luk ikke mødet eller Zoom ned, imens du venter på din karakter. Du vil blive lukket ind i mødet igen, når det er tid til at få din karakter. 

Dispensation til særlige prøvevilkår

Hvis du tidligere har fået dispensation til særlige prøvevilkår i forbindelse med den oprindelige prøveform, som er beskrevet i studieordningen, gælder den også for nødstudieordningen.

Sagsbehandlerne gennemgår alle de sager om særlige prøvevilkår, der allerede er afgjort og undersøger, om prøveformen er ændret. Hvis den er ændret, laver de en erstatningsafgørelse, så den dispensation, du har fået, passer til den ændrede prøveform. Du skal derfor holde øje med din e-boks.

Gode råd til online eksamen

Kom sikkert gennem eksamen - undgå eksamenssnyd

Selvom din eksamen foregår online, er AU’s regler om eksamenssnyd de samme som altid. AU har som udgangspunkt tillid til, at du som studerende ønsker at opnå dine resultater på ærlig vis, og det forventes, at du sætter dig ind i reglerne og følger dem under de nye online-eksamensformer.

Nedenfor får du et overblik over de forhold, du bør være ekstra opmærksom på.

 • Alle mundtlige og skriftlige online-eksamener er som udgangspunkt planlagt med hjælpemidler. Vi anbefaler, at du altid læser din eksamensbeskrivelse i kursuskataloget. Her kan du læse om forholdene for din konkrete eksamen.
 • Hvis en skriftlig prøve med fysisk fremmøde er lagt om til online-eksamen og kræver, at der udarbejdes en individuel eksamensbesvarelse, skal du selv udarbejde besvarelsen, og du må ikke samarbejde med andre under din online-eksamen. Det betyder, at du ikke må dele gode råd, tips og tricks med dine medstuderende. Du må heller ikke dele din opgave helt eller delvist med andre, eller bede andre om at dele deres helt eller delvist med dig.
 • Skal du til en mundtlig eksamen, vil du blive bedt om at identificere dig med dit studiekort. Du kan blive bedt om at panorere dit webcam for at vise, at der ikke er andre i rummet. Du må gerne have gæster med til din eksamen, men de skal være synlige i baggrunden under eksaminationen.

Hvis du stadig har spørgsmål til din konkrete eksamen, skal du kontakte din underviser eller Studiecenter Arts.

Det er en god idé at læse pjecen 'Kom sikkert gennem eksamen'.

Eksamen med mundtligt produkt

(lyd- og/eller videooptagelse eller slides med voice-over)


Sådan uploader du store filer i Digital Eksamen

Brug for hjælp?

Arts IT

Hvis du oplever tekniske udfordringer i Zoom, f.eks. ved login eller problemer med lyd eller billede, kan du kontakte Arts IT på 8715 0911

Studiecenter Arts

Hvis du har spørgsmål til din eksamen eller er i tvivl om, om din prøveform er ændret, kan du skrive til Studiecenter Arts.

Akutte spørgsmål

Hvis der opstår akutte problemer i forbindelse med din online eksamen, kan du ringe til dit eksamensteam. Du finder deres telefonnummer i Digital Eksamen.