Smittestatus | Studerende på Arts

Her finder du en oversigt over antallet af smittede blandt studerende på Arts.

Siden opdateres løbende, når der kommer nye indmeldinger af smittetilfælde via universitetets indmeldingsblanket. Tallene slettes efter ca. tre uger.

Tilfældene er håndteret i henhold til fakultetets retningslinjer, der bl.a. omfatter straks-rengøring af lokaler, kontakt til berørte for at identificere nære kontakter, evt. omlægning af undervisning og information til hold eller årgang (ved smitte blandt flere studerende i samme gruppe).


30. august 2021

Der er pt. ikke indberettet smittetilfælde blandt studerende på Arts