Rusland- og balkanstudier - Eksamen

Exam Plan / Exam Dates

BA i Rusland-og Balkanstudier (tidligere BA i Østeuropastudier)

BA in Russian and Balkan Studies (formerly Bachelor's programme in East European Studies)

Sommereksamen 2020 incl. reeksamen - Eksamensdatoer

Eksamensplan sommer 2020: Ruslandstudier  Balkanstudier 

Bemærk at der kan forekomme rettelser

Omprøve finder sted i februar (vintereksamen) og i august (sommereksamen)

Bachelorprojekter - OMPRØVE afl. d. 5. august før 14.00 via DE   

Mundtlig eksamen

Alle eksamensopslag med rækkefølge, tider og lokaler kan ses i Digital Eksamen, når eksamen er blevet gjort synlig i Digital Eksamen - ca. 3 uger før den første eksamensdag.

Ved mundtlig eksamen bør du checke her for eventuelle ændringer af sted (bygning og lokalenr.) dagen før din eksamens første dag. 

At oral exams you must check for changes in place (building and room number) the day before the first day of your exam in Digital Eksamen.

Vintereksamen 2019/2020 incl. reeksamen - Eksamensdatoer

Eksamensplaner V2019/2020 Ruslandstudier - Balkanstudier - Bemærk rettelser kan forekomme.     

Bemærk at BA i Østeuropastudier nu hedder Bachelor i Rusland- og Balkanstudier 

Bachelorprojekter - afl.frist d. 20december før 14.00 via DE

Omprøve finder sted i februar (vintereksamen) og i august (sommereksamen)  

Mundtlig eksamen

Alle eksamensopslag med rækkefølge, tider og lokaler kan ses i Digital Eksamen, når eksamen er blevet gjort synlig i Digital Eksamen.  

At oral exams you must check for changes in place (building and room number) the day before the first day of your exam in Digital Eksamen.