Eksamensplan

  • Engelsk
  • ICE (International Communication in English)
      

Sommereksamen 2020 inkl. omprøver

Eksamensplanen for Engelsk, både ordinær samt re-eksamen:

Bemærk at den gældende eksamensplan kun findes her på Studieportalen og at der vil kunne forekomme ændringer. Husk derfor at tjekke løbende for ændringer.

Lokaler ved stedprøver og mundtlige eksaminer vil fremgå af Digital Eksamen.

--------------

OBS! Der er oprettet særskilt hjemmeside for
Intercultural Studies

Startede du på IVK i 2016 eller før? Find din eksamensplan her:
Eksamensplan for IVK med start i 2016 eller før

---------------

Alle skriftlige eksaminer inkl tilsynsprøver afvikles som digital eksamen, også prøver med efterfølgende mundtlig prøve (synopsis + mundtlig).

Vintereksamen 2020/2021 inkl. omprøver

Eksamensplanen for Engelsk, både ordinær samt re-eksamen:

Bemærk at den gældende eksamensplan kun findes her på Studieportalen og at der tages forbehold for ændringer helt frem til eksamensdagen. Husk derfor at tjekke løbende for ændringer.

Lokaler ved stedprøver og mundtlige eksaminer vil fremgå af Digital Eksamen.

-------------------

OBS! Der er oprettet særskilt hjemmeside for
Intercultural Studies

Startede du på IVK i 2016 eller før? Find din eksamensplan her:
Eksamensplan for IVK med start i 2016 eller før

-------------------

Alle skriftlige eksaminer (hjemmeopgaver) afvikles som digital eksamen, også dem med efterfølgende mundtlig prøve (synopsis + mundtlig). Tilsynsprøver afvikles enten som pc-eksamen eller med pen og papir. Se din studieordning.