Eksamen - International virksomhedskommunikation, BA, studiestart 2016 eller før

Eksamensplaner / Eksamensdatoer

for International Virksomhedskommunikation med studiestart 2016 og tidligere

Eksamensplan vinter 2019/2020 IVK BA studiestart 2016 eller før

Vinter 19/20 eksamensplan IVK BA:

Omprøver v19/20 eksamensplan IVK BA 2016 og foer


Skal du tilmeldes omprøven sender du en mail til: team1.uvaeka.arts@au.dk.

Frister for tilmelding

·         3. april (sommereksamen)

·         15. oktober (vintereksamen)

Plan for sidste udbud af eksamen for BA IVK (2016 og før):
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studieordninger/

 Valgfag

Semester

1. udbud (ordinær eksamen)

2. udbud (omprøven)

3. udbud (omprøven)

4.

Maj/juni '18

August '18

Februar '19

6.

Maj/juni '19

August '19

December '19/januar '20


Bachelorprojekt
(både sprog og kommunikation)

Semester

1. udbud (ordinær eksamen)

2. udbud (omprøven)

3. udbud (omprøven)

6.

Maj '19

September '19

Februar '20/Maj '20

 

Eksamensplan - Sommereksamen 2019 inkl. omprøver

Sommereksamen 2019

Der tages forbehold for ændringer helt frem til eksamensdagen - planen opdateres løbende.

Senest opdateret 09-08-2019

--Den gældende eksamensplan findes kun her på Studieportalen

Lokaler ved skriftlige stedprøver, mundtlige eksamener og eksamener med mundtligt forsvar til fremgå af Digital Eksamen

--

Mundtlig eksamen:

Alle eksamensopslag med rækkefølge, tider og lokaler kan ses i Digital Eksamen, når eksamen nærmer sig. Er der en skriftlig aflevering før den mundtlige prøve, bliver eksamensopslaget lagt i Digital Eksamen hurtigst muligt efter aflevering.