Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Studieportal - Arts Eksamen Eksamensplaner Dansk som andetsprog (DAV) - Eksamen

Dansk som andetsprog (DAV) - Eksamen

Uddannelsen til underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for unge og voksne

Sommereksamen 2019

Tilmelding til sommereksamen er fra 15. februar til 28. februar 2019 via STADS Studieselvbetjening (mit.au.dk).

  • Aflevering af opgaver - både mundtligt og skriftligt - senest den 21. maj 2019 kl. 13.59.
  • De mundtlige eksaminer forventes afholdt i uge 24 og uge 25, 2019

Afmelding af eksamen skal ske via mit.au.dk - Studieselvbetjeningen senest 7 dage inden afleveringsfristen - det gælder både de ordinære samt ved syge- og omprøve eksaminerne.

Afmelder du dig en eksamen, skal du selv undersøge, hvornår det er muligt at tilmelde dig en ny eksamen og du skal være opmærksom på, at eksamensformer kan ændre sig over tid, og det skal du selv holde dig orienteret om. Dette kan du gøre ved at læse Studieordningen.

Tilmelding til syge-omprøve sommer 2019

Tilmeldingsperioden til syge-omprøven ligger 1.-5. juli 2019 via STADS selvbetjening

Tilmeldingen til syge-omprøven forudsætter at du har en aktiv eksamenstilmelding ved den ordinære eksamen.

Afleveringsfrist ved syge-omprøve: 8. august, kl. 13.59

Mundtlige eksaminer ved syge-omprøve: uge 34

 

Vigtigt

Alle opgaver afleveres via Digital eksamen - se mere på http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/eksamen/digital-eksamen/

Det er vigtigt, at du kun uploader din opgave som hoveddokument og alle dine bilag under punktet for bilag i digital eksamen.

Der vil løbende blive åbnet for aflevering i digital eksamen, når der kommer tilmeldinger.


Tjek af eksamensprøveform for sommereksamen 2019

Er du DAV studerende på 2007/2008 ordningen SKAL du huske at tjekke din eksamensform. Ændringer kan foretages i perioden 15. til 28. februar 2019.

Alle DAV studerende på 2007/2008 ordningen er automatisk tilmeldt eksamensprøveformen synopsis med mundtligt forsvar. Hvis du skal ændre din eksamensform skal du afmelde dig eksamen og tilmelde dig på ny.

Se evt. vejledning.

Eksamensdatoer sommereksamen 2019

Eksamensdatoer for Uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog

Modul 2 (Sprogtilegnelse) og modul 4 (andetsprogspædagogik) på studieordning 2017 er begge skriftlige opgaver.

Såfremt du er på studieordning 2008 og skal til mundtlig eksamen forventes datoerne offentliggjort i marts

Sprogbeskrivelse 7-døgns eksamen

Eksamen for Sprogbeskrivelse er en 7-døgns opgave.

Opgaven er tilgængelig i digital eksamen fra tirsdag 21. maj 2019 kl. 09.00 og besvarelsen for opgaven skal være uploadet og afleveret i digital eksamen inden tirsdag den 28. maj 2019 kl. 08.59.

Vi vil gerne opfordre dig til at informere dig om Digital Eksamen systemet og gør dig bekendt med, hvordan du skal aflevere inden selve eksamensdagen. Alle nyttige informationer om aflevering og programmerne finder du her: http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/eksamen/digital-eksamen/

Direkte link til Digital eksamen: https://eksamen.au.dk/

Bedømmelsesfristen for disse opgaver er den 18. juni 2019.


Eksamensplaner

Eksamensplaner vil fremover findes i Digital Eksamen. (Eksamen.au.dk) ca. 1 uge efter afleveringsfristen.
I skal logge ind i Digital eksamen (ligesom da I afleverede opgave) klik på modulet og I vil komme frem til jeres kvittering for aflevering. Her vil I nederst kunne klikke på et dokument med eksamensplanen.
Kan du ikke huske dit studienummer kan du se det på mit.au.dk.

1440066 / i40