Pædagogisk sociologi - Eksamen

Sommereksamen 2020

 

BEMÆRK: Der kan forekomme ændringer helt frem til eksamensstart.

Planer for mundtlig eksamen - rækkefølge, tider og lokaler - vil blive offentliggjort i Digital Eksamen.

Med mindre andet er angivet i eksamensplanen skal alle skriftlige opgaver afleveres inden kl. 14.00 i Digital Eksamen.

Vintereksamen 2019-20

 

BEMÆRK: Der kan forekomme ændringer helt frem til eksamensstart.

Planer for mundtlig eksamen - rækkefølge, tider og lokaler - vil blive offentliggjort i Digital Eksamen.

Med mindre andet er angivet i eksamensplanen skal alle skriftlige opgaver afleveres inden kl. 14.00 i Digital Eksamen.

Valgfag på kandidatuddannelserne på DPU

Find eksamensplanen for valgfagene på kandidatuddannelserne på DPU her.